Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняEl importe sobre el que se devenga la sanción

Дата початку періодуFecha de inicio del período

Дата кінця періодуFecha de finalización del período

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0,01% del importe de la deuda de cada día, sin aplicación del art. 232 del Código Civil de Ucrania

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!¡Advertencia!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilice las siguientes calculadoras para tener en cuenta las peculiaridades del cálculo del estatuto de limitaciones durante el período de cuarentena establecido por el Gabinete de Ministros de Ucrania.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. La sanción por vivienda y servicios comunales es una sanción por incumplimiento de las condiciones de pago de los servicios comunales. Se devenga sobre el monto de la deuda por cada día de atraso en el pago de la vivienda y los servicios comunales.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. De acuerdo con los requisitos del art. 26 de la Ley "Sobre Vivienda y Servicios Comunales", en caso de mora en los pagos de vivienda y servicios comunales, el consumidor está obligado a pagar una multa por el monto especificado en el contrato, pero no más del 0,01 por ciento de la deuda por cada día de retraso. El monto total de los intereses pagados no podrá exceder el 100 por ciento de la deuda total.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. El devengo de intereses comienza el primer día hábil siguiente al último día de la fecha límite para el pago de la vivienda y los servicios comunales.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. No se devenga la sanción si existe adeudo del Estado por prestaciones y subsidios de vivienda entregados a la población y/o si el consumidor presenta atrasos en el pago de sus salarios, debidamente comprobados.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Según los requisitos del art. 547 del Código Civil de las transacciones de Ucrania para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se realiza por escrito.
Según el artículo 549 del Código Civil de Ucrania, una sanción (pena) es una suma de dinero u otros bienes que el deudor debe transferir al acreedor en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor. La sanción es una sanción calculada como un porcentaje del monto de la obligación monetaria vencida por cada día de retraso.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Por violación de los términos de la obligación monetaria, el acreedor tiene derecho a aplicar sanciones pecuniarias, en particular, a acumular una multa en la cantidad especificada en el contrato.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La sanción es una sanción calculada como un porcentaje del monto de la obligación monetaria vencida por cada día de retraso. No se devengan intereses sobre intereses. El pago de la pena no libera al deudor de su deber en especie.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: La penalización del 0,01% del monto de la deuda por cada día se calcula mediante la fórmula

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Penalización] = [Cantidad de la deuda] × 0,01% / 100% × [Número de días]
Donde:
[Monto de la deuda]: el monto de la deuda vencida.
[Número de días]: el número de días de retraso.

Корисні калькулятори:

Юридичний ЖКП Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Інтервал часу Позовна давність
Дивіться також:
як розрахувати пільги на комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину як розрахувати 3 річних від суми боргу розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 санкції за комунальні послуги карантин розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції санкції за комунальні послуги розрахувати комунальні послуги борг за комунальні послуги калькулятор пільг на комунальні послуги комунальні послуги" пеня за комунальні послуги під час дії карантину розрахунок пені за кожен день прострочення covid розрахунок пені за кожен день прострочення розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розмір пені за кожен день прострочки розрахунків розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину розрахунок пені за кожен день прострочення карантин розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 пеня за комунальні послуги санкції за комунальні послуги під час карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент