Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміThe amount of alimony determined by the court in a fixed amount

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівThe base month for establishing alimony

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Final month of calculation (inclusive)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.The calculation of the consumer price index for the indexation of the amount of alimony determined by the court in a fixed monetary amount is carried out from the month in which the alimony is assigned.

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).Indexation of monetary income of the population is a mechanism of increasing monetary income of the population established by laws and other normative legal acts of Ukraine, which makes it possible to partially or completely compensate for rising consumer goods and services (Article 1 of the Law of Ukraine "On Indexation of Cash Income").

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.According to Article 184 of the Family Code of Ukraine, the amount of alimony determined by a court or agreement between parents in a fixed amount is subject to annual indexation in accordance with the law, unless the payer and recipient of alimony have agreed otherwise. At the request of the recipient of alimony, indexation may be carried out by the court for another period.

Умови проведення індексаціїConditions for indexing

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Paragraph 104 of the Procedure for indexation of monetary income of the population, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 17, 2003 № 1078 (hereinafter - the Procedure) stipulates that the calculation of the consumer price index for indexation of alimony determined by the court in a fixed amount in which alimony is assigned.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.For alimony determined by the court in a fixed amount of money, which was assigned before June 2016, the calculation of the consumer price index for indexation is carried out from the date of entry into force of the Law of Ukraine dated May 17, 2016 No. 1368-VIII "On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding indexation of the amount of alimony determined by the court in a fixed monetary amount", that is, since June 2016.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.In this case, the amount of alimony determined by the court in a fixed amount, together with the amount of indexation should not exceed 50% of the monetary income of the alimony payer.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).Indexation of monetary income of the population is carried out when the value of the consumer price index exceeds the indexation threshold, which is set at 103% (second paragraph of paragraph 11 of the Procedure).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Alimony is subject to indexation within the subsistence level established for a child of the appropriate age.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.According to paragraph 6 of the Procedure, the indexation of the amount of alimony determined by the court in a fixed amount is carried out by enterprises, institutions, organizations, individuals - entrepreneurs who carry out appropriate deductions of alimony from the income of their payer.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Indexation of such alimony is carried out at the expense of the alimony payer.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.Indexation of the amount of alimony, determined in a fixed amount, is carried out, unless otherwise provided in the executive document or in the agreement between the parents on the payment of child support, the executor in the manner prescribed by the Cabinet of Ministers of Ukraine. Alimony indexation is carried out annually, starting from the second year after determining the amount of alimony.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.In the case of indexation of the amount of alimony determined by the court in a fixed monetary amount by a state or private executor, the calculation of the consumer price index is carried out using a cumulative total, starting from the following year from the month corresponding to the month of establishing the amount of alimony.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".If the claimant sends the enforcement document directly to the enterprise, institution, organization, individual - entrepreneur or individual specified in part one of Article 7 of the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings", indexation of the amount of alimony determined in a fixed amount is carried out, unless otherwise not provided for in the executive document or in the agreement between the parents on the payment of child support, in accordance with the Law of Ukraine "On indexation of monetary income of the population".

Проведення індексації за минулий часCarrying out indexing for the past time

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.The court may award alimony for the past, but not more than ten years (part two of article 191 of the Family Code of Ukraine). At the same time, the money collected for the past time must also be indexed. Payments will be indexed separately for each period, depending on how the subsistence level has changed in each quarter.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Подвійна ставка НБУ Кількість днів Інтервал часу Калькулятор інфляції
Дивіться також:
калькулятор індексації нормативної грошової оцінки розрахувати суму індексації аліментів калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації зарплати індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації заробітної плати калькулятор аліментів калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор індексації пенсії калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації орендної плати за землю індексація аліментів онлайн калькулятор онлайн калькулятор індексації калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації з плати калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації орендної плати порядок індексації аліментів калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації боргу калькулятор по сплаті аліментів калькулятор індексації калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент