Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Popup-Tooltips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren. Tippen Sie auf den Touchscreens zum Aufrufen des Hinweises einmal auf das entsprechende Symbol.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Um Ihre Übersetzung vorzuschlagen, doppelklicken / tippen Sie auf das entsprechende Symbol oder drücken Sie Strg + Klick.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Wenn die Übersetzung im Text der Seite angezeigt wird, um eine eigene Version der Übersetzung anzubieten, doppelklicken / tippen Sie auf den entsprechenden Übersetzungsblock oder Strg + Klick.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Професійний юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміVertragsparteien in jeglicher Form

Взаєморозрахунки:Gegenseitige Siedlungen

Назва та дата зобов'язання у довільній форміName und Datum der Verpflichtung in beliebiger Form

Поле для вставки даних з таблиць Word/Excel , або введення даних у форматі:
[Назва документа];[Дата];[До сплати];[Оплата]Feld zum Einfügen von Daten aus Word-/Excel-Tabellen oder zum Eingeben von Daten im Format:
[Dokumentname]; [Datum]; [Ausstehend]; [Zahlung]

Таблиця введення даних про взаєморозрахунки Tabelle der Eingangsdaten zu gegenseitigen Abrechnungen

Назва документаДатаДо сплатиСплата

Таблиця взаєморозрахунків для перевірки введених данихTabelle der gegenseitigen Abrechnungen zur Überprüfung der eingegebenen Daten

№ з/пНазва документаДатаДо сплатиСплатаСальдо
Відсутні дані.

Якщо виникли питання, вам допоможе приклад розрахункуBei Fragen hilft Ihnen ein Rechenbeispiel


Дати та строки:Termine und Fristen

Дата подачі позовної заяви до суду Datum der Klageerhebung

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Legen Sie ein anderes Enddatum für die Berechnung fest

Дата, по яку будуть нараховані санкції Das Datum, an dem die Sanktionen verhängt werden

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre
Berücksichtigung der Aussetzung der Quarantänezeit (COVID-19)

Змінити Veränderung

Строк позовної давності у роках Verjährungsfrist in Jahren

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуBerücksichtigung der Aussetzung der Quarantänezeit

Санкції:Sanktionen

Розрахувати інфляційні втратиInflationsverluste berechnen

Розрахувати суму процентівBerechnen Sie die Höhe der Zinsen

Ставка може бути у процентах річних/в день Der Satz kann in Prozent pro Jahr / pro Tag angegeben werden

Розрахувати суму пеніBerechnen Sie die Höhe der Strafe

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Der Zinsbetrag kann ein Prozentsatz pro Jahr / pro Tag oder ein Vielfaches der NBU-Sätze sein

Контактна інформаціяKontaktinformation

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail, an die das Berechnungsergebnis gesendet wird, sowie Boni werden angesammelt

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Neueste Bewertungen

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Rechner berücksichtigt Quarantänezeit (optional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Während der vom Ministerkabinett der Ukraine eingerichteten Quarantäne wird die Verjährungsfrist unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung, Ausbreitung und Ausbreitung von Epidemien, Pandemien des Coronavirus (COVID-19) gemäß dem Gesetz der Ukraine "On Änderungen bestimmter Rechtsvorschriften der Ukraine zur Bereitstellung zusätzlicher sozialer und wirtschaftlicher Garantien im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) "№ 540-IX vom 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

ВзаєморозрахункиGegenseitige Siedlungen

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Rechtsgrundsätze der Regulierung, Organisation, Rechnungslegung gemäß dem Gesetz der Ukraine "Über die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung in der Ukraine".

Строк позовної давностіBegrenzungszeitraum

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre, gemäß Teil 1 der Kunst. 257 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine. Die gesetzliche Verjährungsfrist kann im Einvernehmen der Parteien verlängert werden. Die Vereinbarung über die Verlängerung der Verjährungsfrist wird schriftlich abgeschlossen (Artikel 259 Teil 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine).

Інфляційні нарахуванняInflationsgebühren

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Gemäß Artikel 625 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine ist ein im Verzug befindlicher Schuldner auf Verlangen des Gläubigers verpflichtet, den Schuldenbetrag unter Berücksichtigung des festgelegten Inflationsindex für den gesamten Verzugszeitraum zu zahlen.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Relevante Indizes werden ab August 1991 monatlich vom Staatlichen Komitee für Statistik der Ukraine (ehemals Ministerium für Statistik der Ukraine) berechnet und insbesondere in der Zeitung „Governmental Courier“ veröffentlicht. Diese Indikatoren werden in Printmedien unter Bezugnahme auf das Staatliche Komitee für Statistik der Ukraine gemäß Artikel 19, 21 und 22 des Gesetzes der Ukraine „Über Informationen“ veröffentlicht.

Розраховується за формулою: Berechnet nach der Formel

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Inflationskosten] = [Schuldenbetrag] × [Inflationsindex (%)] / 100 % - [Schuldenbetrag]
Wo:
[Schuldenbetrag] - der Betrag der überfälligen Schulden.
[Inflationsindex (%)] - das Produkt der monatlichen Indizes für den Zeitraum.

Три проценти річних від простроченої сумиDrei Prozent pro Jahr des überfälligen Betrags

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Gemäß Artikel 625 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine ist der überfällige Schuldner auf Verlangen des Gläubigers verpflichtet, jährlich drei Prozent des überfälligen Betrags zu zahlen, sofern vertraglich oder gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Розраховується за формулою: Berechnet nach der Formel

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Zinsen] = [Schuldenbetrag] × [Zinssatz pro Tag (%)] / 100 % × [Anzahl Tage]
oder:
[Zinsen] = [Schuldenbetrag] × [Zinssatz pro Jahr (%)] / 100 % × [Anzahl Tage] / [Anzahl Tage pro Jahr]
Wo:
[Schuldenbetrag] - der Betrag der überfälligen Schulden;
[Zinssatz (%)] - Zinssatz pro Tag bzw. Jahr;
[Anzahl der Tage] - die Differenz zwischen dem Enddatum der Berechnung und dem Startdatum der Berechnung;
[Anzahl Tage in einem Jahr] - Anzahl Tage in einem Kalenderjahr.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньStrafe für die verspätete Erfüllung von Geldverpflichtungen

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Gemäß den Anforderungen des Artikels 547 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine werden Transaktionen zur Sicherstellung der Erfüllung von Verpflichtungen schriftlich abgeschlossen.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Gemäß Artikel 549 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine ist eine Geldstrafe (Strafe) ein Geldbetrag oder ein anderes Eigentum, das der Schuldner im Falle einer Pflichtverletzung des Schuldners an den Gläubiger abtreten muss. Die Vertragsstrafe ist eine Vertragsstrafe, die als Prozentsatz des Betrags der überfälligen Geldverpflichtung für jeden Tag der Verspätung berechnet wird.

Строк спеціальної позовної давності Die Verjährungsfrist

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). Die besondere Verjährungsfrist von einem Jahr gilt insbesondere für die Voraussetzungen für die Erhebung von Geldstrafen (Geldstrafen, Strafen) (Artikel 258 Teil 2 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Die gesetzlich festgelegte Verjährungsfrist kann durch Vereinbarung der Parteien verlängert werden (Artikel 259 Teil 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine).

Строк, через який припиняється нарахування пені Der Zeitraum, nach dem die Zinsanrechnung endet

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). Die Verjährung von Strafen für die verspätete Erfüllung der Verpflichtung, sofern nicht gesetzlich oder vertraglich etwas anderes bestimmt ist, endet sechs Monate ab dem Tag, an dem die Verpflichtung zu erfüllen war (Artikel 232 Teil 6 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine).

Обмеження розміру пені Straflimit

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). Die Strafe wird aus dem Betrag der überfälligen Zahlung berechnet und darf das Doppelte des Diskontsatzes der Nationalbank der Ukraine nicht überschreiten, der während des Zeitraums der Zahlung der Strafe in Kraft war (Artikel 3 des Gesetzes der Ukraine "Über die Haftung für Verspätete Leistung").

Розраховується за формулою: Berechnet nach der Formel

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Prozentualer Zinssatz für jeden Tag:
[Strafe] = [Schuldenbetrag] × [Strafsatz pro Tag (%)] / 100 % × [Anzahl der Tage]
oder Zinssatz in Prozent pro Jahr:
[Strafe] = [Schuldenhöhe] × [Zinssatz pro Jahr (%)] / 100 % / [Anzahl Tage pro Jahr] × [Anzahl Tage]
oder der Zinssatz ist ein Vielfaches der NBU-Sätze:
[Strafe] = [Schuldenbetrag] × [Verhältnis] × [NBU-Rate] / 100 % / [Anzahl Tage pro Jahr] × [Anzahl Tage]
Wo:
[Schuldenbetrag] - der Betrag der überfälligen Schulden.
[Zinssatz pro Tag (%)] - geschätzter Zinssatz pro Tag
[Zinssatz pro Jahr (%)] - geschätzter Zinssatz in Prozent pro Jahr
[Koeffizient] - der Koeffizient, mit dem der NBU-Stack multipliziert wird
[NBU-Satz] ist der Diskontsatz der Nationalbank der Ukraine
[Anzahl Tage pro Jahr] - Anzahl Tage pro Jahr
[Anzahl der Tage] - die Anzahl der überfälligen Tage.

Як розрахувати?Wie man rechnet?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Юридичний Калькулятор пені Калькулятор інфляції Калькулятор процентів
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 позов про визначення розміру аліментів та стягнення розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 позов про стягнення заборгованості сплата аліментів це цивільний позов розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок компенсації втрати частини доходів розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент