Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.La información sobre herramientas emergente aparece cuando se desplaza sobre el icono. En las pantallas táctiles para llamar a la pista, haga un solo toque en el icono correspondiente.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Para sugerir su traducción, haga doble clic/toque en el icono apropiado, o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducción se muestra en el texto de la página, para ofrecer su propia versión de la traducción, haga doble clic/toque en el bloque de traducción correspondiente, o Ctrl + clic.

Запитання й відповідіPreguntas y respuestas

Найчастіше задавані питання

Індексація додається до твердої суми аліментів, чи як?

А чи враховує Вам розрахунок правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 04.06.2019 у справі №916/190/18, відповідно до якої нарахування інфляційних втрат за наступний період з урахуванням збільшення суми боргу на індекс інфля

В мене двоє дітей бивший чоловік зараз військовий скільки він зобов'язаний сплачувати аліментів і в нього ще є борг в сто тисяч

Відповідно до судового наказу нараховані аліменти 50% прожиткового мінімуму, якщо чоловік рік вже цей мінімум не сплачує, як буде нараховуватись борг, все ті ж 50% чи + пеня буде до суми? дякую.

Дата початку розрахунку пені 25.11.2021, але калькулятор починає рахувати з 10.01.2022. Чому?

Дуже класний калькулятор. А можна дізнатися формулу?

З кого стягуються відсотки, які отримує виконавча служба?

З кого стягуються судові витрати?¿A quién se le cobran las costas judiciales?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?¿Según qué fórmula debe calcularse la sanción por impago o morosidad de la pensión alimenticia?

За якою формулою розраховуються 3% річних?¿Según qué fórmula se calcula el 3% anual?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?¿Cuál es la fórmula para calcular el interés de cada día?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?¿Cuál es la fórmula para calcular los intereses del año?

Ким проводиться індексація аліментів?¿Quién indexa la pensión alimenticia?

Мінімальна заробітна плата цеEste es el salario minimo

Пеня нараховується на суму з ПДВ чи без?

Підкажіть,а якщо чоловік працює сам на себе,але зарплата ніде не фіксується,як вирахувати аліменти,бо заробляє він немало

Рахує добре.А як виділить ПДВ з суми. Якщо 20% ділили на 6- а якщо 14% на скільки ділить...

Скажіть будь ласка як правильно порахувати суму аліментів, якщо призначано 1/4 від всього доходу але не менше 50% від прожиткового мінімуму?

Скажіть будь ласка якщо мій чоловік уже є елеменщиком від попереднього шлюбу двоє дітей з 4 ,10 років присудили 33відсотки , я хочу подати також дитині 3 міс і я в декреті що зміниться для попереднього шлюбу і які виплати будуть мені

Скажіть будьласка, якщо я подала на чоловіка на аліменти на трьох дітей, але він вже є аліменшіком іншої дитини. Чи повліяє це на аліменти які він має виплачувати мені?

Скільки буде од чотириста тисяч гривень три процента годових

У мене чоловік сплачує аліменти на 4 дітей віком від 9 до 15 років. Яка сума аліментів повинна бути згідно закону? Працює офіційно на мінімальну заробітну плату. Останній раз отримала 238.28

Ціна позову цеEl precio del pleito es este

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?¿Puede el monto de la multa exceder la tasa de doble descuento del Banco Nacional de Ucrania?

Чи може суд зменшити штраф?¿Puede el tribunal reducir la multa?

Чи можете роз'яснити наступну ситуацію. Ми підприємство, отримали Наказ від виконавця про стягнення аліментів з працівника на 2-х дітей віком від 8 до 15 років, де зазначено стягнення 1/3 заробітку. Провели утримання 33%. Зараз отримали з виконавчої претен

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?¿Es posible imponer una multa y una sanción por el retraso en el cumplimiento de la obligación?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?¿Pueden los términos del contrato excluir la responsabilidad por incumplimiento intencional de la obligación?

Чи підлягає індексації сума аліментів?¿El monto de la pensión alimenticia está sujeto a indexación?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?¿Existe responsabilidad por el impago de la pensión alimenticia?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?¿Es legal la penalización por cada día de retraso?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?¿Cuál es el pago de intereses por el uso del dinero de otras personas?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?¿Cuál es la sanción por el importe de la deuda tributaria?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?¿Cuál es el cálculo de las pérdidas por inflación?

Що таке облікова ставка Національного банку?¿Cuál es la tasa de descuento del Banco Nacional?

Що таке процесуальні строки?¿Qué son los plazos procesales?

Що таке інфляція?¿Qué es la inflación?

Я отримую аванс и зарплатню! З яких коштів вираховуються аліменти?

Як визначається розмір аліментів?¿Cómo se determina el monto de la pensión alimenticia?

Як визначається ціна позову?¿Cómo se determina el precio del siniestro?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?¿Cómo resolver una disputa sobre el monto de la pensión alimenticia atrasada?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?¿Cómo se tiene en cuenta la deflación al calcular las pérdidas por inflación?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?¿Cómo se fija el salario mínimo?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?¿Cómo resarcir los daños causados ​​por el incumplimiento de los términos del contrato?

Як порахувати інфляцію, коли взяв у забудівника квартиру у розтермінування. З 7 місяця вони почнуть рахувати інфляцію

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?¿Cómo calcular el importe total de la sanción por impago o retraso en el pago de la pensión alimenticia?

Як розрахувати неустойку на аліменти?¿Cómo calcular la pena de pensión alimenticia?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?¿Cómo calcular la sanción al doble de la tasa de la NBU?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?¿Cómo calcular la multa a la tasa de descuento de la NBU?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?¿Cómo calcular el índice de inflación agregada?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?¿Cuál es la responsabilidad por el pago atrasado de los servicios públicos consumidos?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?¿Cuál es la fórmula de penalización porcentual para cada día?

Яка формула пені у відсотках річних?¿Cuál es la fórmula de la sanción en porcentaje anual?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?¿Cuál es la fórmula para calcular la sanción por el monto de la deuda tributaria?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?¿Cuál es la fórmula para calcular las pérdidas por inflación?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?¿Cuál es el procedimiento para devengar los intereses de la pensión alimenticia?

Який розмір пені на суму податкового боргу?¿Cuál es el monto de interés sobre el monto de la deuda tributaria?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?¿Cuál es el estatuto de limitaciones para solicitar a la corte la recuperación de deudas por servicios públicos?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?¿Cuál es el estatuto de limitaciones para solicitar a la corte que cobre una multa por servicios públicos?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?¿Qué documento normativo regula el establecimiento de sanciones en el contrato?

Якщо ми визначаємо індексацію орендної плати в розмірі 1000 грн за 5 років. Підкажіть, орендна плати з урахуванням індексації розраховується шляхом: - Множення сталої орендної плати на індекс інфляції щороку, тобто 1000*1,02, наступний пі

Якщо у мене чоловік колишній інвалід 3 групи ,по суду 1/3 скільки повинен платити на двох дітей

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?¿Cuáles son los costos de los litigios?

Які правові підстави виникнення неустойки?¿Cuáles son los fundamentos jurídicos de la sanción?

Які підстави нарахування 3% річних?¿Cuáles son los motivos para cobrar el 3% anual?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?¿Cuáles son las sanciones por el cumplimiento tardío de las obligaciones previstas por la ley?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?¿Qué sanciones se prevén en las relaciones económicas?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?¿Qué sanciones prevé el derecho civil?

розмір відрахувань із зарплати боржника обчислюють із суми, яка залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ, із суми заробітку "до виплати" так?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. La calculadora legal es una herramienta útil para simplificar y optimizar la implementación de cálculos legales de acuerdo con la legislación actual de Ucrania y más allá.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Dependiendo de sus necesidades, puede usar una calculadora separada o consolidada.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. En general, las capacidades de las calculadoras individuales satisfarán la mayoría de las necesidades, pero para un abogado profesional existe una solución profesional. La calculadora profesional proporciona un cálculo consolidado, le permite calcular la deuda en la lista de documentos primarios, teniendo en cuenta los requisitos de la ley, especifica plazos individuales, establece parámetros individuales y le permite guardar el cálculo para su posterior edición y recálculo hasta la fecha. La calculadora profesional le permitirá realizar fácilmente incluso cálculos complejos, descargar el documento en un formato conveniente, realizar los cambios necesarios y adjuntarlo al paquete de documentos legales sin mucho esfuerzo.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Se admiten los siguientes tipos de cálculos (la lista se amplía constantemente)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;cálculo del monto de la deuda por una o más obligaciones;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;acumulación de inflación sobre el monto de la deuda;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;devengo del 3% anual por mora en el cumplimiento de las obligaciones;
 • нарахування процентів за користування коштами ;devengo de intereses por el uso de fondos;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;acumulación de intereses por el cumplimiento tardío de obligaciones monetarias en forma de tasas de interés o NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;devengo de intereses por el monto del doble de la tasa de descuento de la NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;devengo de intereses por un monto del 120% de la tasa de descuento de la NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;devengo de intereses por utilidades en la cantidad de 0.01% por cada día;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .devengo de intereses por mora en el pago de pensión alimenticia.
 • та інші ...y otra ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Los cálculos se realizan teniendo en cuenta los datos actuales, incluidos

 • індекси інфляції ,índices de inflación,
 • облікові ставки НБУ ,tasas de descuento NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,prescripciones generales y especiales,
 • норми законодавства.normas de legislacion.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Los resultados del cálculo en forma de documento de texto incluyen

 • підсумок розрахунку;el resultado del cálculo;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tablas con una lista de documentos y cálculo de deuda;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;fundamentación normativa de los términos aplicados y sanciones devengadas;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;fórmulas utilizadas en el cálculo;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tablas con cálculos de sanciones en base a datos de usuarios e índices oficiales;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Anexos: datos oficiales del índice de inflación NBU y/o tasa de descuento para el período requerido.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент