Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміSurname, first name, patronymic of the employee in any form

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіWork start date and end date for calculating the period of employment

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяIf the work periods partially overlap, the calculator will exclude the overlapping period

Включити перевірку дублюванняEnable duplicate checking

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Calculates length of service for seniority allowance, for payment of temporary disability, for pension.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.Length of service is the duration of work and other types of activity with which human rights are associated, mainly in the field of pension provision, however, it should be noted that the insurance length of service affects the calculation of pension. The main document confirming the length of service is the work book, in the absence of which or relevant entries in it, the length of service is established on the basis of other documents issued by the place of work, service, training, as well as archival institutions.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.There is a distinction between general work experience and work experience of a specific job. A number of legal consequences depend on the type of work experience: the granting of basic and additional vacations, the appointment and amount of pensions, etc. The main document certifying work experience is the work book.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Years of service is the period of work activity, which is calculated in years and under certain conditions gives the right to a pension and corresponding benefits (additional vacations, cash payments, etc.). The legislation establishes some categories of employees and military servicemen who are usually granted pensions for years of service, regardless of age and ability to work.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуThe difference between work experience and insurance experience

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;length of service (general) is periods of official work activity confirmed by entries in the work book. Work experience can include such concepts as general, preferential and special work experience. In the Law of Ukraine "On pension provision", the concept of total length of service is mainly used to distinguish it from length of service, which gives the right to pension benefits;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;special is the total duration of a certain labor activity in the corresponding types of work, which gives the right to early appointment of labor pension;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;a grace period is a period of labor activity in harmful, dangerous or specific conditions during a full working day. The list of industries, works, professions, positions and indicators, according to which the period of labor activity can be attributed to preferential service, approved by resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").insurance (pension) is a period of time during which a person was subject to mandatory state pension insurance and for which monthly contributions were paid in an amount not less than the minimum insurance contribution (Article 24 of the Law of Ukraine "On Mandatory State Pension Insurance") .

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.The concept of "insurance length of service" was introduced on January 1, 2004 by the Law of Ukraine "On Mandatory State Pension Insurance". The main innovation of this term is that the presence of seniority is directly related to the payment of insurance contributions for the mandatory state pension insurance, i.e., from January 1, 2004, only those periods during which insurance contributions were paid are included in the insurance seniority, and in the amounts proportionally paid contributions.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.All work experience acquired before January 1, 2004 is included in the insurance experience under the conditions of the previously effective legislation.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.Insurance experience acquired before January 1, 2004 is confirmed by the employment book.

Нормативні документиRegulations

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Тривалість відпустки Калькулятор часу Число прописом
Дивіться також:
калькулятор трудового стажу онлайн онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн розрахунок стажу роботи калькулятор трудового стажу україна як розрахувати трудовий стаж україна обчислення стажу роботи онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор стажу роботи онлайн стаж роботи калькулятор калькулятор трудового стажу онлайн украина розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор трудового стажу онлайн україна розрахунок стажу роботи калькулятор порахувати трудовий стаж онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор загального стажу роботи калькулятор трудового стажу як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці загальний стаж роботи калькулятор стаж роботи онлайн калькулятор трудовий стаж калькулятор калькулятор стажу роботи україна калькулятор розрахунку трудового стажу

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент