Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Popup-Tooltips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren. Tippen Sie auf den Touchscreens zum Aufrufen des Hinweises einmal auf das entsprechende Symbol.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Um Ihre Übersetzung vorzuschlagen, doppelklicken / tippen Sie auf das entsprechende Symbol oder drücken Sie Strg + Klick.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Wenn die Übersetzung im Text der Seite angezeigt wird, um eine eigene Version der Übersetzung anzubieten, doppelklicken / tippen Sie auf den entsprechenden Übersetzungsblock oder Strg + Klick.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСArt des Rechtsstreits, der von der CPC, CPC oder CAS geregelt wird

Судова інстанція, яка розглядає справуDas Gericht, das den Fall anhängt

Судове провадженняRechtsstreitigkeiten

Процесуальний строкVerfahrensbegriff

Контактна інформаціяKontaktinformation

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail, an die das Berechnungsergebnis gesendet wird, sowie Boni werden angesammelt

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Neueste Bewertungen

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Warnung!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Während der vom Ministerkabinett der Ukraine eingerichteten Quarantäne wird die Verjährungsfrist unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung, Ausbreitung und Ausbreitung von Epidemien, Pandemien des Coronavirus (COVID-19) gemäß dem Gesetz der Ukraine "On Änderungen bestimmter Rechtsvorschriften der Ukraine zur Bereitstellung zusätzlicher sozialer und wirtschaftlicher Garantien im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) "№ 540-IX vom 30.03.2020, geändert durch das Gesetz der Ukraine" über Änderungen bestimmter Rechtsvorschriften Gesetze der Ukraine über Verfahrensfristen in Aktion "Quarantäne, die vom Ministerkabinett der Ukraine eingerichtet wurde, um die Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) zu verhindern" № 731-IX vom 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.Während der vom Ministerkabinett der Ukraine eingerichteten Quarantäne zur Verhinderung der Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) hat das Gericht auf Antrag der Parteien und Personen, die nicht an dem Fall teilgenommen haben, wenn das Gericht über ihre Rechte entschieden hat, Interessen und (oder) Verpflichtungen (sofern sie berechtigt sind, die in diesem Gesetz vorgesehenen einschlägigen Verfahrensmaßnahmen zu ergreifen), die in den Normen dieses Gesetzbuchs festgelegten Verfahrensfristen zu verlängern, wenn es die Gründe für ihre Unterlassung als gültig anerkennt und aufgrund von Beschränkungen im Zusammenhang mit der Quarantäne. Das Gericht kann die betreffende Frist sowohl vor als auch nach ihrem Ablauf verlängern.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.Das Gericht verlängert auf Antrag der Person die vom Gericht festgesetzte Verfahrensfrist, wenn die Unmöglichkeit, die betreffende Verfahrenshandlung innerhalb der festgesetzten Frist durchzuführen, auf Beschränkungen im Zusammenhang mit der Quarantäne zurückzuführen ist.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Die Aufgaben der Justiz sind die richtige und rechtzeitige Prüfung von Fällen. Der wichtigste Faktor für die Wirksamkeit der Justiz ist der rechtzeitige Schutz der Rechte und berechtigten Interessen der an der Sache Beteiligten. Zur Erfüllung der der Justiz gestellten Aufgaben sieht das Verfahrensrecht die Einrichtung von Verfahrensfristen vor.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Die Verfahrensfrist ist ein bestimmter Zeitraum, der gesetzlich festgelegt oder vom Gericht zur Durchführung bestimmter Verfahren bestimmt wird.

Види судочинств Arten von Rechtsstreitigkeiten

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Der Zivilprozess ist eine Form der Ausübung der gerichtlichen Gewalt, in deren Rahmen Rechtsstreitigkeiten aus zivilrechtlichen, familiären und anderen Rechtsverhältnissen gelöst werden. Zivilverfahren werden von den Gerichten der allgemeinen Gerichtsbarkeit geführt. Dieses Verfahren ist in der Zivilprozessordnung geregelt.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Handelsstreitigkeiten sind eine Form der gerichtlichen Gewaltausübung, in deren Rahmen Rechtsstreitigkeiten aus dem Bereich der Wirtschaftsbeziehungen gelöst werden. Handelsrechtliche Streitigkeiten werden von spezialisierten Handelsgerichten geführt, die dem System der allgemeinen Gerichtsbarkeit angehören. Ihr Verfahren wird durch die Handelsprozessordnung geregelt.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Verwaltungsstreitigkeiten sind eine Form der gerichtlichen Gewaltausübung, in deren Rahmen rechtlich bedeutsame Fälle gelöst werden, die sich im Bereich der Verwaltungsbeziehungen im öffentlichen Interesse ergeben. Verwaltungsverfahren werden von spezialisierten Verwaltungsgerichten durchgeführt, die dem System der Gerichte der allgemeinen Gerichtsbarkeit angehören, nach dem in der Verwaltungsverfahrensordnung festgelegten Verfahren.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Інфляція та проценти
Дивіться також:
калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор строків covid калькулятор строків covid-19 калькулятор строків у період карантину розрахунок процесуальних строків калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор строків між датами калькулятор строків карантинні особливості калькулятор строків covid19 поновлення процесуальних строків калькулятор строків валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор строків ковід калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор строків під час карантину калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків карантин калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор процесуальних строків калькулятор строків під час дії карантину калькулятор строків sars-cov-2

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент