Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Юридичний калькулятор онлайн розрахунокPrávní kalkulačka online výpočet

Юридичний калькулятор - це легко та зручно

Тут Ви отримаєте Точний, Якісний, Зрозумілий, Обґрунтований результат в Зручному форматі, Що збереже ваш час і Суттєво полегшить процес Підготовки документів Необхідних для вашої роботи, У тому числі для ґрунтовного Відстоювання цивільних прав, Як це вже зробили 380645 користувачів, Які починаючи з 2011 року, Виконали 2018025 розрахунок За допомогою онлайн калькулятора Юридичний калькулятор санкцій

Так виглядає професійний розрахунок

Окремі розрахунки індексації, процентів, днів та інше

Швидкий старт
Мінімум необхідних даних
Безкоштовний розгорнутий розрахунок
Безкоштовне завантаження .PDF документаRychlý start
Minimální požadovaná data
Podrobná kalkulace zdarma
Bezplatné stažení dokumentu .PDF
Окремі санкції:Nějaké sankce
Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Пеня з ЖКП
Орендна плата:Pronajmout si
Індексація оренди
Податки:Daně
Розрахунок ПДВ Розрахунок 20% ПДВ Розрахунок 7% ПДВ Розрахунок 14% ПДВ Пеня 120% НБУ
Строки та терміни:
Позовна давність Процесуальні строки
Трудові відносини:Pracovní vztahy
Стаж роботи Тривалість відпустки Мінімальна зарплата
Аліменти:Výživné
Розмір аліментів Індексація аліментів Пеня по аліментах
Числа та суми:
Число та сума прописом Число прописом Сума прописом
Дні, дати та час:
Калькулятор часу Інтервал часу Кількість днів Плюс кількість днів Робочий день Калькулятор днів Конвертер днів Дата прописом
Текст:
Кількість знаків Статистика тексту
Обмін валют:Směnárna
Найкращий курс
Супутні розрахунки:Související výpočty
Сукупна інфляція Кодифікатор статей

Зведені розрахунки санкцій

Повний розрахунок всіх санкцій
Гнучкі строки розрахунку
Алгоритмічний аналіз взаєморозрахунків
Безкоштовний підсумок розрахунку
Збереження даних та результатів
Завантаження результату в зручному форматі .PDF або .DOC Kompletní výpočet všech sankcí
Flexibilní platební podmínky
Algoritmická analýza vzájemného vypořádání
Výsledek výpočtu zdarma
Ukládání dat a výsledků
Stáhněte si výsledek ve vhodném formátu .PDF nebo .DOC
Зведені санкції:Konsolidované sankce
Професійний Юридичний Інфляція та проценти Юридичний ЖКП

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Právní kalkulačka je užitečný nástroj pro zjednodušení a optimalizaci provádění právních výpočtů v souladu s platnou legislativou Ukrajiny i mimo ni.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. V závislosti na vašich potřebách můžete použít samostatnou nebo konsolidovanou kalkulačku.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Obecně platí, že možnosti jednotlivých kalkulaček splní většinu potřeb, ale pro profesionálního právníka existuje profesionální řešení. Profesionální kalkulačka poskytuje konsolidovanou kalkulaci, umožňuje spočítat dluh na seznamu prvotních dokladů s přihlédnutím k požadavkům zákona, upřesnit jednotlivé termíny, nastavit jednotlivé parametry a umožní uložit výpočet pro další úpravy a přepočet k dnešnímu dni. Profesionální kalkulačka vám umožní snadno provádět i složité výpočty, stáhnout dokument ve vhodném formátu, provést potřebné změny a připojit k balíku právních dokumentů bez velkého úsilí.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Podporovány jsou následující typy výpočtů (seznam se neustále rozšiřuje)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;výpočet výše dluhu za jeden nebo více závazků;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;přírůstek inflace na výši dluhu;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;časové rozlišení 3 % ročně za prodlení s plněním závazků;
 • нарахування процентів за користування коштами ;načítání úroků za použití finančních prostředků;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;připisování úroků za pozdní plnění peněžních závazků ve formě úroků nebo sazeb NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;časové rozlišení úroků ve výši dvojnásobku diskontní sazby NBÚ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;časové rozlišení úroků ve výši 120 % diskontní sazby NBÚ;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;časové rozlišení úroků za energie ve výši 0,01 % za každý den;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .připisování úroků za pozdní platbu alimentů.
 • та інші ...a další ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Výpočty se provádějí s přihlédnutím k aktuálním údajům, vč

 • індекси інфляції ,inflační indexy,
 • облікові ставки НБУ ,diskontní sazby NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,obecné a zvláštní promlčecí lhůty,
 • норми законодавства.normy legislativy.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Výsledky výpočtu ve formě textového dokumentu obsahují

 • підсумок розрахунку;výsledek výpočtu;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabulky se seznamem dokladů a výpočtem dluhu;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;normativní zdůvodnění použitých podmínek a nahromaděných sankcí;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;vzorce použité při výpočtu;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabulky s výpočty sankcí na základě uživatelských dat a oficiálních indexů;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Přílohy: oficiální údaje o inflačním indexu NBU a/nebo diskontní sazbě za požadované období.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент