Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміPříjmení, jméno, patronymie zaměstnance v jakékoli podobě

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіDatum zahájení a datum ukončení práce pro výpočet doby zaměstnání

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяPokud se pracovní doby částečně překrývají, kalkulačka překrývající se období vyloučí

Включити перевірку дублюванняPovolit duplicitní kontrolu

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Vypočítá dobu služby pro seniorský příspěvek, pro výplatu dočasné invalidity, pro důchod.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.Délka služby je doba trvání práce a dalších druhů činností, se kterými jsou spojena lidská práva, zejména v oblasti důchodového zabezpečení, je však třeba poznamenat, že pojistná délka služby ovlivňuje výpočet důchodu. Hlavním dokladem potvrzujícím délku služby je pracovní kniha, v případě neexistence nebo příslušných záznamů v ní se délka služby stanoví na základě jiných dokumentů vydaných místem výkonu práce, služby, školení, jakož i archivních institucí.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Rozlišuje se obecná pracovní zkušenost a pracovní zkušenost konkrétního zaměstnání. Řada právních důsledků závisí na typu pracovní zkušenosti: poskytování základní a dodatečné dovolené, jmenování a výše důchodů atd. Hlavním dokumentem osvědčujícím pracovní zkušenosti je pracovní kniha.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Odsloužená léta je doba pracovní činnosti, která se počítá na roky a za určitých podmínek dává nárok na důchod a odpovídající dávky (dodatečná dovolená, peněžní platby atd.). Legislativa stanovuje některé kategorie zaměstnanců a vojenských služebníků, kterým se obvykle přiznává důchod za výsluhové roky bez ohledu na věk a pracovní schopnost.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуRozdíl mezi pracovní zkušeností a zkušeností z pojištění

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;délka služby (všeobecná) jsou doby úřední pracovní činnosti potvrzené zápisy v sešitu. Pracovní zkušenosti mohou zahrnovat pojmy jako obecná, preferenční a speciální pracovní zkušenost. V ukrajinském zákoně „o důchodovém zabezpečení“ se pojem celkové délky služby používá hlavně k odlišení od délky služby, která dává právo na důchodové dávky;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;zvláštní je celková doba trvání určité pracovní činnosti v odpovídajících typech práce, která dává právo na předčasné jmenování pracovního důchodu;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;doba odkladu je období pracovní činnosti ve škodlivých, nebezpečných nebo specifických podmínkách během celého pracovního dne. Seznam odvětví, prací, profesí, pozic a ukazatelů, podle kterých lze dobu pracovní činnosti přičíst preferenční službě, schválený usneseními kabinetu ministrů Ukrajiny;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").pojištění (důchod) je období, během kterého osoba podléhala povinnému státnímu důchodovému pojištění a za které byly odváděny měsíční příspěvky ve výši, která není nižší než minimální příspěvek na pojištění (článek 24 zákona Ukrajiny „o povinném státním důchodu Pojištění“).

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.Pojem „pojistná délka trvání služby“ byl zaveden 1. ledna 2004 zákonem Ukrajiny „o povinném státním důchodovém pojištění“. Hlavní novinkou tohoto pojmu je, že existence seniority přímo souvisí s placením pojistného na povinné státní důchodové pojištění, tj. od 1. ledna 2004 se do pojištění započítávají pouze doby, ve kterých bylo pojistné placeno. seniority, a ve výši úměrně zaplacených příspěvků.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Veškeré pracovní zkušenosti získané před 1. lednem 2004 se započítávají do pojistné praxe za podmínek dříve účinné legislativy.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.Praxe v pojišťovnictví získaná před 1. lednem 2004 je potvrzena pracovní knížkou.

Нормативні документиPředpisy

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Калькулятор часу Тривалість відпустки Число прописом
Дивіться також:
калькулятор загального стажу роботи загальний стаж роботи калькулятор калькулятор стажу роботи калькулятор стажу роботи онлайн калькулятор розрахунку трудового стажу калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн стаж роботи калькулятор розрахунок стажу роботи калькулятор як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці калькулятор стаж роботи трудовий стаж калькулятор калькулятор стажу роботи україна розрахунок стажу роботи розрахунок стажу роботи онлайн як розрахувати трудовий стаж україна обчислення стажу роботи онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор трудового стажу онлайн україна калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор стажу роботи калькулятор трудового стажу україна калькулятор розрахунку стажу роботи порахувати трудовий стаж онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент