Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняEl importe sobre el que se devenga la sanción

грн.

Дата початку періодуFecha de inicio del período

Дата кінця періодуFecha de finalización del período

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу УкраїниSegún el artículo 196 del Código de Familia de Ucrania

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості1% del monto de la pensión alimenticia no pagada por cada día de demora desde la fecha de demora en el pago de la pensión alimenticia hasta la fecha de su reembolso total o hasta la fecha de la decisión del tribunal de imponer una sanción, pero no más del 100 por ciento de la deuda

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. De acuerdo con el artículo 196 del Código de Familia de Ucrania, en caso de atrasos debidos a una persona que está obligada a pagar una pensión alimenticia por decisión judicial o por acuerdo entre los padres, el beneficiario de la pensión alimenticia tiene derecho a una multa (penalización) del uno por ciento de pensión alimenticia no pagada por cada día de retraso desde el día de retraso en el pago de la pensión alimenticia hasta el día de su reembolso total o hasta el día de la decisión del tribunal de imponer una multa, pero no más del 100 por ciento de la deuda.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. La regla de cobrar una multa (multa) del uno por ciento del monto de la pensión alimenticia no pagada por cada día de retraso significa que al calcular el monto total de la multa por el pago tardío de la pensión alimenticia, el monto de la pensión alimenticia no pagada y el número de días de atraso son considerados. Dado que la pensión alimenticia se devenga mensualmente, el plazo de esta obligación será diferente, por lo que la cantidad de días de atraso también variará dependiendo de la cantidad de días del mes. Es decir, la sanción por mora en el pago de la pensión alimenticia debe devengarse sobre la totalidad de la pensión alimenticia impaga por cada día de retraso en su pago, y su devengo no se limita al mes en que no se efectuó la recuperación.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: Por tanto, el importe total de la sanción por falta de pago o retraso en el pago de la pensión alimenticia debe calcularse según la fórmula

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (A1 x 1% x Q1) + (A2 x 1% x Q2) + (. (An x 1% x Qn),
donde:
p - el valor total de la sanción por falta de pago o pago tardío de la pensión alimenticia, calculado por el actor en el momento de la presentación de la demanda;
A1 - cantidad acumulada de pensión alimenticia para el primer mes;
Q1 - el número de días de atraso en la pensión alimenticia del primer mes;
A2 - cantidad acumulada de pensión alimenticia para el segundo mes;
Q2 - el número de días de atraso en la pensión alimenticia del segundo mes;
An - cantidad acumulada de pensión alimenticia durante el último mes antes de presentar una demanda;
Qn - el número de días de atraso en la pensión alimenticia del último mes.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. La sanción por mora de pensión alimenticia se devenga sobre la totalidad de la pensión alimenticia impaga por cada día de retraso en su pago, y su devengo no se limita al mes en que no se efectuó el cobro.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. Por lo tanto, la obligación de pagar la pensión alimenticia es periódica y debe realizarse mensualmente, por lo que al considerar las disputas sobre la recuperación en virtud de la primera parte del artículo 196 del IC de Ucrania, la pena de pensión alimenticia no pagada, el tribunal debe determinar el monto de la pensión alimenticia no pagada para cada de estos pagos periódicos, para fijar el plazo en que debía cumplirse cada una de estas obligaciones, y teniendo en cuenta lo establecido - para calcular el monto de los intereses con base en el monto de las pensiones alimenticias no pagadas por cada mes separadamente de la fecha del incumplimiento de pensión alimenticia a cargo del pagador hasta que el tribunal decida el cobro de intereses, sumando el monto de los intereses devengados por cada uno de los pagos atrasados ​​y determinando su monto total.

Як розрахувати?¿Como calcular?
Дивіться також:
онлайн розрахунок пені по аліментам калькулятор заборгованості по аліментам індексація аліментів калькулятор калькулятор розрахунку аліментів розрахунок пені по аліментам онлайн розрахунок пені по аліментам калькулятор аліментів онлайн на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина стягнення пені по аліментам калькулятор аліментів як дізнатись суму заборгованості по аліментам розрахунок аліментів як розрахувати пеню по аліментам пеня по аліментам калькулятор індексації аліментів калькулятор розрахунку пені по аліментам індексація аліментів приклад розрахунку пені по аліментам сумма заборгованості по аліментам індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор пені по аліментам нарахування аліментів калькулятор по сплаті аліментів пеня за несплату аліментів розмір аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент