Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор індексації орендної плати онлайн розрахунокOnline rent calculation indexing calculator

Розрахувати індексацію орендної плати

Скоро буде [у розробці]Coming soon [in development]

Калькулятор знаходиться у розробці.The calculator is under development.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.You can draw the attention of developers to speed up the work by clicking the [Accelerate] button. Also, to receive a message, indicate this in the appropriate field below.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEmail this calculator to get started

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде вислане повідомленняThe mail to which the message will be sent

** - рекомендоване поле

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.Indexation of rent or its absence must be recorded in the contract. Therefore, you should first check the terms of a particular contract.

Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.The amount of rent and its indexation are determined by agreement of the parties.

Індексація за договором оренди державного майнаIndexation under the lease agreement of state property

Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.According to Article 17 of the Law of Ukraine "On Lease of State and Municipal Property", the rent is subject to adjustment for the inflation index in accordance with the Methodology of calculating the rent. If the lessee leases the property without holding an auction, the corresponding adjustment of the rent to the inflation index is made monthly.

З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.From 19.06.2021, the Methodology for calculating the rent for state property from 28.04.2021 слід 630 should be applied to state property.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.The amount of rent for each subsequent month is determined by adjusting the amount of monthly rent for the previous month to the inflation index for the current month.

Індексація за договором оренди земельної ділянкиIndexation under the land lease agreement

Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.The requirements of Art. 21 of the Law of Ukraine "On Land Lease" of 06.10.1998 № 161-XIV, rent is calculated taking into account inflation indices, unless otherwise provided by the lease of land. That is, the rent is subject to increase by the inflation index, unless otherwise specified in the terms of the contract.

Розраховується за формулою: Calculated by the formula

[Орендна плата з урахуванням індексів інфляції] = [Орендна плата] × [Індекс інфляції (%)] / 100% [Rent taking into account inflation indices] = [Rent] × [Inflation index (%)] / 100%

Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. Where:
[Rent] - the amount of rent to be increased by the inflation index.
[Inflation index (%)] - the product of monthly indices for the period.

Дивіться також:
нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантин нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати ковід нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати sars-cov-2 нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати під час дії карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати калькулятор індексації аліментів індексація орендної плати приміщення нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати карантинні особливості калькулятор індексації орендної плати нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати у період карантину нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid19 калькулятор розрахунку індексації онлайн калькулятор індексації нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid індексація орендної плати за землю нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати covid-19 індексація орендної плати калькулятор розрахунку орендної плати за землю калькулятор індексації калькулятор індексації заробітної плати калькулятор індексації орендної плати за землю індекс інфляції для розрахунку орендної плати калькулятор розрахунку орендної плати калькулятор індексації онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент