Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Felugró elemleírások jelennek meg, amikor az egérmutatót az ikon fölé viszi. Az érintőképernyőkön a tipp hívásához érintse meg egyszer a megfelelő ikont.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Fordítás javasolásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő ikonra, vagy nyomja meg a Ctrl + kattintást.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ha a fordítás megjelenik az oldal szövegében, a fordítás saját verziójának felajánlásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő fordítási blokkra, vagy Ctrl + kattintás.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняAz összeg, amelyre a kötbér felhalmozódott

Дата початку періодуIdőszak kezdő dátuma

Дата кінця періодуAz időszak záró dátuma

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняDupla NBU diszkontráta a késedelem idejére

Контактна інформаціяElérhetőség

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиLevelek, amelyekre a számítási eredményt elküldik, valamint a bónuszok felhalmozódnak

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Legfrissebb értékelések

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Figyelem!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Használja az alábbi számológépeket, hogy figyelembe vegye az ukrán miniszteri kabinet által meghatározott karantén időszak alatti elévülési idő kiszámításának sajátosságait.

Позовна давність Юридичний ЖКП Штрафні санкції ЖКП Pro Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня Pro Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. cikk előírásai szerint. 547. a Polgári Törvénykönyv Ukrajna ügyletek biztosítására kötelezettségek teljesítése írásban történik.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Az ukrán polgári törvénykönyv 549. cikke szerint a kötbér (büntetés) olyan pénzösszeg vagy egyéb vagyon, amelyet az adósnak át kell utalnia a hitelezőnek, ha az adós megszegi kötelezettségét. A kötbér a lejárt pénzbeli kötelezettség összegének százalékában kiszámított kötbér minden késedelem napjára.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. A pénzbeli kötelezettség feltételeinek megszegése esetén a hitelezőnek jogában áll pénzügyi szankciókat alkalmazni, így különösen a szerződésben meghatározott mértékű kötbért felszámítani.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. A kötbér a lejárt pénzbeli kötelezettség összegének százalékában kiszámított kötbér minden késedelem napjára. A kamat kamata nem halmozódik fel. A kötbér megfizetése nem mentesíti az adóst a természetbeni kötelezettsége alól.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. A Nemzeti Bank diszkontráta az egyik monetáris eszköz, amellyel a jegybank a pénzpiaci szereplők számára viszonyítási alapokat határoz meg az adott időszakra felvett és elhelyezett források értékére vonatkozóan, és a makrogazdasági folyamatoktól függő fő kamatláb. , költségvetési területek és a pénzpiac.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. A monetáris kötelezettségek késedelmes végrehajtásáért való felelősségről szóló ukrán törvény 3. cikke és az ukrán polgári törvénykönyv 343. cikkének második része szerint a késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a Nemzeti Bank diszkontráta kétszeresét. Ukrajna. Ha a felek megállapodása a jelen normában meghatározottnál magasabb kötbér összeget ír elő, a kötbért az említett kétszeres diszkontráta mértékében kell alkalmazni. A bírság összegének az említett törvény 3. cikkében meghatározott korlátozása nem vonatkozik az egyéb jogalkotási aktusokkal megállapított bírságra, amint azt a 2013.12.17. № 14. sz. határozat 2.9. pontja kifejti.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: A büntetés mértéke az NBU-kamatláb duplája a képlet alapján kerül kiszámításra

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Büntetés] = [tartozás összege] × 2 × [NBU kamatláb] / 100% / [napok száma évente] × [napok száma]
Ahol:
[Adósság összege] – a lejárt tartozás összege.
Az [NBU-kamatláb] az Ukrán Nemzeti Bank diszkontrátája
[Number of Days per year] – a napok száma egy évben
[Number of days] – a lejárt napok száma.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Інфляція та проценти Кількість днів
Дивіться також:
калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент