Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСType of litigation regulated by the CPC, CPC, or CAS

Судова інстанція, яка розглядає справуThe court hearing the case

Судове провадженняLitigation

Процесуальний строкProcedural term

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Warning!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.During the quarantine established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, the statute of limitations is calculated taking into account measures to prevent the emergence, spread and spread of epidemics, pandemics of coronavirus (COVID-19) in accordance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to provide additional social and economic guarantees in connection with the spread of coronavirus disease (COVID-19) "№ 540-IX of 30.03.2020, as amended by the Law of Ukraine" On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Procedural Time Limits in Action " quarantine established by the Cabinet of Ministers of Ukraine in order to prevent the spread of coronavirus disease (COVID-19) "№ 731-IX of 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.During the quarantine established by the Cabinet of Ministers of Ukraine to prevent the spread of coronavirus disease (COVID-19), the court at the request of the parties and persons who did not participate in the case, if the court decided on their rights, interests and (or) obligations shall (if they have the right to take the relevant procedural actions provided for in this Code), renew the procedural time limits established by the norms of this Code, if it recognizes the reasons for their omission as valid and due to restrictions imposed in connection with quarantine. The court may renew the relevant term both before and after its expiration.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.The court, at the request of the person, extends the procedural term established by the court, if the impossibility to perform the relevant procedural action within the specified period is due to restrictions imposed in connection with quarantine.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. The tasks of the judiciary are the correct and timely consideration of cases. The most important factor determining the effectiveness of justice is the timely protection of the rights and legitimate interests of those involved in the case. For the implementation of the tasks set before justice, procedural law provides for the institution of procedural deadlines.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Procedural time limit is a certain period of time, which is established by law or appointed by the court to perform certain procedural procedures.

Види судочинств Types of litigation

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Civil litigation is a form of exercising judicial power, in the process of which legal conflicts arising from civil, family and some other legal relations are resolved. Civil proceedings are conducted by courts of general jurisdiction. This procedure is regulated by the Code of Civil Procedure.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Commercial litigation is a form of exercising judicial power, in the process of which legal conflicts arising in the field of economic relations are resolved. Commercial litigation is conducted by specialized commercial courts that are part of the system of courts of general jurisdiction. Its procedure is regulated by the Commercial Procedure Code.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Administrative litigation is a form of exercise of judicial power, in the process of which legally significant cases are resolved that arise in the field of administrative relations in the presence of public interest. Administrative proceedings are conducted by specialized administrative courts that are part of the system of courts of general jurisdiction, in accordance with the procedure established by the Code of Administrative Procedure.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Кількість днів Стаж роботи Позовна давність
Дивіться також:
калькулятор строків під час дії карантину калькулятор строків covid19 розрахунок процесуальних строків калькулятор строків між датами калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків covid калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор строків карантинні особливості валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор строків covid-19 калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор строків під час карантину калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор строків поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор процесуальних строків калькулятор строків ковід калькулятор строків карантин калькулятор строків у період карантину калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор поновлення процесуальних строків калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент