Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняEl importe sobre el que se devenga la sanción

Дата початку періодуFecha de inicio del período

Дата кінця періодуFecha de finalización del período

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахунку120% de la tasa NBU, la mayor de las tasas vigentes a la fecha de inicio o a la fecha de finalización del cálculo

Контактна інформаціяInformación del contacto

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreo al que se enviará el resultado del cálculo, así como se acumularán las bonificaciones

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimas revisiones

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!¡Advertencia!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilice las siguientes calculadoras para tener en cuenta las peculiaridades del cálculo del estatuto de limitaciones durante el período de cuarentena establecido por el Gabinete de Ministros de Ucrania.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. De conformidad con el inciso 129.1.1 del inciso 129.1 del artículo 129 del Código Tributario, se devenga una penalización sobre el monto de la deuda tributaria luego del vencimiento de los plazos de devolución de la obligación dineraria convenida que establece el Código.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. De acuerdo con el apartado 129.4 del artículo 129 del Código, la sanción prevista en el apartado 129.1.1 del apartado 129.1 de este artículo se devenga sobre el importe de la deuda tributaria (incluido el importe de las sanciones si las hubiere y excluido el importe de los intereses) al 120 por ciento de la tasa de descuento anual del Banco Nacional de Ucrania el día de ocurrencia de dicha deuda tributaria o el día de su reembolso (en parte), dependiendo de cuál de los valores de dichas tasas sea mayor, para cada calendario día de retraso en su pago.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. La sanción se devenga el día de la devolución efectiva de la deuda tributaria (parte de la deuda tributaria) por cada día natural de retraso en el pago, incluido el día de dicha devolución.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. La tasa de descuento del Banco Nacional es uno de los instrumentos monetarios utilizados por el Banco Nacional para establecer un punto de referencia para los participantes del mercado monetario sobre el valor de los fondos prestados y colocados para el período relevante y es la principal tasa de interés que depende de los procesos macroeconómicos. , áreas presupuestarias y el mercado monetario.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: La sanción del 120% de la tasa NBU se calcula mediante la fórmula

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ pago de la deuda] × [Días] / 100% × [UNBU] × 1,2 / [R]
Donde:
[Y] - el importe de la sanción acumulada sobre el importe de la deuda tributaria efectivamente reembolsada (siempre redondeado al segundo decimal)
[∑ pago de la deuda] - el monto de la deuda tributaria
[UNBU] - la más alta de las tasas de descuento del Banco Nacional de Ucrania, vigente en la fecha de la deuda tributaria o en el día de su reembolso (parcial)
1.2 - coeficiente que le permite calcular el 120% de las tasas anuales de NBU
[Días] - el número de días de retraso en el pago de la obligación tributaria
[R] - número de días en un año calendario.

Корисні калькулятори:

Число прописом Тривалість відпустки Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 калькулятор облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент