Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Професійний юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміParts de l'obligació en qualsevol forma

Взаєморозрахунки:Assentaments mutus

Назва та дата зобов'язання у довільній форміNom i data de l'obligació en qualsevol forma

Поле для вставки даних з таблиць Word/Excel , або введення даних у форматі:
[Назва документа];[Дата];[До сплати];[Оплата]Camp per inserir dades de taules Word/Excel, o introduir dades en el format:
[Nom del document]; [Data]; [Pendent]; [Pagament]

Таблиця введення даних про взаєморозрахунки Taula de dades d'entrada de liquidacions mútues

Назва документаДатаДо сплатиСплата

Таблиця взаєморозрахунків для перевірки введених данихTaula de liquidacions mútues per verificar les dades introduïdes

№ з/пНазва документаДатаДо сплатиСплатаСальдо
Відсутні дані.

Якщо виникли питання, вам допоможе приклад розрахункуSi teniu preguntes, us ajudarà un exemple de càlcul


Дати та строки:Dates i terminis

Дата подачі позовної заяви до суду Data de presentació de la demanda

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Establiu una data de finalització diferent per al càlcul

Дата, по яку будуть нараховані санкції La data en què es cobraran les sancions

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)El termini general de prescripció és de 3 anys
Tenint en compte la suspensió del període de quarantena (COVID-19)

Змінити Canvia

Строк позовної давності у роках Termini de prescripció en anys

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуTenint en compte la suspensió del període de quarantena

Санкції:Sancions

Розрахувати інфляційні втратиCalcular les pèrdues per inflació

Розрахувати суму процентівCalcula l'import dels interessos

Ставка може бути у процентах річних/в день La taxa pot ser en percentatge anual/per dia

Розрахувати суму пеніCalcula l'import de la sanció

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ La quantitat d'interès pot ser un percentatge anual/per dia, o un múltiple de les taxes NBU

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)La calculadora té en compte el temps de quarantena (opcional)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.Durant la quarantena establerta pel Consell de Ministres d'Ucraïna, el termini de prescripció es calcula tenint en compte les mesures per prevenir l'aparició, propagació i propagació d'epidèmies, pandèmies de coronavirus (COVID-19) d'acord amb la Llei d'Ucraïna "sobre Esmenes a determinats actes legislatius d'Ucraïna per oferir garanties socials i econòmiques addicionals en relació amb la propagació de la malaltia coronavirus (COVID-19) "№ 540-IX de 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

ВзаєморозрахункиAssentaments mutus

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Principis legals de regulació, organització, comptabilitat d'acord amb la Llei d'Ucraïna "sobre la comptabilitat i la informació financera a Ucraïna".

Строк позовної давностіTermini de prescripció

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). El termini general de prescripció és de 3 anys, d'acord amb la part 1 de l'art. 257 del Codi Civil d'Ucraïna. El termini de prescripció establert per la llei es pot augmentar per acord de les parts. L'acord per augmentar el termini de prescripció es conclou per escrit (part 1 de l'article 259 del Codi civil d'Ucraïna).

Інфляційні нарахуванняCàrregues d'inflació

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. D'acord amb l'article 625 del Codi Civil d'Ucraïna, un deutor que està en mora, a petició del creditor està obligat a pagar l'import del deute, tenint en compte l'índex d'inflació establert per a tot el període de retard.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Els índexs rellevants són calculats pel Comitè Estatal d'Estadística d'Ucraïna (anteriorment el Ministeri d'Estadística d'Ucraïna), a partir d'agost de 1991 i publicat, en particular, al diari "Governmental Courier". Aquests indicadors es publiquen en mitjans impresos amb referència al Comitè Estatal d'Estadística d'Ucraïna d'acord amb els articles 19, 21 i 22 de la Llei d'Ucraïna "Sobre la informació".

Розраховується за формулою: Calculat per la fórmula

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Càrregues d'inflació] = [Import del deute] × [Índex d'inflació (%)] / 100% - [Import del deute]
On:
[Import del deute]: la quantitat del deute vençut.
[Índex d'inflació (%)] - el producte dels índexs mensuals del període.

Три проценти річних від простроченої сумиTres per cent anual de l'import vençut

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. D'acord amb l'article 625 del Codi Civil d'Ucraïna, el deutor que està vençut, a petició del creditor està obligat a pagar el tres per cent anual de l'import vençut, tret que el contracte o la llei estableixi el contrari.

Розраховується за формулою: Calculat per la fórmula

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Interès] = [Quant del deute] × [Tipus d'interès per dia (%)] / 100% × [Nombre de dies]
o:
[Interès] = [Import del deute] × [Tipus d'interès anual (%)] / 100% × [Nombre de dies] / [Nombre de dies per any]
On:
[Import del deute] - l'import del deute vençut;
[Taxa d'interès (%)] - tipus d'interès per dia/any, respectivament;
[Nombre de dies] - la diferència entre la data de finalització del càlcul i la data d'inici del càlcul;
[Nombre de dies en un any] - nombre de dies en un any natural.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньSanció per retard en el compliment de les obligacions monetàries

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. D'acord amb els requisits de l'article 547 del Codi civil d'Ucraïna, les transaccions per garantir el compliment de les obligacions es fan per escrit.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. D'acord amb l'article 549 del Codi Civil d'Ucraïna, una pena (pena) és una suma de diners o altres béns que el deutor ha de transferir al creditor en cas d'incompliment de l'obligació per part del deutor. La sanció és una sanció calculada com a percentatge de l'import de l'obligació monetària vençuda per cada dia de retard.

Строк спеціальної позовної давності El termini de prescripció

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). La prescripció especial d'un any s'aplica, en particular, als requisits per a la recaptació de sancions (multes, sancions) (paràgraf 1 de la part 2 de l'article 258 del Codi civil d'Ucraïna).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). El termini de prescripció establert per la llei es pot augmentar per acord de les parts (Part 1 de l'article 259 del Codi Civil d'Ucraïna).

Строк, через який припиняється нарахування пені El període després del qual cessa el meritament dels interessos

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). L'acumulació de sancions per l'execució tardana de l'obligació, llevat que la llei o el contracte estableixin el contrari, s'extingirà sis mesos des de la data en què s'havia d'executar l'obligació (Part 6 de l'article 232 del Codi civil d'Ucraïna).

Обмеження розміру пені Límit de penalització

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). La sanció es calcula a partir de l'import del pagament vençut i no pot superar el doble de la taxa de descompte del Banc Nacional d'Ucraïna, que estava en vigor durant el període pel qual es paga la sanció (article 3 de la Llei d'Ucraïna "Sobre la responsabilitat de Actuació tardana").

Розраховується за формулою: Calculat per la fórmula

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Taxa d'interès percentual per a cada dia:
[Pena] = [Import del deute] × [Taxa de penalització per dia (%)] / 100% × [Nombre de dies]
o tipus d'interès com a percentatge anual:
[Pena] = [Quant del deute] × [Tipus d'interès anual (%)] / 100% / [Nombre de dies per any] × [Nombre de dies]
o el tipus d'interès és un múltiple dels tipus NBU:
[Pena] = [Quant del deute] × [Ratio] × [Taxa NBU] / 100% / [Nombre de dies per any] × [Nombre de dies]
On:
[Import del deute]: la quantitat del deute vençut.
[Tipus d'interès per dia (%)] - tipus d'interès estimat per dia
[Tipus d'interès anual (%)] - tipus d'interès estimat com a percentatge anual
[Coeficient] - el coeficient pel qual es multiplica la pila NBU
[Taxa NBU] és la taxa de descompte del Banc Nacional d'Ucraïna
[Nombre de dies per any] - nombre de dies per any
[Nombre de dies]: el nombre de dies vençuts.

Як розрахувати?Com calcular?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Юридичний Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост інфляційні втрати розрахунок сплата аліментів це цивільний позов позов про визначення розміру аліментів та стягнення розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин позов про стягнення заборгованості розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок компенсації втрати частини доходів розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент