Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор індексації орендної плати онлайн розрахунокCalculadora de indexación de cálculo de alquiler en línea

Розрахувати індексацію орендної плати

Скоро буде [у розробці]Próximamente [en desarrollo]

Калькулятор знаходиться у розробці.La calculadora está en desarrollo.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Puede llamar la atención de los desarrolladores para acelerar el trabajo haciendo clic en el botón [Acelerar]. Además, para recibir un mensaje, indíquelo en el campo correspondiente a continuación.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEnvíe esta calculadora por correo electrónico para comenzar

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде вислане повідомленняEl correo al que se enviará el mensaje.

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.La indexación de la renta o su ausencia debe constar en el contrato. Por lo tanto, primero debe verificar los términos de un contrato en particular.

Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.El monto del alquiler y su indexación se determinan por acuerdo de las partes.

Індексація за договором оренди державного майнаIndexación en virtud del contrato de arrendamiento de bienes del Estado

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Ucrania "Sobre el arrendamiento de bienes estatales y municipales", la renta está sujeta a ajustes por el índice de inflación de acuerdo con la Metodología de cálculo de la renta. Si el arrendatario arrienda el inmueble sin celebrar subasta, mensualmente se realiza el correspondiente ajuste de la renta al índice de inflación.

З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.A partir del 19.06.2021, la Metodología para calcular el alquiler de la propiedad estatal del 28.04.2021 слід 630 debe aplicarse a la propiedad estatal.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.El monto del alquiler de cada mes subsiguiente se determina ajustando el monto del alquiler mensual del mes anterior al índice de inflación del mes en curso.

Індексація за договором оренди земельної ділянкиIndexación bajo el contrato de arrendamiento de tierras

Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.Los requisitos del art. 21 de la Ley de Ucrania "Sobre el arrendamiento de tierras" del 10/06/1998 № 161-XIV, el alquiler se calcula teniendo en cuenta los índices de inflación, a menos que el arrendamiento de tierras disponga lo contrario. Es decir, la renta está sujeta a aumento por el índice de inflación, a menos que se especifique lo contrario en los términos del contrato.

Розраховується за формулою: Calculado por la fórmula

[Орендна плата з урахуванням індексів інфляції] = [Орендна плата] × [Індекс інфляції (%)] / 100% [Alquiler teniendo en cuenta índices de inflación] = [Alquiler] × [Índice de inflación (%)] / 100%

Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. Donde:
[Alquiler] - la cantidad de alquiler que se incrementará por el índice de inflación.
[Índice de inflación (%)] - el producto de los índices mensuales del período.

Дивіться також:
калькулятор розрахунку орендної плати за землю калькулятор розрахунку орендної плати індексація орендної плати індексація орендної плати нерухомого майна нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час карантину калькулятор індексації заробітної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час дії карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid-19 калькулятор індексації аліментів нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати sars-cov-2 нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid19 індексація орендної плати приміщення індекс інфляції для розрахунку орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантинні особливості нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантин нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid калькулятор індексації орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати ковід калькулятор індексації нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати у період карантину калькулятор індексації орендної плати калькулятор розрахунку індексації калькулятор нарахування індексації індексація орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент