Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняThe amount on which the penalty is accrued

Дата початку періодуPeriod start date

Дата кінця періодуPeriod end date

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ The amount of interest may be a percentage per annum / per day, or a multiple of NBU rates

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Warning!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Use the following calculators to take into account the peculiarities of calculating the statute of limitations during the quarantine period established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Позовна давність Юридичний ЖКП Штрафні санкції ЖКП Pro Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня Pro Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. According to the requirements of Art. 547 of the Civil Code of Ukraine transactions to ensure the fulfillment of obligations is made in writing.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. According to Article 549 of the Civil Code of Ukraine, a penalty (penalty) is a sum of money or other property that the debtor must transfer to the creditor in case of breach of obligation by the debtor. Penalty is a penalty calculated as a percentage of the amount of overdue monetary obligation for each day of delay.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. For violation of the terms of the monetary obligation, the creditor has the right to apply financial sanctions, in particular to accrue a penalty in the amount specified in the contract.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Penalty is a penalty calculated as a percentage of the amount of overdue monetary obligation for each day of delay. Interest on interest is not accrued. Payment of the penalty does not release the debtor from the performance of his duty in kind.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. The discount rate of the National Bank is one of the monetary instruments used by the National Bank to set a benchmark for money market participants on the value of borrowed and placed funds for the relevant period and is the main interest rate that depends on macroeconomic processes. , budget areas and the money market.

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: Depending on the terms of the contract, the penalty is calculated according to one of the formulas

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Percentage interest rate for each day:
[Penalty] = [Debt amount] × [Penalty rate per day (%)] / 100% × [Number of days]
or interest rate as a percentage per annum:
[Penalty] = [Amount of debt] × [Interest rate per year (%)] / 100% / [Number of days per year] × [Number of days]
or the interest rate is a multiple of the NBU rates:
[Penalty] = [Debt amount] × [Ratio] × [NBU rate] / 100% / [Number of days per year] × [Number of days]
Where:
[Debt amount] - the amount of overdue debt.
[Interest rate per day (%)] - estimated interest rate per day
[Interest rate per year (%)] - estimated interest rate as a percentage per annum
[Coefficient] - the coefficient by which the NBU stack is multiplied
[NBU rate] is the discount rate of the National Bank of Ukraine
[Number of days per year] - number of days per year
[Number of days] - the number of days overdue.

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Подвійна ставка НБУ Кількість днів
Дивіться також:
нарахування пені за договором під час дії карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості нарахування пені за договором під час карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід нарахування пені за договором ковід порядок нарахування пені за договором порядок нарахування пені за договором під час карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 нарахування пені за договором covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину нарахування пені за договором карантин нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду калькулятор нарахування пені за договором підряду covid нарахування пені за договором порядок нарахування пені за договором під час дії карантину порядок нарахування пені за договором covid19 порядок нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину нарахування пені за договором covid19 калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин нарахування пені за договором sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент