Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор пені за прострочення сплати аліментів онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню за прострочення сплати аліментів

Сума на яку нараховується пеняČástka, ke které se penále připisuje

грн.

Дата початку періодуDatum zahájení období

Дата кінця періодуDatum ukončení období

Відповідно до статті 196 Сімейного кодексу УкраїниPodle článku 196 Zákona o rodině Ukrajiny

1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості1 % z částky nezaplaceného výživného za každý den prodlení ode dne prodlení s placením výživného do dne jejich úplného splacení nebo do dne rozhodnutí soudu o uložení penále, nejvýše však 100 procent dluh

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Згідно зі статтею 196 Сімейного кодексу України, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості. Podle článku 196 Zákoníku o rodině Ukrajiny má příjemce výživného v případě nedoplatku za osobu, která je povinna platit výživné rozhodnutím soudu nebo dohodou rodičů, nárok na penále (penále) ve výši jednoho procenta z výše výživného. nezaplacené výživné za každý den prodlení ode dne prodlení s placením výživného do dne jejich úplného splacení nebo do dne rozhodnutí soudu o uložení penále, nejvýše však do výše 100 procent dluhu.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується сума несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, строк виконання цього обов'язку буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною залежно від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення. Pravidlo vymáhání penále (penále) ve výši jednoho procenta z částky nezaplaceného výživného za každý den prodlení znamená, že při výpočtu celkové výše penále za opožděné placení výživného se z výše nezaplaceného výživného a počtu dnů v prodlení se jsou brány v úvahu. Vzhledem k tomu, že alimenty nabíhají měsíčně, bude doba trvání této povinnosti odlišná, takže i počet dní v prodlení se bude lišit v závislosti na počtu dní v měsíci. Tzn., že penále za opožděnou platbu výživného musí být naúčtováno na celou částku nezaplaceného výživného za každý den prodlení s jeho platbou a jeho časové rozlišení není omezeno na měsíc, ve kterém k vymáhání nedošlo.

Отже загальна сума пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за формулою: Celková výše penále za neplacení nebo opožděné placení alimentů by se tedy měla vypočítat podle vzorce

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn),

де:
p - загальна сума пені за несплату або прострочення сплати аліментів, обраховується позивачем на момент подачі позову;
A1 - нарахована сума аліментів за перший місяць;
Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;
A2 - нарахована сума аліментів за другий місяць;
Q2 - кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;
An - нарахована сума аліментів за останній місяць перед подачею позову;
Qn - кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць. p = (A1 x 1 % x Q1) + (A2 x 1 % x Q2) + (. (An x 1 % x Qn),
kde:
p - celková výše penále za neplacení nebo opožděné placení výživného, ​​vypočtená žalobcem v době podání žaloby;
A1 - naběhlá částka alimentů za první měsíc;
Q1 - počet dní v prodlení na výživném za první měsíc;
A2 - naběhlá částka alimentů za druhý měsíc;
Q2 - počet dní v prodlení na výživném za druhý měsíc;
- naběhlá částka alimentů za poslední měsíc před podáním žaloby;
Qn - počet dní v prodlení na výživném za poslední měsíc.

Пеня за заборгованість по сплаті аліментів нараховується на всю суму несплачених аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. Penále za nedoplatky na výživném se přičítá z celé částky nezaplaceného výživného za každý den prodlení s jeho výplatou a jeho časové rozlišení není omezeno na měsíc, ve kterém k vymáhání nedošlo.

Отже, зобов'язання зі сплати аліментів носить періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення на підставі частини першої статті 196 СК України пені від суми несплачених аліментів суд повинен з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити строк, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням установленого - обчислити розмір пені виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, підсумувавши розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначивши її загальну суму. Povinnost platit alimenty je proto periodická a musí být prováděna měsíčně, takže při posuzování sporů o vymáhání podle první části článku 196 IC Ukrajiny trest nezaplaceného výživného musí soud určit výši nezaplaceného výživného pro každého těchto pravidelných plateb stanovit lhůtu, ve které měla být každá z těchto povinností splněna, a s přihlédnutím ke stanovenému - vypočítat výši úroku na základě výše nezaplaceného výživného za každý měsíc samostatně ode dne porušení výživné plátcem do doby, než soud rozhodne o inkasu úroků, sečtením výše naběhlých úroků za každou z dlužných plateb a určením jejich celkové výše.

Як розрахувати?Jak vypočítat?
Дивіться також:
калькулятор індексації аліментів як розрахувати пеню по аліментам калькулятор пені по аліментам як дізнатись суму заборгованості по аліментам сумма заборгованості по аліментам онлайн розрахунок пені по аліментам стягнення пені по аліментам калькулятор по сплаті аліментів індексація аліментів калькулятор аліментів онлайн на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина калькулятор заборгованості по аліментам приклад розрахунку пені по аліментам калькулятор розрахунку пені по аліментам калькулятор розрахунку аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор розрахунок пені по аліментам онлайн розрахунок пені по аліментам розрахунок аліментів нарахування аліментів калькулятор аліментів пеня за несплату аліментів розмір аліментів індексація аліментів калькулятор пеня по аліментам

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент