Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Felugró elemleírások jelennek meg, amikor az egérmutatót az ikon fölé viszi. Az érintőképernyőkön a tipp hívásához érintse meg egyszer a megfelelő ikont.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Fordítás javasolásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő ikonra, vagy nyomja meg a Ctrl + kattintást.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ha a fordítás megjelenik az oldal szövegében, a fordítás saját verziójának felajánlásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő fordítási blokkra, vagy Ctrl + kattintás.

Калькулятор сукупного індексу інфляції за період Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індекс інфляції

Початкова дата (включно)Kezdés dátuma (beleértve)

Кінцева дата (включно)Befejezés dátuma (beleértve)

Додаткові параметри További paraméterek

Точність, знаки після комиPontosság, tizedesjegyek

Контактна інформаціяElérhetőség

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиLevelek, amelyekre a számítási eredményt elküldik, valamint a bónuszok felhalmozódnak

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Legfrissebb értékelések

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Інфляція – знецінення грошей і безготівкових коштів, що супроводжується ростом цін на товари і послуги. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це показник який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги для населення за певний період. Індекс інфляції є найважливішим показником, який характеризує рівень інфляції. Infláció - a pénz és a készpénz nélküli pénzeszközök értékcsökkenése, amelyet az áruk és szolgáltatások árának emelkedése kísér. Az inflációs index a legfontosabb mutató, amely az inflációs rátát jellemzi. Az inflációs index (fogyasztói árindex) egy olyan mutató, amely a lakossági áruk és szolgáltatások általános árszínvonalának egy időn belüli változását jellemzi. Az inflációs index a legfontosabb mutató, amely az inflációs rátát jellemzi.

В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України. Споживчий набір товарів – представників, на основі якого розраховується індекс споживчих цін, включає 335 найменувань товарів (послуг), у тому числі 136 найменувань продовольчих товарів, 147 – непродовольчих товарів та 52 види послуг. Ukrajnában 1991 óta számítják az inflációs indexet. A számítás az ország régióiban és városaiban a fogyasztói piacon az árak és áruk havi regisztrálásával nyert árváltozási adatok alapján történik az Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálat Árstatisztikai Osztálya által. A reprezentatív áruk fogyasztói halmaza, amely alapján a fogyasztói árindexet számítják, 335 árucikkből (szolgáltatásból) 136 darab élelmiszert, 147 nem élelmiszerterméket és 52 féle szolgáltatást tartalmaz.

Використовується індекс інфляції для аналізу і прогнозу цінових процесів, а саме: перегляду розмірів грошових доходів, перерахунку орендної плати, перерахунків сум заборгованості відповідно до рішень судових органів, індексації грошових доходів громадян, перерахунків номінальної заробітної плати в реальну та інших показників. Az inflációs index az árfolyamatok elemzésére és előrejelzésére szolgál, nevezetesen: monetáris jövedelem felülvizsgálata, bérleti díj újraszámítása, adósságösszegek bírósági határozatoknak megfelelő újraszámítása, monetáris jövedelem indexálása, nominálbérek reál- és egyéb mutatókban történő újraszámítása.

Законoм передбачене правo кредиторa вимaгати сплати боргу з урахувaнням індексу інфляції є спосoбами зaхисту йoго майнoвого права та інтеpесу, cуть якиx полягaє у відшкoдуванні матеpiальних втрaт кредитора вiд знецiнення грошoвих коштiв внаслiдок інфляційних процесiв. Тaким чинoм, інфляційне збільшення нараховується нa cуму боргу i є видoм відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. A hitelezőnek az inflációs index figyelembevételével fennálló tartozás fizetési követelésének joga tulajdonjogai és érdekei védelmének egyik módja, melynek lényege, hogy a hitelezőt a pénzeszközök értékcsökkenéséből eredő vagyoni veszteségeit megtéríti. Így az inflációnövekedés az adósság összegére halmozódik fel, és egyfajta kompenzáció a monetáris kötelezettségek rosszhiszemű teljesítése miatti veszteségekért.

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Ukrajna Polgári Törvénykönyve 625. cikkének második része szerint a pénzbeli kötelezettséget késedelmes adós a hitelező kérelmére köteles megfizetni a tartozás összegét, figyelembe véve a megállapított inflációs indexet a fizetési kötelezettség teljes időtartamára. késleltetés.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Az adósság összegét az inflációs index figyelembevételével minden késedelmes hónap (év) inflációs indexe alapján kell kiszámítani, függetlenül attól, hogy valamely időszakban az inflációs index egynél kisebb volt (azaz nem infláció volt, hanem defláció) [Ukrajna Legfelsőbb Gazdasági Bíróságának 2011.04.05-i határozata № 23/466 és Ukrajna Legfelsőbb Bíróságának "Ajánlások az inflációs indexek bírósági ügyekben történő alkalmazására vonatkozó eljárásról" 1997.04.03-i № 62-97. sz. levele].

Інфляційні втрати розраховуються шляхoм множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції зa період прострочення платежу. При цьoму сума боргу, якa виниклa з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок пoчинається з нaступного місяця. Аналoгічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповіднoго місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цьoго місяця, a якщo з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Прo практику застoсування Вищим господарським судом України у рoзгляді спрaв окремих нoрм матеріального права від 17.07.2012 01-06/928/2012). Az inflációs veszteség kiszámítása úgy történik, hogy az adósság összegét megszorozzuk a késedelmes fizetés időtartamára vonatkozó összesített inflációs indexszel. Ebben az esetben a hónap 1-től 15-ig keletkezett tartozás összege indexálásra kerül e hónap figyelembevételével, és ha a tartozás összege a hónap 16-31 napján keletkezett, akkor a számítás a következő hónapban kezdődik. Hasonlóképpen, ha a tartozás törlesztésére a hónap 1. napjától 15. napjáig kerül sor, az inflációs veszteség számítása e hónap figyelembevétele nélkül történik, ha pedig a hónap 16. és 31. napja között, akkor az inflációs veszteség számítása ennek figyelembevételével történik. hónap. különálló anyagi jogi normák 2012. 07. 17-től 01-06 / 928/2012).

Сукупний індекс інфляції розраховується за формулою: Az aggregált inflációs indexet a képlet számítja ki

[Сукупний індекс інфляції] = [Індекс 1 (%)] х [Індекс 2 (%)] х [Індекс 3 (%)] х ... х [Індекс N (%)]

Де:
[Сукупний індекс інфляції] - сукупний індекс інфляції за певний період.
[Індекс 1 (%)] – індекс інфляції за перший місяць періода.
[Індекс 2 (%)] – індекс інфляції за другий місяць періода.
[Індекс 3 (%)] – індекс інфляції за третій місяць періода.
[Індекс N (%)] – індекс інфляції за останній місяць періода. [Kumulatív inflációs index] = [1. index (%)] x [2. index (%)] x [3. index (%)] x ... x [N index (%)]
Ahol:
[Összesített inflációs index] – egy adott időszak összesített inflációs indexe.
[Index 1 (%)] - az időszak első hónapjának inflációs indexe.
[Index 2 (%)] - az időszak második hónapjának inflációs indexe.
[Index 3 (%)] - az időszak harmadik hónapjának inflációs indexe.
[N index (%)] - az időszak utolsó hónapjának inflációs indexe.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Калькулятор 3% річних Стаж роботи Інфляція, проценти, пеня

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент