Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Popup-Tooltips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren. Tippen Sie auf den Touchscreens zum Aufrufen des Hinweises einmal auf das entsprechende Symbol.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Um Ihre Übersetzung vorzuschlagen, doppelklicken / tippen Sie auf das entsprechende Symbol oder drücken Sie Strg + Klick.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Wenn die Übersetzung im Text der Seite angezeigt wird, um eine eigene Version der Übersetzung anzubieten, doppelklicken / tippen Sie auf den entsprechenden Übersetzungsblock oder Strg + Klick.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміNachname, Vorname, Patronym des Mitarbeiters in beliebiger Form

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіArbeitsbeginn und -ende für die Berechnung der Beschäftigungsdauer

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяWenn sich die Arbeitszeiten teilweise überschneiden, schließt der Rechner den sich überschneidenden Zeitraum aus

Включити перевірку дублюванняAktivieren Sie die Duplikatprüfung

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяKontaktinformation

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail, an die das Berechnungsergebnis gesendet wird, sowie Boni werden angesammelt

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Neueste Bewertungen

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Berechnet die Dienstzeit für Dienstalterszulage, für die Zahlung einer vorübergehenden Invalidität, für die Rente.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.Betriebszugehörigkeit ist die Dauer der Arbeit und anderer menschenrechtsrelevanter Tätigkeiten, hauptsächlich im Bereich der Altersvorsorge, wobei jedoch zu beachten ist, dass die Versicherungszugehörigkeit die Rentenberechnung beeinflusst. Das Hauptdokument, das die Dienstzeit bestätigt, ist das Arbeitsbuch, in dessen Abwesenheit oder entsprechenden Einträgen die Dienstzeit auf der Grundlage anderer Dokumente festgelegt wird, die vom Arbeitsort, Dienst, Ausbildung sowie ausgestellt wurden Archiveinrichtungen.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Es wird zwischen allgemeiner Berufserfahrung und Berufserfahrung in einem bestimmten Beruf unterschieden. Von der Art der Berufserfahrung hängen eine Reihe von Rechtsfolgen ab: die Gewährung von Grund- und Zusatzurlaub, die Festsetzung und Höhe von Renten usw. Das Hauptdokument, das die Berufserfahrung bescheinigt, ist das Arbeitsbuch.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Dienstjahre sind die in Jahren berechnete Tätigkeitszeit, die unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Rente und entsprechende Leistungen (Zusatzurlaub, Geldzahlungen etc.) begründen. Das Gesetz legt einige Kategorien von Arbeitnehmern und Militärangehörigen fest, denen in der Regel unabhängig von Alter und Arbeitsfähigkeit Renten für Dienstjahre gewährt werden.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуDer Unterschied zwischen Berufserfahrung und Versicherungserfahrung

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;Betriebszugehörigkeit (allgemein) sind Zeiten dienstlicher Tätigkeit, die durch Eintragungen im Arbeitsbuch bestätigt werden. Arbeitserfahrung kann Konzepte wie allgemeine, bevorzugte und besondere Arbeitserfahrung umfassen. Im Gesetz der Ukraine „Über die Rentenvorsorge“ wird das Konzept der Gesamtdienstzeit hauptsächlich verwendet, um es von der Dienstzeit zu unterscheiden, die das Recht auf Rentenleistungen begründet;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;besonders ist die Gesamtdauer einer bestimmten Arbeitstätigkeit in den entsprechenden Arbeitsarten, die das Recht auf vorzeitige Ernennung zur Arbeitsrente gibt;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;eine Schonfrist ist eine Zeit der Arbeitstätigkeit unter schädlichen, gefährlichen oder besonderen Bedingungen während eines vollen Arbeitstages. Die durch Beschlüsse des Ministerkabinetts der Ukraine genehmigte Liste der Industrien, Arbeiten, Berufe, Positionen und Indikatoren, nach denen die Zeit der Erwerbstätigkeit dem Vorzugsdienst zugerechnet werden kann;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").Versicherung (Rente) ist ein Zeitraum, in dem eine Person der obligatorischen staatlichen Rentenversicherung unterlag und für den monatliche Beiträge in Höhe des Mindestversicherungsbeitrags gezahlt wurden (Artikel 24 des ukrainischen Gesetzes „Über die obligatorische staatliche Rente“) Versicherung").

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.Das Konzept der „Versicherungsdienstzeit“ wurde am 1. Januar 2004 durch das Gesetz der Ukraine „Über die obligatorische staatliche Rentenversicherung“ eingeführt. Die wesentliche Neuerung dieses Begriffs besteht darin, dass das Vorliegen des Dienstalters direkt mit der Zahlung von Versicherungsbeiträgen für die gesetzliche Rentenversicherungspflichtversicherung zusammenhängt, d. h. ab dem 1. Januar 2004 werden nur die Zeiten in die Versicherung einbezogen, in denen Versicherungsbeiträge gezahlt wurden Dienstalter und in den Beträgen anteilig gezahlte Beiträge.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Alle vor dem 1. Januar 2004 erworbenen Arbeitserfahrungen werden unter den Bedingungen der bisher geltenden Rechtsvorschriften in die Versicherungserfahrung aufgenommen.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.Versicherungserfahrung, die vor dem 1. Januar 2004 erworben wurde, wird durch das Arbeitsbuch bestätigt.

Нормативні документиVorschriften

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Тривалість відпустки Калькулятор часу Число прописом
Дивіться також:
порахувати трудовий стаж онлайн калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн як розрахувати трудовий стаж україна розрахунок стажу роботи розрахунок стажу роботи калькулятор калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн загальний стаж роботи калькулятор обчислення стажу роботи як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці калькулятор загального стажу роботи калькулятор трудового стажу україна онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор стажу роботи онлайн розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор стажу роботи україна стаж роботи калькулятор калькулятор розрахунку стажу роботи калькулятор трудового стажу онлайн україна трудовий стаж калькулятор онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу калькулятор розрахунку трудового стажу стаж роботи онлайн калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент