Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняThe amount on which the penalty is accrued

Дата початку періодуPeriod start date

Дата кінця періодуPeriod end date

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0.01% of the amount of debt for each day, without the application of Art. 232 of the Civil Code of Ukraine

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Warning!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Use the following calculators to take into account the peculiarities of calculating the statute of limitations during the quarantine period established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. Penalty for housing and communal services is a penalty for non-compliance with the terms of payment for communal services. It is accrued on the amount of debt for each day of delay in payment of housing and communal services.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. In accordance with the requirements of Art. 26 of the Law "On Housing and Communal Services", in case of late payments for housing and communal services, the consumer is obliged to pay a penalty in the amount specified in the contract, but not more than 0.01 percent of the debt for each day of delay. The total amount of interest paid may not exceed 100 percent of the total debt.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. The accrual of interest begins on the first working day following the last day of the deadline for payment of housing and communal services.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. The penalty is not accrued if there is a debt of the state for benefits and housing subsidies provided to the population and / or if the consumer has arrears of wages, duly confirmed.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. According to the requirements of Art. 547 of the Civil Code of Ukraine transactions to ensure the fulfillment of obligations is made in writing.
According to Article 549 of the Civil Code of Ukraine, a penalty (penalty) is a sum of money or other property that the debtor must transfer to the creditor in case of breach of obligation by the debtor. Penalty is a penalty calculated as a percentage of the amount of overdue monetary obligation for each day of delay.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. For violation of the terms of the monetary obligation, the creditor has the right to apply financial sanctions, in particular to accrue a penalty in the amount specified in the contract.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Penalty is a penalty calculated as a percentage of the amount of overdue monetary obligation for each day of delay. Interest on interest is not accrued. Payment of the penalty does not release the debtor from the performance of his duty in kind.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: Penalty of 0.01% of the amount of debt for each day is calculated by the formula

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Penalty] = [Amount of debt] × 0.01% / 100% × [Number of days]
Where:
[Debt amount] - the amount of overdue debt.
[Number of days] - the number of days overdue.

Корисні калькулятори:

Подвійна ставка НБУ Інфляція та проценти Калькулятор пені Професійний
Дивіться також:
розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 як розрахувати 3 річних від суми боргу калькулятор пільг на комунальні послуги розрахувати комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 санкції за комунальні послуги карантин розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 комунальні послуги" пеня за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину санкції за комунальні послуги борг за комунальні послуги пеня за комунальні послуги під час дії карантину розмір пені за кожен день прострочки розрахунків облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення covid розрахунок пені за кожен день прострочення ковід як розрахувати пільги на комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення санкції за комунальні послуги під час карантину розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину розрахунок пені за кожен день прострочення карантин розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент