Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Popup-Tooltips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren. Tippen Sie auf den Touchscreens zum Aufrufen des Hinweises einmal auf das entsprechende Symbol.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Um Ihre Übersetzung vorzuschlagen, doppelklicken / tippen Sie auf das entsprechende Symbol oder drücken Sie Strg + Klick.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Wenn die Übersetzung im Text der Seite angezeigt wird, um eine eigene Version der Übersetzung anzubieten, doppelklicken / tippen Sie auf den entsprechenden Übersetzungsblock oder Strg + Klick.

Калькулятор індексації аліментів онлайн розрахунокOnline-Berechnung des Unterhaltsindex-Rechners

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Demnächst [in Entwicklung]

Калькулятор знаходиться у розробці.Der Rechner befindet sich in der Entwicklung.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Sie können die Aufmerksamkeit der Entwickler auf sich ziehen, um die Arbeit zu beschleunigen, indem Sie auf die Schaltfläche [Beschleunigen] klicken. Um eine Nachricht zu erhalten, geben Sie dies auch in das entsprechende Feld unten ein.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуSenden Sie diesen Rechner per E-Mail, um loszulegen

Контактна інформаціяKontaktinformation

Пошта, на яку буде вислане повідомленняDie E-Mail, an die die Nachricht gesendet wird

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Neueste Bewertungen

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).Die Indexierung des Geldeinkommens der Bevölkerung ist ein durch Gesetze und andere normative Rechtsakte der Ukraine festgelegter Mechanismus zur Erhöhung des Geldeinkommens der Bevölkerung, der es ermöglicht, steigende Konsumgüter und Dienstleistungen teilweise oder vollständig zu kompensieren (Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Ukraine „Über die Indexierung von Bareinkünften“).

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Gemäß Artikel 184 des Familiengesetzbuches der Ukraine unterliegt der von einem Gericht oder einer Vereinbarung zwischen den Eltern festgelegte Unterhaltsbetrag in einer festen Höhe der jährlichen Indexierung gemäß dem Gesetz, es sei denn, der Unterhaltszahler und der Unterhaltsempfänger haben etwas anderes vereinbart. Auf Antrag des Unterhaltsberechtigten kann die Indexierung durch das Gericht für einen anderen Zeitraum vorgenommen werden.

Умови проведення індексаціїBedingungen für die Indexierung

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.§ 104 des vom Ministerkabinett der Ukraine vom 17. Juli 2003 genehmigten Verfahrens zur Indexierung des monetären Einkommens der Bevölkerung № 1078 (im Folgenden - das Verfahren) sieht vor, dass die Berechnung des Verbraucherpreisindex für die Indexierung des Unterhalts durch das Gericht in fester Höhe, in der der Unterhalt abgetreten wird.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".Für vom Gericht festgelegte Unterhaltszahlungen in fester Höhe, die vor Juni 2016 ernannt wurden, erfolgt die Berechnung des Verbraucherpreisindex für die Indexierung ab dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes der Ukraine vom 17. Mai 2016 № 1368-VIII " Über Änderungen bestimmter Gesetze der Ukraine Indexierung des vom Gericht festgelegten Unterhaltsbetrags in einem festen Betrag".

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.In diesem Fall darf der vom Gericht festgelegte Unterhaltsbetrag zusammen mit dem Indexierungsbetrag 50 % des Geldeinkommens des Unterhaltspflichtigen nicht überschreiten.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).Die Indexierung des monetären Einkommens der Bevölkerung erfolgt, wenn der Wert des Verbraucherpreisindex die Indexierungsschwelle von 103 % überschreitet (Absatz 11 des Verfahrens).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Der Unterhalt unterliegt der Indexierung innerhalb des Existenzminimums, das für ein Kind im entsprechenden Alter festgelegt wurde.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Gemäß Absatz 6 des Verfahrens erfolgt die Indexierung des vom Gericht festgelegten Unterhaltsbetrags in einem festen Betrag von Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Einzelpersonen - Unternehmern, die vom Einkommen ihres Zahlers angemessene Unterhaltsabzüge vornehmen.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Die Indexierung dieser Alimente erfolgt zu Lasten des Unterhaltszahlers.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.Die Indexierung des in einem festen Betrag festgelegten Unterhaltsbetrags erfolgt, sofern im Exekutivdokument oder in der Vereinbarung zwischen den Eltern über die Zahlung des Kindesunterhalts nichts anderes bestimmt ist, der Testamentsvollstrecker in der vom Ministerkabinett der Ukraine. Die Unterhaltsindexierung erfolgt jährlich, beginnend mit dem zweiten Jahr nach Festsetzung der Unterhaltshöhe.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Wenn der Antragsteller das Vollstreckungsdokument direkt an das Unternehmen, die Institution, die Organisation, die Einzelperson - den Unternehmer oder die Einzelperson, die in Teil 1 des Artikels 7 des Gesetzes der Ukraine "Über das Vollstreckungsverfahren" bezeichnet ist, sendet, wird die Indexierung des in einem festen Betrag festgelegten Unterhaltsbetrags erfolgt, sofern im Exekutivdokument oder in der Vereinbarung zwischen den Eltern über die Zahlung des Kindesunterhalts nichts anderes bestimmt ist, in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Ukraine "Über die Indexierung des Geldeinkommens der Bevölkerung".

Проведення індексації за минулий часIndexierung für die vergangene Zeit durchführen

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Das Gericht kann Unterhaltszahlungen für die Vergangenheit, jedoch nicht länger als zehn Jahre, gewähren (Teil 2 des Artikels 191 des Familiengesetzbuches der Ukraine). Gleichzeitig muss auch das in der Vergangenheit gesammelte Geld indiziert werden. Die Zahlungen werden für jeden Zeitraum separat indexiert, je nachdem, wie sich das Existenzminimum in jedem Quartal verändert hat.

Дивіться також:
онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації онлайн калькулятор розрахунку індексації індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор індексації зарплати калькулятор по сплаті аліментів калькулятор нарахування індексації індексація аліментів калькулятор калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор індексації орендної плати калькулятор індексації таблиця індексації калькулятор індексації заробітної плати калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації державна служба статистики розрахунок індексації калькулятор аліментів індексація аліментів калькулятор індексації боргу калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації грошового забезпечення порядок індексації аліментів розрахунок аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Лікарняні


Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Калькулятор днів
між двома датами

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент