Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Pop-up tooltips appear when you hover over the icon. On the touch screens to call the hint, make a single tap on the corresponding icon.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.To suggest your translation, double-click / tap on the appropriate icon, or Ctrl + click.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.If the translation is displayed in the text of the page, in order to offer your own version of the translation, double-click / tap on the corresponding translation block, or Ctrl + click.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Нова версія

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняThe amount on which the penalty is accrued

Дата початку періодуPeriod start date

Дата кінця періодуPeriod end date

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахунку120% of the NBU rate, the higher of the rates in effect on the start date or on the end date of the calculation

Контактна інформаціяContact Information

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail to which the calculation result will be sent, as well as bonuses will be accrued

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Latest reviews

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Warning!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Use the following calculators to take into account the peculiarities of calculating the statute of limitations during the quarantine period established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Позовна давність Юридичний Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. In accordance with sub-clause 129.1.1 of clause 129.1 of Article 129 of the Tax Code, a penalty is accrued on the amount of the tax debt after the expiration of the terms of repayment of the agreed monetary obligation established by the Code.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. According to paragraph 129.4 of Article 129 of the Code, the penalty specified in subparagraph 129.1.1 of paragraph 129.1 of this Article is accrued on the amount of tax debt (including the amount of penalties if any and excluding the amount of interest) at 120 percent of the annual discount rate of the National Bank of Ukraine on the day of occurrence of such tax debt or on the day of its (its part) repayment, depending on which of the values ​​of such rates is higher, for each calendar day of delay in its payment.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. The penalty is accrued on the day of actual repayment of the tax debt (part of the tax debt) for each calendar day of delay in payment, including the day of such repayment.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. The discount rate of the National Bank is one of the monetary instruments used by the National Bank to set a benchmark for money market participants on the value of borrowed and placed funds for the relevant period and is the main interest rate that depends on macroeconomic processes. , budget areas and the money market.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: The penalty of 120% of the NBU rate is calculated by the formula

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ debt repayment] × [Days] / 100% × [UNBU] × 1,2 / [R]
Where:
[Y] - the amount of the penalty accrued on the actually repaid amount of tax debt (always rounded to the second decimal place)
[∑ debt repayment] - the amount of tax debt
[UNBU] - the highest of the discount rates of the National Bank of Ukraine, effective on the date of tax debt or on the day of its (part) repayment
1.2 - coefficient that allows you to calculate 120% of annual NBU rates
[Days] - the number of days of delay in payment of tax liability
[R] - number of days in a calendar year.

Дивіться також:
пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину калькулятор облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент