Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор індексації орендної платиCalculadora de indexación de alquiler

Розрахувати індексацію орендної плати

Сума орендної плати, яка підлягає індексаціїEl monto del alquiler a indexar

Базовий місяць орендної платиMes base de alquiler

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Último mes de cálculo (incluido)

Оприлюдені індекси інфляції (індекси споживчих цін)Índices de inflación publicados (índices de precios al consumidor)

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.La indexación de la renta o su ausencia debe constar en el contrato. Por lo tanto, primero debe verificar los términos de un contrato en particular.

Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.El monto del alquiler y su indexación se determinan por acuerdo de las partes.

Індексація за договором оренди державного майнаIndexación en virtud del contrato de arrendamiento de bienes del Estado

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Ucrania "Sobre el arrendamiento de bienes estatales y municipales", la renta está sujeta a ajustes por el índice de inflación de acuerdo con la Metodología de cálculo de la renta. Si el arrendatario arrienda el inmueble sin celebrar subasta, mensualmente se realiza el correspondiente ajuste de la renta al índice de inflación.

З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.A partir del 19.06.2021, la Metodología para calcular el alquiler de la propiedad estatal del 28.04.2021 слід 630 debe aplicarse a la propiedad estatal.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.El monto del alquiler de cada mes subsiguiente se determina ajustando el monto del alquiler mensual del mes anterior al índice de inflación del mes en curso.

Індексація за договором оренди земельної ділянкиIndexación bajo el contrato de arrendamiento de tierras

Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.Los requisitos del art. 21 de la Ley de Ucrania "Sobre el arrendamiento de tierras" del 10/06/1998 № 161-XIV, el alquiler se calcula teniendo en cuenta los índices de inflación, a menos que el arrendamiento de tierras disponga lo contrario. Es decir, la renta está sujeta a aumento por el índice de inflación, a menos que se especifique lo contrario en los términos del contrato.

Розраховується за формулою: Calculado por la fórmula

[Орендна плата з урахуванням індексів інфляції] = [Орендна плата] × [Індекс інфляції (%)] / 100% [Alquiler teniendo en cuenta índices de inflación] = [Alquiler] × [Índice de inflación (%)] / 100%

Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. Donde:
[Alquiler] - la cantidad de alquiler que se incrementará por el índice de inflación.
[Índice de inflación (%)] - el producto de los índices mensuales del período.

Дивіться також:
калькулятор індексації орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантин індексація орендної плати за землю калькулятор індексації нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати sars-cov-2 нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час дії карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати у період карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати ковід індексація орендної плати нерухомого майна нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час карантину калькулятор індексації орендної плати індексація орендної плати приміщення нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid калькулятор розрахунку орендної плати за землю калькулятор розрахунку індексації нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid-19 індекс інфляції для розрахунку орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантинні особливості нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid19 онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації онлайн калькулятор розрахунку орендної плати індексація орендної плати калькулятор індексації заробітної плати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент