Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Když na ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se vyskakovací popisky. Chcete-li nápovědu vyvolat na dotykových obrazovkách, klepněte na příslušnou ikonu.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Chcete-li navrhnout svůj překlad, poklepejte / klepněte na příslušnou ikonu nebo Ctrl + kliknutí.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Pokud je překlad zobrazen v textu stránky, pro nabízení vlastní verze překladu poklepejte / klepněte na odpovídající blok překladu nebo Ctrl + kliknutí.

Інформація для рекламодавцяInformace pro inzerenta

Інформація для рекламодавця

Більше реклами хорошої й різної

Вигода реклами на сайті базується на якісній цільовій аудиторії та конкурентних розцінках.

Для розміщення реклами залиште своє повідомлення на сайті, або напишіть на пошту calculator.ua@gmail.com або зателефонуйте за номером (066) 714-60-65 для уточнення деталей.

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Právní kalkulačka je užitečný nástroj pro zjednodušení a optimalizaci provádění právních výpočtů v souladu s platnou legislativou Ukrajiny i mimo ni.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. V závislosti na vašich potřebách můžete použít samostatnou nebo konsolidovanou kalkulačku.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Obecně platí, že možnosti jednotlivých kalkulaček splní většinu potřeb, ale pro profesionálního právníka existuje profesionální řešení. Profesionální kalkulačka poskytuje konsolidovanou kalkulaci, umožňuje spočítat dluh na seznamu prvotních dokladů s přihlédnutím k požadavkům zákona, upřesnit jednotlivé termíny, nastavit jednotlivé parametry a umožní uložit výpočet pro další úpravy a přepočet k dnešnímu dni. Profesionální kalkulačka vám umožní snadno provádět i složité výpočty, stáhnout dokument ve vhodném formátu, provést potřebné změny a připojit k balíku právních dokumentů bez velkého úsilí.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Podporovány jsou následující typy výpočtů (seznam se neustále rozšiřuje)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;výpočet výše dluhu za jeden nebo více závazků;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;přírůstek inflace na výši dluhu;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;časové rozlišení 3 % ročně za prodlení s plněním závazků;
 • нарахування процентів за користування коштами ;načítání úroků za použití finančních prostředků;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;připisování úroků za pozdní plnění peněžních závazků ve formě úroků nebo sazeb NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;časové rozlišení úroků ve výši dvojnásobku diskontní sazby NBÚ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;časové rozlišení úroků ve výši 120 % diskontní sazby NBÚ;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;časové rozlišení úroků za energie ve výši 0,01 % za každý den;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .připisování úroků za pozdní platbu alimentů.
 • та інші ...a další ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Výpočty se provádějí s přihlédnutím k aktuálním údajům, vč

 • індекси інфляції ,inflační indexy,
 • облікові ставки НБУ ,diskontní sazby NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,obecné a zvláštní promlčecí lhůty,
 • норми законодавства.normy legislativy.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Výsledky výpočtu ve formě textového dokumentu obsahují

 • підсумок розрахунку;výsledek výpočtu;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;tabulky se seznamem dokladů a výpočtem dluhu;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;normativní zdůvodnění použitých podmínek a nahromaděných sankcí;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;vzorce použité při výpočtu;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;tabulky s výpočty sankcí na základě uživatelských dat a oficiálních indexů;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Přílohy: oficiální údaje o inflačním indexu NBU a/nebo diskontní sazbě za požadované období.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент