Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Des info-bulles contextuelles apparaissent lorsque vous survolez l'icône. Sur les écrans tactiles pour appeler l'indice, appuyez une fois sur l'icône correspondante.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Pour suggérer votre traduction, double-cliquez / appuyez sur l'icône appropriée, ou Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traduction est affichée dans le texte de la page, afin de proposer votre propre version de la traduction, double-cliquez / tapez sur le bloc de traduction correspondant, ou Ctrl + clic.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняLe montant sur lequel s'accumule la pénalité

Дата початку періодуDate de début de période

Дата кінця періодуDate de fin de période

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахунку120 % du tarif NBU, le plus élevé des tarifs en vigueur à la date de début ou à la date de fin du calcul

Контактна інформаціяCoordonnées

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCourrier auquel le résultat du calcul sera envoyé, ainsi que les bonus seront accumulés

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Dernières critiques

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avertissement!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilisez les calculatrices suivantes pour prendre en compte les particularités du calcul du délai de prescription pendant la période de quarantaine établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine.

Позовна давність Юридичний ЖКП Штрафні санкції ЖКП Pro Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня Pro Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Conformément à l'alinéa 129.1.1 de l'alinéa 129.1 de l'article 129 du Code général des impôts, une pénalité est due sur le montant de la dette fiscale après l'expiration des délais de remboursement de l'obligation pécuniaire convenue fixées par le Code.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Selon le paragraphe 129.4 de l'article 129 du Code, la pénalité prévue à l'alinéa 129.1.1 du paragraphe 129.1 du présent article s'accumule sur le montant de la dette fiscale (y compris le montant des pénalités le cas échéant et à l'exclusion du montant des intérêts) à 120 pour cent du taux d'actualisation annuel de la Banque nationale d'Ukraine le jour de la survenance d'une telle dette fiscale ou le jour de son (sa partie) remboursement, selon laquelle des valeurs de ces taux est la plus élevée, pour chaque calendrier jour de retard dans son paiement.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. La pénalité court au jour du remboursement effectif de la dette fiscale (partie de la dette fiscale) pour chaque jour calendaire de retard de paiement, y compris le jour de ce remboursement.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Le taux d'actualisation de la Banque nationale est l'un des instruments monétaires utilisés par la Banque nationale pour établir une référence pour les acteurs du marché monétaire sur la valeur des fonds empruntés et placés pour la période concernée et est le principal taux d'intérêt qui dépend des processus macroéconomiques. , les domaines budgétaires et le marché monétaire.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: La pénalité de 120% du taux NBU est calculée par la formule

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ remboursement de la dette] × [Jours] / 100 % × [UNBU] × 1,2 / [R]
Où:
[Y] - le montant de la pénalité accumulée sur le montant de la dette fiscale effectivement remboursée (toujours arrondi à la deuxième décimale)
[∑ remboursement de la dette] - le montant de la dette fiscale
[UNBU] - le plus élevé des taux d'actualisation de la Banque nationale d'Ukraine, en vigueur à la date de la dette fiscale ou au jour de son remboursement (partiel)
1.2 - coefficient qui vous permet de calculer 120% des taux annuels NBU
[Jours] - le nombre de jours de retard dans le paiement de l'impôt à payer
[R] - nombre de jours dans une année civile.

Корисні калькулятори:

Калькулятор пені Інтервал часу Кількість днів Інфляція, проценти, пеня Стаж роботи
Дивіться також:
пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент