Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор індексації аліментів онлайн розрахунокAlimony indexation calculator online calculation

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Coming soon [in development]

Калькулятор знаходиться у розробці.The calculator is under development.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.You can draw the attention of developers to speed up the work by clicking the [Accelerate] button. Also, to receive a message, indicate this in the appropriate field below.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуEmail this calculator to get started

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде вислане повідомленняThe mail to which the message will be sent

** - рекомендоване поле

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).Indexation of monetary income of the population is a mechanism of increasing monetary income of the population established by laws and other normative legal acts of Ukraine, which makes it possible to partially or completely compensate for rising consumer goods and services (Article 1 of the Law of Ukraine "On Indexation of Cash Income").

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.According to Article 184 of the Family Code of Ukraine, the amount of alimony determined by a court or agreement between parents in a fixed amount is subject to annual indexation in accordance with the law, unless the payer and recipient of alimony have agreed otherwise. At the request of the recipient of alimony, indexation may be carried out by the court for another period.

Умови проведення індексаціїConditions for indexing

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Paragraph 104 of the Procedure for indexation of monetary income of the population, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 17, 2003 № 1078 (hereinafter - the Procedure) stipulates that the calculation of the consumer price index for indexation of alimony determined by the court in a fixed amount in which alimony is assigned.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".For alimony determined by the court in a fixed amount, appointed before June 2016, the calculation of the consumer price index for indexation is carried out from the date of entry into force of the Law of Ukraine of May 17, 2016 № 1368-VIII "On Amendments to Certain Laws of Ukraine indexation of the amount of alimony determined by the court in a fixed amount ".

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.In this case, the amount of alimony determined by the court in a fixed amount, together with the amount of indexation should not exceed 50% of the monetary income of the alimony payer.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).Indexation of monetary income of the population is carried out when the value of the consumer price index exceeds the indexation threshold, which is set at 103% (second paragraph of paragraph 11 of the Procedure).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Alimony is subject to indexation within the subsistence level established for a child of the appropriate age.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.According to paragraph 6 of the Procedure, the indexation of the amount of alimony determined by the court in a fixed amount is carried out by enterprises, institutions, organizations, individuals - entrepreneurs who carry out appropriate deductions of alimony from the income of their payer.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Indexation of such alimony is carried out at the expense of the alimony payer.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.Indexation of the amount of alimony, determined in a fixed amount, is carried out, unless otherwise provided in the executive document or in the agreement between the parents on the payment of child support, the executor in the manner prescribed by the Cabinet of Ministers of Ukraine. Alimony indexation is carried out annually, starting from the second year after determining the amount of alimony.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".If the claimant sends the enforcement document directly to the enterprise, institution, organization, individual - entrepreneur or individual specified in part one of Article 7 of the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings", indexation of the amount of alimony determined in a fixed amount is carried out, unless otherwise not provided for in the executive document or in the agreement between the parents on the payment of child support, in accordance with the Law of Ukraine "On indexation of monetary income of the population".

Проведення індексації за минулий часCarrying out indexing for the past time

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.The court may award alimony for the past, but not more than ten years (part two of article 191 of the Family Code of Ukraine). At the same time, the money collected for the past time must also be indexed. Payments will be indexed separately for each period, depending on how the subsistence level has changed in each quarter.

Дивіться також:
калькулятор по сплаті аліментів калькулятор аліментів онлайн індексація аліментів онлайн калькулятор індексація аліментів калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації аліментів розрахунок аліментів калькулятор аліментів калькулятор індексації калькулятор розрахунку аліментів калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації нормативної грошової оцінки розрахунок індексації калькулятор індексації зарплати калькулятор нарахування індексації порядок індексації аліментів індексація аліментів калькулятор таблиця індексації онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації боргу калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації орендної плати калькулятор індексації заробітної плати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент