Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Popup-Tooltips werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren. Tippen Sie auf den Touchscreens zum Aufrufen des Hinweises einmal auf das entsprechende Symbol.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Um Ihre Übersetzung vorzuschlagen, doppelklicken / tippen Sie auf das entsprechende Symbol oder drücken Sie Strg + Klick.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Wenn die Übersetzung im Text der Seite angezeigt wird, um eine eigene Version der Übersetzung anzubieten, doppelklicken / tippen Sie auf den entsprechenden Übersetzungsblock oder Strg + Klick.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняDer Betrag, auf den die Strafe angerechnet wird

Дата початку періодуStartdatum der Periode

Дата кінця періодуEnddatum des Zeitraums

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняDoppelter NBU-Rabattsatz für den Zeitraum der Verzögerung

Контактна інформаціяKontaktinformation

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиMail, an die das Berechnungsergebnis gesendet wird, sowie Boni werden angesammelt

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Neueste Bewertungen

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Warnung!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Verwenden Sie die folgenden Rechner, um die Besonderheiten bei der Berechnung der Verjährungsfrist während der vom Ministerkabinett der Ukraine festgelegten Quarantänezeit zu berücksichtigen.

Позовна давність Юридичний ЖКП Штрафні санкції ЖКП Pro Інфляція та проценти Юридичний Інфляція, проценти, пеня Інфляція, проценти, пеня Pro Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Nach den Anforderungen des Art. 547 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine Transaktionen zur Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtungen erfolgen schriftlich.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Gemäß Artikel 549 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine ist eine Geldstrafe (Strafe) ein Geldbetrag oder ein anderes Eigentum, das der Schuldner im Falle einer Pflichtverletzung des Schuldners an den Gläubiger abtreten muss. Die Vertragsstrafe ist eine Vertragsstrafe, die als Prozentsatz des Betrags der überfälligen Geldverpflichtung für jeden Tag der Verspätung berechnet wird.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Bei Verletzung der Bedingungen der Geldpflicht hat der Gläubiger das Recht, finanzielle Sanktionen zu verhängen, insbesondere eine Vertragsstrafe in der im Vertrag festgelegten Höhe zu verhängen.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Die Vertragsstrafe ist eine Vertragsstrafe, die als Prozentsatz des Betrags der überfälligen Geldverpflichtung für jeden Tag der Verspätung berechnet wird. Zinsen auf Zinsen werden nicht abgegrenzt. Die Zahlung der Vertragsstrafe entbindet den Schuldner nicht von seiner Sachpflicht.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Der Diskontsatz der Nationalbank ist eines der monetären Instrumente, die von der Nationalbank verwendet werden, um den Geldmarktteilnehmern eine Benchmark für den Wert der geliehenen und platzierten Mittel für den entsprechenden Zeitraum zu setzen, und ist der Hauptzinssatz, der von makroökonomischen Prozessen abhängt. , Haushaltsbereiche und Geldmarkt.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. Gemäß Artikel 3 des Gesetzes der Ukraine „Über die Haftung für verspätete Erfüllung von Geldverpflichtungen“ und Teil 2 von Artikel 343 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Ukraine darf die Höhe der Strafe für verspätete Zahlung das Doppelte des Diskontsatzes der Nationalbank nicht überschreiten der Ukraine. Wenn die von den Parteien geschlossene Vereinbarung einen höheren Betrag der Vertragsstrafe vorsieht als in dieser Norm vorgesehen, wird die Vertragsstrafe in Höhe des genannten doppelten Diskontsatzes angewendet. Die in Artikel 3 des genannten Gesetzes festgelegte Beschränkung der Höhe der Strafe gilt nicht für die in anderen Gesetzgebungsakten festgelegte Strafe, wie in Absatz 2.9 des Beschlusses vom 17.12.2013 Nr. 14 erläutert.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: Die Strafe in Höhe des doppelten NBU-Satzes berechnet sich nach der Formel

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Strafe] = [Schuldenbetrag] × 2 × [NBU-Satz] / 100 % / [Anzahl Tage pro Jahr] × [Anzahl Tage]
Wo:
[Schuldenbetrag] - der Betrag der überfälligen Schulden.
[NBU-Satz] ist der Diskontsatz der Nationalbank der Ukraine
[Anzahl Tage pro Jahr] - Anzahl Tage pro Jahr
[Anzahl der Tage] - die Anzahl der überfälligen Tage.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор пені Кількість днів Інфляція та проценти
Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент