Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяThe amount on which inflation is accrued

Дата початку періодуPeriod start date

Дата кінця періодуPeriod end date

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК УкраїниInflationary losses, according to Art. 625 of the Civil Code of Ukraine

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуAggregate inflation index is calculated by multiplying monthly indices for the period of debt existence

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Warning!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Use the following calculators to take into account the peculiarities of calculating the statute of limitations during the quarantine period established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Позовна давність Штрафні санкції ЖКП Штрафні санкції ЖКП PRO Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня PRO Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. According to the second part of Article 625 of the Civil Code of Ukraine, the debtor who overdue the monetary obligation, at the request of the creditor is obliged to pay the amount of debt, taking into account the established inflation index for the entire period of delay.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. The amount of debt, taking into account the inflation index should be calculated based on the inflation index for each month (year) of delay, regardless of whether in some period the inflation index was less than one (ie there was not inflation but deflation) [decision of the Supreme Economic Court of Ukraine from 05.04.2011 № 23/466 and the letter of the Supreme Court of Ukraine "Recommendations on the procedure for applying inflation indices in court cases" from 03.04.1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). Inflation losses are calculated by multiplying the amount of debt by the aggregate inflation index for the period of overdue payment. In this case, the amount of debt that arose from 1 to 15 days of the month is indexed taking into account this month, and if the amount of debt arose from 16 to 31 days of the month, the calculation begins the following month. Similarly, if the debt is repaid from 1 to 15 days of the month, inflation losses are calculated without taking into account this month, and if from 16 to 31 days of the month, inflation losses are calculated taking into account this month (On the practice of the Supreme Commercial Court of Ukraine separate norms of substantive law from 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. The creditor's statutory right to demand payment of the debt, taking into account the inflation index, are ways to protect his property rights and interests, the essence of which is to compensate the material losses of the creditor from the depreciation of funds due to inflation. Thus, the inflation increase is accrued on the amount of debt and is a type of compensation for losses in bad faith performance of monetary obligations.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). The obligation is terminated by proper performance (Article 599 of the Civil Code of Ukraine). At the same time, the current legislation does not link the termination of a monetary obligation with the existence of a court decision on debt collection taking into account the established inflation index or the opening of enforcement proceedings to enforce such a decision (see Supreme Court of Ukraine of 04.07.2011 № 13/210 / 10 and dated 12.09.2011 № 6 / 433-42 / 183 and the decision of the Supreme Economic Court of Ukraine dated 16.03.2011 № 11/109).

Розраховується за формулою: Calculated by the formula

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Inflation charges] = [Debt amount] × [Inflation index (%)] / 100% - [Debt amount]
Where:
[Debt amount] - the amount of overdue debt.
[Inflation index (%)] - the product of monthly indices for the period.

Як розрахувати?How to calculate?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
розрахунок 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних та 3 річних розрахунок інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн розрахунок інфляційних нарахувань розрахунок інфляційних витрат калькулятор інфляційних збитків інфляційних збитків калькулятор інфляційних калькулятор розрахунку інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат та 3 річних калькулятор інфляційних втрат онлайн калькулятор інфляційних втрат калькулятор 3 річних та інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор порядок нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних збитків калькулятор нарахування інфляційних втрат нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат приклад калькулятор інфляційних та 3 процентів річних стягнення 3 річних та інфляційних розрахунок 3 річних та інфляційних онлайн розрахунок інфляційних онлайн розрахунок інфляційних

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент