Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Felugró elemleírások jelennek meg, amikor az egérmutatót az ikon fölé viszi. Az érintőképernyőkön a tipp hívásához érintse meg egyszer a megfelelő ikont.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Fordítás javasolásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő ikonra, vagy nyomja meg a Ctrl + kattintást.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ha a fordítás megjelenik az oldal szövegében, a fordítás saját verziójának felajánlásához kattintson duplán / koppintson a megfelelő fordítási blokkra, vagy Ctrl + kattintás.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:A jövedelem összege, amelyből tartásdíjat fizetnek (ha van), beleértve

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівA tartásdíj kiszámításának dátuma

Кількість дітей віком до 6-ти років6 év alatti gyermekek száma

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиGyermekek száma 6-18 éves korig, illetve 23 éves korig, ha a nagykorú gyermek továbbtanul és anyagi támogatásra szorul

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Az ukrán családi törvénykönyv 182. cikke szerint egy gyermek után a minimálisan garantált tartásdíj összege nem lehet kevesebb, mint a megfelelő korú gyermek létminimumának 50 százaléka.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:Az ukrán családi törvénykönyv 183. cikke szerint a tartásdíj összegét az anya és a gyermek apja keresetének (jövedelem) arányában határozzák meg.

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяElérhetőség

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиLevelek, amelyekre a számítási eredményt elküldik, valamint a bónuszok felhalmozódnak

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Legfrissebb értékelések

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.A gyermek eltartása nagykorúvá válásáig a szülők feladata. És a gyermek szülei közötti megállapodás alapján a gyermektől külön élő egyikük részt vehet annak pénzben és (vagy) természetbeni fenntartásában (Ukrajna családjogi törvénykönyve 181. cikkének 2. része). Ha azonban az egyik szülő megtagadja a tartásdíj fizetését, a tartásdíj beszedésének módja határozza meg a bíróság döntését a gyermek másik szülőjének kérésére. Ezért a tartásdíj fizetésének két módja van: önkéntes vagy kényszerű.

Добровільна сплата аліментівÖnkéntes tartásdíj fizetés

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Ezt az egyik szülő kérelme alapján hajtják végre, hogy vonják le a gyermektartást fizetéséből, nyugdíjából, ösztöndíjából (Ukrajna családjogi törvénykönyve 187. cikkének 1. része). A kérelemben fel kell tüntetni a tartásdíj összegét és behajtásának határidejét, amely bármikor visszavonható. Az apa (anya) nyújtja be a munkahelyen, a tanulmányi helyen, a PFU testületben, amely kifizetéseket végez, amiből levonják a tartásdíjat.

Примусове стягнення аліментівA tartásdíj kényszerített behajtása

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.A kötelező tartásdíjat az egyik szülő keresetéből (jövedeleméből) vonják le a bírósági iratok és az állami vagy magánvégrehajtók iratai szerint. Ennek érdekében az egyik szülő, akinél a gyermek él, pert indít, pozitív bírósági határozatot és végrehajtási okiratot kap.

Розміри аліментівA tartásdíj összegei

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).A gyermek után járó tartásdíjat vagy az anyja, az apja jövedelmének részeként ítélik meg, vagy a gyermek szülei vagy egyéb törvényes képviselői által választott meghatározott összegben, akivel a gyermek él (a család 181. cikkének 3. része). Ukrajna kódex).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).Az anya és az apa keresetének (jövedelmének) gyermektartásdíjként beszedett részét a bíróság határozza meg (Ukrajna családjogi törvénykönyve 183. cikkének 1. része).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).Azonban, mint már említettük, annak a gyermeknek a szülőjének vagy más törvényes képviselőjének, akivel a gyermek él, jogában áll bírósághoz fordulni, hogy bírósági végzést kérjen tartásdíj beszedésére a következő összegben: egy gyermek - 1/4, két gyermek - 1/3, három vagy több gyermek esetén - a tartásdíjfizető keresetének (jövedelmének) 1/2-e, de legfeljebb 10 létminimum gyermekenként megfelelő korú gyermekenként (a családtörvénykönyv 183. cikkének 5. része). Ukrajna).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.A kedvezményezett kérésére a bíróság rögzített összegben határozhatja meg a tartásdíj összegét (Ukrajna Családjogi Törvénykönyve 184. cikkének 1. része). Ezt a tartásdíjat azonban a törvénynek megfelelően évente indexálják, kivéve, ha a kifizető és a tartásdíj címzettje másként állapodnak meg.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.Ugyanakkor az Art. 2. része. Az ukrán családi törvénykönyv 182. cikke előírja, hogy a tartásdíj összegének szükségesnek és elegendőnek kell lennie a gyermek harmonikus fejlődésének biztosításához.

Тому встановлені:Ezért telepítve

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівA tartásdíj indexálása

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).A bíróság által vagy a szülők közötti fix pénzösszegben megállapított tartásdíj összegét a törvénynek megfelelően évente indexálják, kivéve, ha a tartásdíj kifizetője és a kedvezményezett másként állapodtak meg. A tartásdíj kedvezményezettjének kérelme szerint a bíróság egy másik időtartamra is elvégezheti az indexálást (Ukrajna családjogi törvénykönyve 184. cikkének 2. része).

З яких доходів утримують аліментиMilyen jövedelemből vonják vissza a tartásdíjat

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.Az egyik házastárs, gyermek, szülő, egyéb személyek tartásdíjának meghatározásakor figyelembe vett jövedelemtípusok listája, amelyet a Miniszteri Kabinet 1993.02.26-i 146. sz. határozata határoz meg.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:A tartásdíjat mindenféle keresetből és kiegészítő díjazásból visszatartják, mind a főállásért, mind a részmunkaidős munkáért, beleértve a

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Індексація аліментів Калькулятор пені Калькулятор інфляції Інтервал часу
Дивіться також:
калькулятор по сплаті аліментів розрахувати суму індексації аліментів калькулятор аліментів нарахування аліментів індексація аліментів порядок індексації аліментів індексація аліментів калькулятор розмір аліментів індексація аліментів приклад розмір аліментів на 1 дитину 1/3 частина аліментів це скільки розрахунок аліментів онлайн калькулятор розрахунку аліментів індексація аліментів в україні калькулятор аліментів онлайн розрахунок аліментів калькулятор індексації аліментів розрахунок аліментів від зарплати в україні розрахунок аліментів приклад добровільна сплата аліментів розмір аліментів на двох дітей розрахунок заборгованості зі сплати аліментів пеня за несплату аліментів на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина індексація аліментів онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент