Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Калькулятор пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняČástka, ke které se penále připisuje

Дата початку періодуDatum zahájení období

Дата кінця періодуDatum ukončení období

120% ставки НБУ, більша зі ставок, що діяли на дату початку або на дату закінчення розрахунку120 % sazby NBU, vyšší ze sazeb platných v den zahájení nebo v den ukončení výpočtu

Контактна інформаціяKontaktní informace

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиPošta, na kterou bude zaslán výsledek výpočtu, stejně jako bonusy budou narůstat

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Nejnovější recenze

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Varování!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Pomocí následujících kalkulátorů vezměte v úvahu zvláštnosti výpočtu promlčecí lhůty během karanténního období stanoveného kabinetem ministrů Ukrajiny.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. V souladu s ustanovením 129.1.1 odstavce 129.1 článku 129 daňového řádu se z částky daňového dluhu po uplynutí lhůt splácení sjednaného peněžitého závazku stanovených daňovým řádem připočítává penále.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Podle odstavce 129.4 článku 129 zákoníku se penále specifikované v pododstavci 129.1.1 odstavce 129.1 tohoto článku časově rozlišuje na částku daňového dluhu (včetně případné částky sankcí a bez výše úroku) ve výši 120 procento roční diskontní sazby Národní banky Ukrajiny v den vzniku takového daňového dluhu nebo v den jeho (jeho části) splacení, v závislosti na tom, která z hodnot těchto sazeb je vyšší, pro každý kalendář den prodlení s jeho platbou.

Нарахування пені здійснюється на день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. Penále vzniká dnem skutečného splacení daňového dluhu (části daňového dluhu) za každý kalendářní den prodlení s platbou, včetně dne tohoto splacení.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. Diskontní sazba národní banky je jedním z měnových nástrojů, který národní banka používá ke stanovení benchmarku pro účastníky peněžního trhu hodnoty vypůjčených a umístěných prostředků za příslušné období a je hlavní úrokovou sazbou, která závisí na makroekonomických procesech. , rozpočtové oblasti a peněžní trh.

Пеня у розмірі 120% ставки НБУ розраховується за формулою: Pokuta ve výši 120 % sazby NBÚ se vypočítá podle vzorce

[Y] = [∑ погашення боргу] × [Кднів] / 100% × [UНБУ] × 1,2 / [R]

Де:
[Y] – сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми)
[∑ погашення боргу] – сума податкового боргу
[UНБУ] - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення
1,2 – коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних ставки НБУ
[Кднів] – кількість днів затримки сплати податкового зобов'язання
[R] – кількість днів у календарному році. [Y] = [∑ splátka dluhu] × [Dny] / 100 % × [UNBU] × 1,2 / [R]
Kde:
[Y] - výše penále ze skutečně uhrazeného daňového dluhu (vždy zaokrouhleno na dvě desetinná místa)
[∑ splátka dluhu] - výše daňového dluhu
[UNBU] - nejvyšší z diskontních sazeb Národní banky Ukrajiny, platná ke dni daňového dluhu nebo ke dni jeho (části) splacení
1,2 - koeficient, který umožňuje vypočítat 120% ročních sazeb NBU
[Dny] - počet dní prodlení s platbou daňové povinnosti
[R] - počet dní v kalendářním roce.

Корисні калькулятори:

Калькулятор пені Індексація оренди Калькулятор інфляції
Дивіться також:
пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу у період карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантинні особливості пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час карантину пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу covid-19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу карантин пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid19 пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу covid пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу ковід пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу пеня у розмірі подвійної облікової ставки нбу sars-cov-2 калькулятор облікової ставки нбу пеня в розмірі подвійної облікової ставки нбу під час дії карантину

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент