Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняČástka, ke které se penále připisuje

Дата початку періодуDatum zahájení období

Дата кінця періодуDatum ukončení období

Подвійна облікова ставка НБУ за період простроченняDvojnásobná diskontní sazba NBU po dobu prodlení

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Varování!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Pomocí následujících kalkulátorů vezměte v úvahu zvláštnosti výpočtu promlčecí lhůty během karanténního období stanoveného kabinetem ministrů Ukrajiny.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Podle požadavků čl. 547 občanského zákoníku Ukrajiny transakce k zajištění plnění závazků se provádí písemně.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Podle článku 549 občanského zákoníku Ukrajiny je sankce (pokuta) peněžní částka nebo jiný majetek, který musí dlužník převést na věřitele v případě porušení povinnosti dlužníkem. Penále je penále vypočtené procentem z částky dlužného peněžitého závazku za každý den prodlení.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. Za porušení podmínek peněžitého závazku má věřitel právo uplatnit finanční sankce, zejména nashromáždit penále ve výši uvedené ve smlouvě.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. Penále je penále vypočtené procentem z částky dlužného peněžitého závazku za každý den prodlení. Úroky z úroků nejsou časově rozlišovány. Zaplacení penále nezbavuje dlužníka jeho naturální povinnosti.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Diskontní sazba národní banky je jedním z měnových nástrojů, který národní banka používá ke stanovení benchmarku pro účastníky peněžního trhu hodnoty vypůjčených a umístěných prostředků za příslušné období a je hlavní úrokovou sazbou, která závisí na makroekonomických procesech. , rozpočtové oblasti a peněžní trh.

За приписом статті 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" та частини другої статті 343 ГК України розмір пені за прострочку платежу не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Якщо в укладеному сторонами договорі зазначено вищий розмір пені, ніж передбачений у цій нормі, застосуванню підлягає пеня в розмірі згаданої подвійної облікової ставки. Установлене статтею 3 названого Закону обмеження розміру пені не стосується неустойки, встановленої іншими законодавчими актами, як роз'яснено п. 2.9 Постанови від 17.12.2013 року № 14. Podle článku 3 zákona Ukrajiny „O odpovědnosti za opožděné splnění peněžních závazků“ a části druhé článku 343 občanského zákoníku Ukrajiny nesmí výše pokuty za pozdní platbu přesáhnout dvojnásobek diskontní sazby Národní banky. Ukrajiny. Pokud smlouva uzavřená stranami stanoví vyšší výši penále, než stanoví tato norma, použije se penále ve výši uvedené dvojnásobné diskontní sazby. Omezení výše sankce stanovené článkem 3 uvedeného zákona se nevztahuje na sankci stanovenou jinými legislativními akty, jak je vysvětleno v odstavci 2.9 usnesení ze dne 17.12.2013 č. 14.

Пеня у розмірі подвійної ставки НБУ розраховується за формулою: Pokuta ve výši dvojnásobku sazby NBÚ se vypočítá podle vzorce

[Пеня] = [Сума боргу] × 2 × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Pokuta] = [Výše dluhu] × 2 × [Sazba NBU] / 100 % / [Počet dní za rok] × [Počet dní]
Kde:
[Dluhová částka] - výše dluhu po splatnosti.
[sazba NBU] je diskontní sazba Národní banky Ukrajiny
[Počet dní v roce] - počet dní v roce
[Počet dní] – počet dní po splatnosti.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Кількість днів
Дивіться також:
пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину розмірі подвійної облікової ставки нбу у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості калькулятор подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент