Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСTipus de litigi regulat pel CPC, CPC o CAS

Судова інстанція, яка розглядає справуEl tribunal que coneix el cas

Судове провадженняLitigació

Процесуальний строкTermini processal

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avís!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.Durant la quarantena establerta pel Consell de Ministres d'Ucraïna, el termini de prescripció es calcula tenint en compte les mesures per prevenir l'aparició, propagació i propagació d'epidèmies, pandèmies de coronavirus (COVID-19) d'acord amb la Llei d'Ucraïna "sobre Esmenes a determinats actes legislatius d'Ucraïna per oferir garanties socials i econòmiques addicionals en relació amb la propagació de la malaltia del coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX de 30.03.2020, modificada per la Llei d'Ucraïna" sobre esmenes a determinades lleis legislatives Actes d'Ucraïna sobre els terminis de procediment en acció " quarantena establerta pel Consell de Ministres d'Ucraïna per prevenir la propagació de la malaltia coronavirus (COVID-19) "№ 731-IX de 18.06.2020.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.Durant la quarantena establerta pel Consell de Ministres d'Ucraïna per prevenir la propagació de la malaltia del coronavirus (COVID-19), el tribunal a petició de les parts i persones que no van participar en el cas, si el tribunal va decidir sobre els seus drets, interessos i (o) obligacions hauran (si tenen dret a emprendre les actuacions processals pertinents previstes en aquest Codi), renovar els terminis processals establerts per les normes d'aquest Codi, si reconeix com a vàlids els motius de la seva omissió i a causa de les restriccions imposades en relació amb la quarantena. El tribunal pot renovar el termini corresponent tant abans com després del seu venciment.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.El tribunal, a instància de la persona, amplia el termini processal establert pel tribunal, si la impossibilitat d'executar l'acció processal corresponent en el termini indicat es deu a restriccions imposades en relació amb la quarantena.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Les tasques del poder judicial són la consideració correcta i oportuna dels casos. El factor més important que determina l'eficàcia de la justícia és la protecció oportuna dels drets i interessos legítims dels implicats en el cas. Per tal d'executar les tasques plantejades davant la justícia, el dret processal preveu la institució de terminis processals.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. El termini processal és un període de temps determinat, que s'estableix per llei o designat pel tribunal per dur a terme determinats tràmits processals.

Види судочинств Tipus de litigis

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. El contenciós civil és una forma d'exercici del poder judicial, en el procés de la qual es resolen els conflictes jurídics derivats de les relacions civils, familiars i d'altres. Els procediments civils els condueixen els tribunals de jurisdicció general. Aquest procediment està regulat pel Codi d'enjudiciament civil.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. El litigi mercantil és una forma d'exercici de la potestat judicial, en el procés de la qual es resolen els conflictes jurídics sorgits en l'àmbit de les relacions econòmiques. El contenciós mercantil és conduït per jutjats mercantils especialitzats que formen part del sistema de jutjats de jurisdicció general. El seu procediment està regulat pel Codi de Procediment Comercial.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. El contenciós administratiu és una forma d'exercici de la potestat judicial, en el procés de la qual es resolen els casos rellevants jurídicament que sorgeixen en l'àmbit de les relacions administratives en presència d'interès públic. Els procediments administratius els dirigeixen els jutjats administratius especialitzats que formen part del règim dels jutjats de competència general, d'acord amb el procediment que estableix el Codi de procediment administratiu.

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Стаж роботи Подвійна ставка НБУ Калькулятор інфляції Калькулятор пені
Дивіться також:
калькулятор строків карантин калькулятор строків карантинні особливості калькулятор строків між датами калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків калькулятор строків ковід калькулятор строків covid калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор поновлення процесуальних строків калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор строків covid-19 калькулятор строків під час дії карантину валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор строків covid19 розрахунок процесуальних строків калькулятор строків у період карантину калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор процесуальних строків поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор строків під час карантину калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент