Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняČástka, ke které se penále připisuje

Дата початку періодуDatum zahájení období

Дата кінця періодуDatum ukončení období

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0,01 % z výše dluhu za každý den, bez použití čl. 232 občanského zákoníku Ukrajiny

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Varování!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Pomocí následujících kalkulátorů vezměte v úvahu zvláštnosti výpočtu promlčecí lhůty během karanténního období stanoveného kabinetem ministrů Ukrajiny.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. Pokuta za bydlení a komunální služby je sankcí za nedodržení platebních podmínek za komunální služby. Připočítává se k výši dluhu za každý den prodlení s platbou za bydlení a komunální služby.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. V souladu s požadavky čl. 26 zákona „o bydlení a komunálních službách“ je spotřebitel v případě prodlení s platbou za bydlení a komunální služby povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené ve smlouvě, maximálně však 0,01 procenta z dluhu za každý den zpoždění. Celková výše zaplacených úroků nesmí přesáhnout 100 procent celkového dluhu.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Časové rozlišení úroků začíná prvním pracovním dnem následujícím po posledním dni lhůty pro úhradu bytových a komunálních služeb.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. Pokuta se nekumuluje, existuje-li dluh státu na dávkách a dotacích na bydlení poskytované obyvatelstvu a/nebo má-li spotřebitel řádně potvrzené nedoplatky na mzdě.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Podle požadavků čl. 547 občanského zákoníku Ukrajiny transakce k zajištění plnění závazků se provádí písemně.
Podle článku 549 občanského zákoníku Ukrajiny je sankce (pokuta) peněžní částka nebo jiný majetek, který musí dlužník převést na věřitele v případě porušení povinnosti dlužníkem. Penále je penále vypočtené procentem z částky dlužného peněžitého závazku za každý den prodlení.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Za porušení podmínek peněžitého závazku má věřitel právo uplatnit finanční sankce, zejména nashromáždit penále ve výši uvedené ve smlouvě.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Penále je penále vypočtené procentem z částky dlužného peněžitého závazku za každý den prodlení. Úroky z úroků nejsou časově rozlišovány. Zaplacení penále nezbavuje dlužníka jeho naturální povinnosti.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: Pokuta ve výši 0,01 % z výše dluhu za každý den se vypočítá podle vzorce

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Pokuta] = [Výše dluhu] × 0,01 % / 100 % × [Počet dní]
Kde:
[Dluhová částka] - výše dluhu po splatnosti.
[Počet dní] – počet dní po splatnosti.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Інтервал часу Позовна давність Юридичний ЖКП
Дивіться також:
розмір пені за кожен день прострочки розрахунків розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості калькулятор пільг на комунальні послуги санкції за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину комунальні послуги" розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19 розрахунок пені за кожен день прострочення розрахунок пені за кожен день прострочення карантин санкції за комунальні послуги під час карантину як розрахувати 3 річних від суми боргу розрахувати комунальні послуги як розрахувати пільги на комунальні послуги пеня за комунальні послуги борг за комунальні послуги розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину пеня за комунальні послуги під час дії карантину облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу розрахунок пені за кожен день прострочення covid санкції за комунальні послуги карантин

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент