Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняEl importe sobre el que se devenga la sanción

Дата початку періодуFecha de inicio del período

Дата кінця періодуFecha de finalización del período

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ El monto de interés puede ser un porcentaje por año / por día, o un múltiplo de tasas NBU

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!¡Advertencia!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilice las siguientes calculadoras para tener en cuenta las peculiaridades del cálculo del estatuto de limitaciones durante el período de cuarentena establecido por el Gabinete de Ministros de Ucrania.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Según los requisitos del art. 547 del Código Civil de las transacciones de Ucrania para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se realiza por escrito.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Según el artículo 549 del Código Civil de Ucrania, una sanción (pena) es una suma de dinero u otros bienes que el deudor debe transferir al acreedor en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor. La sanción es una sanción calculada como un porcentaje del monto de la obligación monetaria vencida por cada día de retraso.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Por violación de los términos de la obligación monetaria, el acreedor tiene derecho a aplicar sanciones pecuniarias, en particular, a acumular una multa en la cantidad especificada en el contrato.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La sanción es una sanción calculada como un porcentaje del monto de la obligación monetaria vencida por cada día de retraso. No se devengan intereses sobre intereses. El pago de la pena no libera al deudor de su deber en especie.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. La tasa de descuento del Banco Nacional es uno de los instrumentos monetarios utilizados por el Banco Nacional para establecer un punto de referencia para los participantes del mercado monetario sobre el valor de los fondos prestados y colocados para el período relevante y es la principal tasa de interés que depende de los procesos macroeconómicos. , áreas presupuestarias y el mercado monetario.

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: Dependiendo de los términos del contrato, la penalización se calcula de acuerdo con una de las fórmulas

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Tasa de interés porcentual para cada día:
[Penalización] = [Importe de la deuda] × [Tasa de penalización por día (%)] / 100% × [Número de días]
o tasa de interés como un porcentaje anual:
[Penalización] = [Cantidad de la deuda] × [Tasa de interés por año (%)] / 100% / [Número de días por año] × [Número de días]
o la tasa de interés es un múltiplo de las tasas NBU:
[Penalización] = [Importe de la deuda] × [Ratio] × [Tasa NBU] / 100% / [Número de días por año] × [Número de días]
Donde:
[Monto de la deuda]: el monto de la deuda vencida.
[Tasa de interés por día (%)] - tasa de interés estimada por día
[Tasa de interés por año (%)] - tasa de interés estimada como porcentaje anual
[Coeficiente] - el coeficiente por el cual se multiplica la pila NBU
[NBU rate] es la tasa de descuento del Banco Nacional de Ucrania
[Número de días por año] - número de días por año
[Número de días]: el número de días de retraso.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Професійний
Дивіться також:
нарахування пені за договором covid19 нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 нарахування пені за договором sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості нарахування пені за договором під час дії карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину нарахування пені за договором карантин порядок нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід порядок нарахування пені за договором covid-19 нарахування пені за договором covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid порядок нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину порядок нарахування пені за договором нарахування пені за договором калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин порядок нарахування пені за договором covid19 нарахування пені за договором під час карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент