Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняThe amount on which the penalty is accrued

грн.

Дата початку періодуPeriod start date

Дата кінця періодуPeriod end date

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу УкраїниAccording to Article 196 of the Family Code of Ukraine

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості1% of the amount of unpaid alimony for each day of delay from the date of delay in payment of alimony until the date of their full repayment or until the date of the court's decision to impose a penalty, but not more than 100 percent of the debt

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. According to Article 196 of the Family Code of Ukraine, in case of arrears due to a person who is obliged to pay alimony by court decision or by agreement between parents, the recipient of alimony is entitled to a penalty (penalty) of one percent of unpaid alimony for each the day of delay from the day of delay in payment of alimony until the day of their full repayment or until the day of the court's decision to impose a penalty, but not more than 100 percent of the debt.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. The rule of collecting a penalty (penalty) of one percent of the amount of unpaid alimony for each day of delay means that when calculating the total amount of penalty for late payment of alimony, the amount of unpaid alimony and the number of days in arrears are taken into account. Since alimony is accrued monthly, the term of this obligation will be different, so the number of days in arrears will also vary depending on the number of days in the month. That is, the penalty for late payment of alimony must be accrued on the entire amount of unpaid alimony for each day of delay in its payment, and its accrual is not limited to the month in which the recovery was not made.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: Therefore, the total amount of penalty for non-payment or late payment of alimony should be calculated according to the formula

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (A1 x 1% x Q1) + (A2 x 1% x Q2) + (. (An x 1% x Qn),
where:
p - the total amount of penalty for non-payment or late payment of alimony, calculated by the plaintiff at the time of filing the lawsuit;
A1 - accrued amount of alimony for the first month;
Q1 - the number of days in arrears of alimony for the first month;
A2 - accrued amount of alimony for the second month;
Q2 - the number of days in arrears of alimony for the second month;
An - accrued amount of alimony for the last month before filing a lawsuit;
Qn - the number of days in arrears of alimony for the last month.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. The penalty for arrears of alimony is accrued on the entire amount of unpaid alimony for each day of delay in its payment, and its accrual is not limited to the month in which no recovery was made.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. Therefore, the obligation to pay alimony is periodic and must be performed monthly, so when considering disputes over the recovery under the first part of Article 196 of the IC of Ukraine penalty of unpaid alimony, the court must determine the amount of unpaid alimony for each of these periodic payments, to establish the term by which each of these obligations was to be fulfilled, and taking into account the established - to calculate the amount of interest based on the amount of unpaid alimony for each month separately from the date of breach of alimony by the payer until the court decides collection of interest, summing up the amount of accrued interest for each of the overdue payments and determining its total amount.

Як розрахувати?How to calculate?
Дивіться також:
індексація аліментів калькулятор як дізнатись суму заборгованості по аліментам калькулятор по сплаті аліментів онлайн розрахунок пені по аліментам індексація аліментів пеня за несплату аліментів сумма заборгованості по аліментам розрахунок пені по аліментам калькулятор індексації аліментів розрахунок пені по аліментам онлайн калькулятор аліментів калькулятор розрахунку пені по аліментам калькулятор аліментів онлайн нарахування аліментів калькулятор розрахунку аліментів як розрахувати пеню по аліментам індексація аліментів онлайн калькулятор стягнення пені по аліментам калькулятор заборгованості по аліментам калькулятор пені по аліментам розрахунок аліментів на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина приклад розрахунку пені по аліментам пеня по аліментам розмір аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент