Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Felugró elemleírások jelennek meg, amikor az egérmutatót az ikon fölé viszi. Az érintőképernyőkön a tipp hívásához érintse meg egyszer a megfelelő ikont.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Fordítás javasolásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő ikonra, vagy nyomja meg a Ctrl + kattintást.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ha a fordítás megjelenik az oldal szövegében, a fordítás saját verziójának felajánlásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő fordítási blokkra, vagy Ctrl + kattintás.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміA bíróság által meghatározott tartásdíj összege fix összegben

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівA tartásdíj megállapításának alaphónapja

Кінцевий місяць розрахунку (включно)A számítás utolsó hónapja (beleértve)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.A fogyasztói árindex kiszámítását a bíróság által rögzített pénzösszegben meghatározott tartásdíj összegének indexálásához attól a hónaptól kell elvégezni, amelyben a tartásdíjat kiosztották.

Контактна інформаціяElérhetőség

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиLevelek, amelyekre a számítási eredményt elküldik, valamint a bónuszok felhalmozódnak

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Legfrissebb értékelések

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).A lakosság monetáris jövedelmének indexálása Ukrajna törvényei és más normatív jogi aktusai által létrehozott mechanizmus a lakosság pénzbeli jövedelmének növelésére, amely lehetővé teszi a növekvő fogyasztási cikkek és szolgáltatások részleges vagy teljes kompenzálását (az Ukrajna törvény 1. cikke). Ukrajna "A készpénzjövedelem indexálásáról").

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Az ukrán családi törvénykönyv 184. cikke szerint a bíróság vagy a szülők közötti megállapodás által meghatározott összegű tartásdíj összegét a törvénynek megfelelően évente indexálják, kivéve, ha a tartásdíj kifizetője és kedvezményezettje másként állapodott meg. A tartásdíjban részesülő kérelmére a bíróság egy másik időtartamra is elvégezheti az indexálást.

Умови проведення індексаціїAz indexelés feltételei

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Az Ukrajna Miniszteri Kabinetje által 2003. július 17-én, 1078. számon jóváhagyott, a lakosság monetáris jövedelmének indexálására vonatkozó eljárás (a továbbiakban - eljárás) 104. bekezdése előírja, hogy a fogyasztói árindex kiszámítását a tartásdíj indexálásához határozza meg. a bíróság egy fix összegben, amelyben tartásdíjat rendelnek hozzá.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.A bíróság által meghatározott pénzösszegben meghatározott tartásdíj esetében, amelyet 2016 júniusa előtt ítéltek oda, az indexáláshoz szükséges fogyasztói árindex kiszámítása a 2016. május 17-i ukrán törvény hatálybalépésének időpontjától történik. 1368-VIII „A bíróság által meghatározott tartásdíj összegének fix pénzösszegben történő indexálására vonatkozó egyes ukrajnai törvények módosításáról”, azaz 2016 júniusa óta.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.Ebben az esetben a bíróság által rögzített összegben meghatározott tartásdíj összege az indexálás összegével együtt nem haladhatja meg a tartásdíjfizető pénzbeli jövedelmének 50% -át.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).A lakosság monetáris jövedelmének indexálására akkor kerül sor, ha a fogyasztói árindex értéke meghaladja a 103%-ban meghatározott indexálási küszöböt (az Eljárás 11. pontjának második bekezdése).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.A tartásdíjat a megfelelő életkorú gyermek számára megállapított létminimumon belül indexálják.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Az eljárás (6) bekezdése szerint a bíróság által meghatározott tartásdíj összegének indexálását olyan vállalkozások, intézmények, szervezetek, magánszemélyek - vállalkozók végzik, akik megfelelő tartásdíj-levonást hajtanak végre kifizetőjük jövedelméből.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Az ilyen tartásdíj indexálása a tartásdíjfizető költségén történik.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.A fix összegben meghatározott tartásdíj összegének indexálása, ha a végrehajtó okirat vagy a szülők gyermektartásdíj fizetéséről szóló megállapodása másként nem rendelkezik, a végrehajtó a Miniszteri Kabinet által előírt módon történik. Ukrajna. A tartásdíj indexálása évente történik, a tartásdíj összegének meghatározását követő második évtől kezdődően.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.A bíróság által meghatározott pénzösszegben meghatározott tartásdíj állami vagy magán végrehajtó által történő indexálása esetén a fogyasztóiár-index kiszámítása kumulatív összeg felhasználásával történik, a megfelelő hónaptól számított következő évtől kezdődően. a tartásdíj összegének megállapításának hónapjára.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Ha a jogosult a végrehajtási okmányt közvetlenül a végrehajtási eljárásról szóló ukrán törvény 7. cikkének első részében meghatározott vállalkozásnak, intézménynek, szervezetnek, egyéni vállalkozónak vagy magánszemélynek küldi meg, akkor a fix összegben meghatározott tartásdíj összegének indexálása. elvégzik, hacsak a végrehajtó dokumentum vagy a szülők közötti, a gyermektartásdíj fizetéséről szóló megállapodás másként nem rendelkezik, Ukrajna „A lakosság monetáris jövedelmének indexálásáról” szóló törvényével összhangban.

Проведення індексації за минулий часIndexelés végrehajtása az elmúlt időben

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.A bíróság tartásdíjat ítélhet meg az elmúlt, de legfeljebb tíz évre (Ukrajna családjogi törvénykönyve 191. cikkének második része). Ugyanakkor az elmúlt időre beszedett pénzt is indexelni kell. A kifizetéseket minden időszakra külön indexálják, attól függően, hogy a létminimum hogyan változott az egyes negyedévekben.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Калькулятор інфляції Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
калькулятор індексації грошової оцінки землі розрахувати суму індексації аліментів калькулятор індексації аліментів порядок індексації аліментів калькулятор по сплаті аліментів калькулятор індексації зарплати калькулятор розрахунку індексації калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації з плати онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації пенсії калькулятор аліментів індексація аліментів калькулятор калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор індексації боргу калькулятор індексації орендної плати індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор індексації калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації заробітної плати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент