Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняEl importe sobre el que se devenga la sanción

Дата початку періодуFecha de inicio del período

Дата кінця періодуFecha de finalización del período

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняTasa de descuento de doble NBU para el período de retraso

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!¡Advertencia!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilice las siguientes calculadoras para tener en cuenta las peculiaridades del cálculo del estatuto de limitaciones durante el período de cuarentena establecido por el Gabinete de Ministros de Ucrania.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Según los requisitos del art. 547 del Código Civil de las transacciones de Ucrania para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se realiza por escrito.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Según el artículo 549 del Código Civil de Ucrania, una sanción (pena) es una suma de dinero u otros bienes que el deudor debe transferir al acreedor en caso de incumplimiento de la obligación por parte del deudor. La sanción es una sanción calculada como un porcentaje del monto de la obligación monetaria vencida por cada día de retraso.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Por violación de los términos de la obligación monetaria, el acreedor tiene derecho a aplicar sanciones pecuniarias, en particular, a acumular una multa en la cantidad especificada en el contrato.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La sanción es una sanción calculada como un porcentaje del monto de la obligación monetaria vencida por cada día de retraso. No se devengan intereses sobre intereses. El pago de la pena no libera al deudor de su deber en especie.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. La tasa de descuento del Banco Nacional es uno de los instrumentos monetarios utilizados por el Banco Nacional para establecer un punto de referencia para los participantes del mercado monetario sobre el valor de los fondos prestados y colocados para el período relevante y es la principal tasa de interés que depende de los procesos macroeconómicos. , áreas presupuestarias y el mercado monetario.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Ucrania "Sobre la responsabilidad por la ejecución tardía de las obligaciones monetarias" y la segunda parte del artículo 343 del Código Civil de Ucrania, el monto de la multa por pago atrasado no puede exceder el doble de la tasa de descuento del Banco Nacional. de Ucrania Si en el convenio celebrado por las partes se especifica un monto de la penalidad superior al previsto en esta norma, se aplicará la penalidad por el monto de la mencionada doble tasa de descuento. La restricción del monto de la sanción establecida por el artículo 3 de la citada Ley no se aplica a la sanción establecida por otros actos legislativos, según se explica en el numeral 2.9 de la Resolución del 17.12.2013 № 14.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: La multa por la cantidad del doble de la tasa NBU se calcula mediante la fórmula

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Penalización] = [Cantidad de la deuda] × 2 × [Tasa NBU] / 100% / [Número de días por año] × [Número de días]
Donde:
[Monto de la deuda]: el monto de la deuda vencida.
[NBU rate] es la tasa de descuento del Banco Nacional de Ucrania
[Número de días por año] - número de días por año
[Número de días]: el número de días de retraso.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину калькулятор подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент