Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміStrany závazku v jakékoli formě

Взаєморозрахунки:Vzájemné vyrovnání

Назва та дата зобов'язання у довільній форміNázev a datum závazku v jakékoli podobě

Сума на яку нараховуються санкціїČástka, za kterou se ukládají sankce

Дата з якої виникла заборгованістьDatum, od kterého dluh vznikl

Дата подачі позовної заяви до суду Datum podání žaloby

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Nastavte jiné konečné datum výpočtu

Дата, по яку будуть нараховані санкції Datum, ke kterému budou sankce účtovány

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Obecná promlčecí lhůta je 3 roky
S ohledem na pozastavení karantény (COVID-19)

Змінити Změna

Строк позовної давності у роках Promlčecí lhůta v letech

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуS přihlédnutím k pozastavení karantény

Санкції:Sankce

Розрахувати інфляційні втратиVypočítejte inflační ztráty

Розрахувати суму процентівSpočítejte si výši úroku

Ставка може бути у процентах річних/в день Sazba může být v procentech ročně / za den

Розрахувати суму пеніVypočítejte výši pokuty

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Výše úroku může být procento ročně / za den nebo násobek sazeb NBU

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Kalkulačka zohledňuje čas karantény (volitelné)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Během karantény zřízené Kabinetem ministrů Ukrajiny se promlčecí doba počítá s přihlédnutím k opatřením k prevenci vzniku, šíření a šíření epidemií, pandemií koronaviru (COVID-19) v souladu se zákonem Ukrajiny „Dne Změny některých legislativních aktů Ukrajiny za účelem poskytnutí dodatečných sociálních a ekonomických záruk v souvislosti s šířením koronavirové nemoci (COVID-19) „№ 540-IX ze dne 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давностіPromlčecí lhůta

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Obecná promlčecí doba je 3 roky, v souladu s částí 1 čl. 257 občanského zákoníku Ukrajiny. Promlčecí lhůta stanovená zákonem může být prodloužena dohodou stran. Dohoda o prodloužení promlčecí doby se uzavírá písemně (část 1 článku 259 občanského zákoníku Ukrajiny).

Інфляційні нарахуванняInflační poplatky

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Podle článku 625 občanského zákoníku Ukrajiny je dlužník, který je v prodlení, na žádost věřitele povinen uhradit výši dluhu s přihlédnutím ke stanovenému indexu inflace po celou dobu prodlení.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Příslušné indexy vypočítává Státní výbor pro statistiku Ukrajiny (dříve Ministerstvo statistiky Ukrajiny), počínaje srpnem 1991 měsíčně a zveřejňuje je zejména v novinách „Governmental Courier“. Tyto ukazatele jsou zveřejňovány v tištěných médiích s odkazem na Státní výbor pro statistiku Ukrajiny v souladu s články 19, 21 a 22 zákona Ukrajiny „o informacích“.

Розраховується за формулою: Vypočteno podle vzorce

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Inflační poplatky] = [Výše dluhu] × [Index inflace (%)] / 100 % – [Výše dluhu]
Kde:
[Dluhová částka] - výše dluhu po splatnosti.
[Index inflace (%)] - součin měsíčních indexů za období.

Три проценти річних від простроченої сумиTři procenta ročně z částky po splatnosti

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Podle článku 625 občanského zákoníku Ukrajiny je dlužník, který je po splatnosti, na žádost věřitele povinen platit tři procenta ročně z částky po splatnosti, pokud smlouva nebo zákon nestanoví jinak.

Розраховується за формулою: Vypočteno podle vzorce

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Úrok] = [Výše dluhu] × [Úroková sazba za den (%)] / 100 % × [Počet dní]
nebo:
[Úrok] = [Výše dluhu] × [Úroková sazba za rok (%)] / 100 % × [Počet dní] / [Počet dní za rok]
Kde:
[Výše dluhu] - výše dluhu po splatnosti;
[Úroková sazba (%)] - úroková sazba za den / rok;
[Počet dní] - rozdíl mezi datem ukončení výpočtu a datem zahájení výpočtu;
[Počet dní v roce] - počet dní v kalendářním roce.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньPokuta za pozdní plnění peněžních závazků

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Podle požadavků článku 547 občanského zákoníku Ukrajiny se transakce k zajištění plnění závazků provádějí písemně.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Podle článku 549 občanského zákoníku Ukrajiny je sankce (pokuta) peněžní částka nebo jiný majetek, který musí dlužník převést na věřitele v případě porušení povinnosti dlužníkem. Penále je penále vypočtené procentem z částky dlužného peněžitého závazku za každý den prodlení.

Строк спеціальної позовної давності Promlčecí lhůta

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). Zvláštní promlčecí lhůta v délce jednoho roku se vztahuje zejména na požadavky na výběr sankcí (pokuty, penále) (odst. 1 části 2 článku 258 občanského zákoníku Ukrajiny).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Promlčecí lhůta stanovená zákonem může být prodloužena dohodou stran (část 1 článku 259 občanského zákoníku Ukrajiny).

Строк, через який припиняється нарахування пені Období, po kterém přestává načítání úroků

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). Načítání sankcí za pozdní plnění závazku, pokud zákon nebo smlouva nestanoví jinak, zaniká šest měsíců ode dne, kdy měl být závazek splněn (část 6 článku 232 občanského zákoníku Ukrajiny).

Обмеження розміру пені Limit pokuty

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). Pokuta se vypočítává z částky dlužné platby a nesmí překročit dvojnásobek diskontní sazby Národní banky Ukrajiny, která byla v platnosti v období, za které se penále platí (článek 3 zákona Ukrajiny „o odpovědnosti za Pozdní představení").

Розраховується за формулою: Vypočteno podle vzorce

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Procentní úroková sazba pro každý den:
[Pokuta] = [Výše dluhu] × [Sazba sankce za den (%)] / 100 % × [Počet dní]
nebo úroková sazba v procentech ročně:
[Pokuta] = [Výše dluhu] × [Úroková sazba za rok (%)] / 100 % / [Počet dní za rok] × [Počet dní]
nebo úroková sazba je násobkem sazeb NBU:
[Pokuta] = [Výše dluhu] × [Poměr] × [sazba NBU] / 100 % / [Počet dní za rok] × [Počet dní]
Kde:
[Dluhová částka] - výše dluhu po splatnosti.
[Úroková sazba za den (%)] – odhadovaná úroková sazba za den
[Úroková sazba za rok (%)] – odhadovaná úroková sazba v procentech ročně
[Koeficient] - koeficient, kterým se násobí zásobník NBU
[sazba NBU] je diskontní sazba Národní banky Ukrajiny
[Počet dní v roce] - počet dní v roce
[Počet dní] – počet dní po splatnosti.

Як розрахувати?Jak vypočítat?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Юридичний Калькулятор 3% річних
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання інфляційні втрати розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент