Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняLe montant sur lequel s'accumule la pénalité

Дата початку періодуDate de début de période

Дата кінця періодуDate de fin de période

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Le montant des intérêts peut être un pourcentage par an/par jour, ou un multiple des taux NBU

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avertissement!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilisez les calculatrices suivantes pour prendre en compte les particularités du calcul du délai de prescription pendant la période de quarantaine établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Selon les exigences de l'art. 547 du Code civil de l'Ukraine les transactions visant à assurer l'exécution des obligations sont faites par écrit.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Selon l'article 549 du Code civil de l'Ukraine, une pénalité (pénalité) est une somme d'argent ou d'autres biens que le débiteur doit transférer au créancier en cas de manquement à une obligation par le débiteur. La pénalité est une pénalité calculée en pourcentage du montant de l'obligation monétaire en souffrance pour chaque jour de retard.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. En cas de violation des termes de l'obligation pécuniaire, le créancier a le droit d'appliquer des sanctions pécuniaires, notamment d'accumuler une pénalité d'un montant spécifié dans le contrat.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La pénalité est une pénalité calculée en pourcentage du montant de l'obligation monétaire en souffrance pour chaque jour de retard. Les intérêts sur les intérêts ne sont pas accumulés. Le paiement de l'amende ne libère pas le débiteur de son obligation en nature.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Le taux d'actualisation de la Banque nationale est l'un des instruments monétaires utilisés par la Banque nationale pour établir une référence pour les acteurs du marché monétaire sur la valeur des fonds empruntés et placés pour la période concernée et est le principal taux d'intérêt qui dépend des processus macroéconomiques. , les domaines budgétaires et le marché monétaire.

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: Selon les termes du contrat, la pénalité est calculée selon l'une des formules

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Taux d'intérêt en pourcentage pour chaque jour :
[Pénalité] = [Montant de la dette] × [Taux de pénalité par jour (%)] / 100 % × [Nombre de jours]
ou taux d'intérêt en pourcentage par an :
[Pénalité] = [Montant de la dette] × [Taux d'intérêt par an (%)] / 100 % / [Nombre de jours par an] × [Nombre de jours]
ou le taux d'intérêt est un multiple des taux NBU :
[Pénalité] = [Montant de la dette] × [Ratio] × [Taux NBU] / 100 % / [Nombre de jours par an] × [Nombre de jours]
Où:
[Montant de la dette] - le montant de la dette en souffrance.
[Taux d'intérêt par jour (%)] - taux d'intérêt estimé par jour
[Taux d'intérêt par an (%)] - taux d'intérêt estimé en pourcentage par an
[Coefficient] - le coefficient par lequel la pile NBU est multipliée
[Taux NBU] est le taux d'escompte de la Banque nationale d'Ukraine
[Nombre de jours par an] - nombre de jours par an
[Nombre de jours] - le nombre de jours de retard.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Юридичний Кількість днів
Дивіться також:
нарахування пені за договором covid19 нарахування пені за договором sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин порядок нарахування пені за договором covid-19 порядок нарахування пені за договором порядок нарахування пені за договором ковід порядок нарахування пені за договором covid нарахування пені за договором covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості нарахування пені за договором нарахування пені за договором під час карантину нарахування пені за договором під час дії карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід нарахування пені за договором карантин калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 нарахування пені за договором ковід порядок нарахування пені за договором covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid калькулятор нарахування пені за договором підряду калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент