Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Felugró elemleírások jelennek meg, amikor az egérmutatót az ikon fölé viszi. Az érintőképernyőkön a tipp hívásához érintse meg egyszer a megfelelő ikont.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Fordítás javasolásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő ikonra, vagy nyomja meg a Ctrl + kattintást.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ha a fordítás megjelenik az oldal szövegében, a fordítás saját verziójának felajánlásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő fordítási blokkra, vagy Ctrl + kattintás.

Запитання й відповідіKérdések és válaszok

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?Ki terheli a bírósági költségeket?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Milyen képlet szerint kell számolni a tartásdíj elmulasztása vagy késedelmes fizetésének kötbérét?

За якою формулою розраховуються 3% річних?Milyen képlet alapján számítják ki az évi 3%-ot?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Mi a képlet az egyes napokra vonatkozó kamatszámításhoz?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Mi a képlet az évre vonatkozó kamatszámításhoz?

Ким проводиться індексація аліментів?Ki indexeli a tartásdíjat?

Мінімальна заробітна плата цеEz a minimálbér

Ціна позову цеA per ára ennyi

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?Meghaladhatja-e a büntetés mértéke az Ukrán Nemzeti Bank kétszeres diszkontrátáját?

Чи може суд зменшити штраф?Csökkentheti-e a bíróság a bírságot?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?Kiszabható-e pénzbírság és kötbér a kötelezettség késedelmes teljesítése esetén?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Kizárhatják-e a szerződési feltételek a szándékos kötelezettségszegésért való felelősséget?

Чи підлягає індексації сума аліментів?A tartásdíj összegét indexálják?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Van-e felelősség a tartásdíj elmulasztásáért?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?Jogszerű-e a büntetés minden egyes késedelmi napért?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Mi a kamatfizetés mások pénzének felhasználásáért?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Milyen büntetés jár az adótartozás összegére?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Mi az inflációs veszteség számítása?

Що таке облікова ставка Національного банку?Mekkora a Nemzeti Bank diszkontrátája?

Що таке процесуальні строки?Mik azok az eljárási határidők?

Що таке інфляція?Mi az infláció?

Як визначається розмір аліментів?Hogyan határozzák meg a tartásdíj összegét?

Як визначається ціна позову?Hogyan határozzák meg a követelés árát?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Hogyan lehet megoldani a tartásdíj hátralék összegével kapcsolatos vitát?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Hogyan veszik figyelembe a deflációt az inflációs veszteségek kiszámításakor?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Hogyan állapítják meg a minimálbért?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Hogyan lehet megtéríteni a szerződéses feltételek be nem tartásából eredő károkat?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Hogyan kell kiszámítani a teljes büntetés összegét a tartásdíj elmulasztása vagy késedelmes fizetése esetén?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Hogyan kell kiszámítani a tartásdíjat?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Hogyan kell kiszámítani a büntetés duplája az NBU?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Hogyan kell kiszámítani a büntetést az NBU diszkontrátája mellett?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Hogyan kell kiszámítani az összesített inflációs indexet?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Mi a felelősség az elfogyasztott rezsi késedelmes fizetéséért?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Mennyi a százalékos büntetés képlete minden napra?

Яка формула пені у відсотках річних?Mi a büntetés képlete éves százalékban?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Mi a képlet az adótartozás összegére vonatkozó kötbér kiszámításához?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Mi az inflációs veszteség kiszámításának képlete?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Hogyan történik a tartásdíj kamata felszámítása?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Mennyi az adótartozás összege után kamat?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Mi az elévülési ideje a bírósághoz fordulásnak a közüzemi tartozások behajtása érdekében?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Mi az elévülési ideje annak, hogy a bírósághoz forduljon a közüzemi büntetés beszedése érdekében?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Milyen normatív dokumentum szabályozza a szankciók szerződésben történő megállapítását?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Milyen költségekkel jár a per?

Які правові підстави виникнення неустойки?Mi a büntetés jogalapja?

Які підстави нарахування 3% річних?Mi indokolja az évi 3% felszámítást?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Milyen szankciókkal jár a törvényben előírt kötelezettségek késedelmes teljesítése?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Milyen szankciók vonatkoznak a gazdasági kapcsolatokra?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Milyen szankciókat ír elő a polgári jog?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. A Jogi kalkulátor hasznos eszköz a jogi számítások végrehajtásának egyszerűsítésére és optimalizálására Ukrajna és azon túli hatályos jogszabályaival összhangban.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Igényeitől függően használhat külön vagy összevont számológépet.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Általánosságban elmondható, hogy az egyedi számológépek képességei a legtöbb igényt kielégítik, de egy profi ügyvéd számára létezik professzionális megoldás. A professzionális kalkulátor konszolidált számítást biztosít, lehetővé teszi az elsődleges bizonylatok listáján szereplő tartozás kiszámítását, figyelembe véve a törvény előírásait, egyedi határidőket ad meg, egyedi paramétereket állít be, és lehetővé teszi a számítás elmentését további szerkesztéshez és a mai napig történő újraszámításhoz. A professzionális számológép segítségével könnyedén elvégezhet bonyolult számításokat is, kényelmes formátumban letöltheti a dokumentumot, elvégezheti a szükséges változtatásokat, és különösebb erőfeszítés nélkül csatolhatja a jogi dokumentumok csomagjához.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): A következő típusú számítások támogatottak (a lista folyamatosan bővül)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;egy vagy több kötelezettséggel kapcsolatos tartozás összegének kiszámítása;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;az adósság összegére felhalmozott infláció;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;évi 3% elhatárolás a kötelezettségek teljesítésének késedelme miatt;
 • нарахування процентів за користування коштами ;kamatfelhalmozás a pénzeszközök felhasználására;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;kamatfelhalmozás a monetáris kötelezettségek késedelmes teljesítése miatt kamat vagy NBU-kamat formájában;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;az NBU diszkontrátának kétszeresének megfelelő kamatfelhalmozás;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;az NBU diszkontráta 120%-ának megfelelő kamatfelhalmozás;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;kamat felhalmozása a rezsi után 0,01% naponta;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .késedelmes tartásdíjfizetési kamat felhalmozódása.
 • та інші ...és egyéb ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: A számításokat az aktuális adatok figyelembevételével végezzük, beleértve

 • індекси інфляції ,inflációs indexek,
 • облікові ставки НБУ ,NBU diszkontráták,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,általános és különleges elévülési idők,
 • норми законодавства.jogszabályi normák.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: A számítási eredmények szöveges dokumentum formájában tartalmazzák

 • підсумок розрахунку;a számítás eredménye;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;táblázatok a dokumentumok listájával és az adósságszámítással;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;az alkalmazott feltételek és a felhalmozott szankciók normatív alátámasztása;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;a számítás során használt képletek;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;táblázatok a szankciók számításaival a felhasználói adatok és a hivatalos indexek alapján;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Mellékletek: hivatalos adatok az NBU inflációs indexéről és/vagy diszkontrátájáról a szükséges időszakra vonatkozóan.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодіфікатор списку статей

Прецедент