Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкційVýpočet inflačních ztrát online výpočet sankcí

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяČástka, na kterou se naakumuluje inflace

Дата початку періодуDatum zahájení období

Дата кінця періодуDatum ukončení období

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК УкраїниInflační ztráty podle Čl. 625 občanského zákoníku Ukrajiny

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуSouhrnný index inflace se vypočítá vynásobením měsíčních indexů za dobu existence dluhu

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Varování!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Pomocí následujících kalkulátorů vezměte v úvahu zvláštnosti výpočtu promlčecí lhůty během karanténního období stanoveného kabinetem ministrů Ukrajiny.

Позовна давність Юридичний Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Podle druhé části článku 625 občanského zákoníku Ukrajiny je dlužník, který je po splatnosti s peněžitým závazkem, na žádost věřitele povinen uhradit výši dluhu s přihlédnutím ke stanovenému inflačnímu indexu za celou dobu zpoždění.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. Výše dluhu s přihlédnutím k inflačnímu indexu by měla být vypočtena na základě inflačního indexu za každý měsíc (rok) zpoždění, bez ohledu na to, zda v některém období byl inflační index nižší než jedna (tj. nedocházelo k inflaci, ale k deflaci) [rozhodnutí Nejvyššího hospodářského soudu Ukrajiny ze dne 05.04.2011 č. 23/466 a dopis Nejvyššího soudu Ukrajiny „Doporučení k postupu při uplatňování inflačních indexů v soudních sporech“ ze dne 3. dubna 1997 č. 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). Inflační ztráty se vypočítají vynásobením výše dluhu agregovaným indexem inflace za období po splatnosti. V tomto případě je částka dluhu, která vznikla od 1 do 15 dnů v měsíci, indexována s přihlédnutím k tomuto měsíci, a pokud výše dluhu vznikla od 16 do 31 dnů v měsíci, výpočet začíná následující měsíc. Podobně, pokud je dluh splacen od 1 do 15 dnů v měsíci, inflační ztráty se počítají bez zohlednění tohoto měsíce, a pokud od 16 do 31 dnů v měsíci, inflační ztráty se počítají s přihlédnutím k tomuto měsíci ( praxe Nejvyššího obchodního soudu Ukrajiny samostatné normy hmotného práva ze dne 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. Zákonné právo věřitele požadovat zaplacení dluhu s přihlédnutím k inflačnímu indexu jsou způsoby ochrany jeho vlastnických práv a zájmů, jejichž podstatou je kompenzace hmotných ztrát věřitele ze znehodnocení peněžních prostředků v důsledku inflace. Zvýšení inflace je tedy časově rozlišeno na výši dluhu a je typem náhrady za ztráty při plnění peněžních závazků ve špatné víře.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). Závazek zaniká řádným plněním (článek 599 občanského zákoníku Ukrajiny). Současná právní úprava přitom nespojuje zánik peněžitého závazku s existencí soudního rozhodnutí o vymáhání pohledávky s přihlédnutím ke stanovenému inflačnímu indexu ani zahájením exekučního řízení k výkonu takového rozhodnutí (viz Nejvyšší soud sp. Ukrajina ze dne 04.07.2011 № 13/210 / 10 a ze dne 12.09.2011 № 6 / 433-42 / 183 a rozhodnutí Nejvyššího hospodářského soudu Ukrajiny ze dne 16.03.2011 № 11/109).

Розраховується за формулою: Vypočteno podle vzorce

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Inflační poplatky] = [Výše dluhu] × [Index inflace (%)] / 100 % – [Výše dluhu]
Kde:
[Dluhová částka] - výše dluhu po splatnosti.
[Index inflace (%)] - součin měsíčních indexů za období.

Як розрахувати?Jak vypočítat?
Дивіться також:
розрахунок інфляційних онлайн розрахунок інфляційних та 3 річних розрахунок інфляційних розрахунок 3 річних та інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор інфляційних збитків калькулятор інфляційних втрат калькулятор інфляційних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн розрахунок інфляційних витрат калькулятор нарахування інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор інфляційних втрат та 3 річних розрахунок інфляційних збитків калькулятор інфляційних та 3 процентів річних онлайн калькулятор інфляційних втрат стягнення 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних втрат формула нарахування інфляційних втрат розрахунок 3 річних та інфляційних розрахунок 3 річних та інфляційних онлайн розрахунок інфляційних нарахувань калькулятор інфляційних збитків калькулятор розрахунку інфляційних втрат формула розрахунку інфляційних втрат

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент