Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняL'import sobre el qual es merita la sanció

Дата початку періодуData d'inici del període

Дата кінця періодуData de finalització del període

0,01% від суми боргу за кожен день, без застосування ст. 232 ГК України0,01% de l'import del deute per cada dia, sense l'aplicació de l'art. 232 del Codi Civil d'Ucraïna

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avís!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilitzeu les calculadores següents per tenir en compte les peculiaritats del càlcul de la prescripció durant el període de quarantena establert pel Consell de Ministres d'Ucraïna.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Пеня за житлово-комунальні послуги - це штрафна санкція за недотримання термінів оплати комунальних послуг. Вона нараховується на суму боргу за кожен день прострочення оплати житлово-комунального господарства послуги. La sanció per habitatge i serveis comunitaris és una sanció per incompliment de les condicions de pagament dels serveis públics. Es merita sobre l'import del deute per cada dia de retard en el pagament de l'habitatge i dels serveis comunals.

Відповідно до вимог ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги», у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. D'acord amb els requisits de l'art. 26 de la Llei "d'Habitatge i Serveis Comunitaris", en cas de morositat en el pagament de l'habitatge i dels serveis comunals, el consumidor està obligat a pagar una penalització per l'import especificat en el contracte, però no superior al 0,01 per cent del deute per a cadascun. dia de retard. L'import total dels interessos pagats no pot superar el 100 per cent de l'import total del deute.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. El meritament dels interessos comença el primer dia hàbil següent a l'últim dia del termini de pagament de l'habitatge i serveis comunals.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. La sanció no es merita si l'Estat deu per les prestacions i subvencions per a l'habitatge prestades a la població i/o el consumidor té endarreriments salarials, degudament confirmats.

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі.
Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. D'acord amb els requisits de l'art. 547 del Codi Civil d'Ucraïna transaccions per garantir el compliment de les obligacions es fa per escrit.
D'acord amb l'article 549 del Codi Civil d'Ucraïna, una pena (pena) és una suma de diners o altres béns que el deutor ha de transferir al creditor en cas d'incompliment de l'obligació per part del deutor. La sanció és una sanció calculada com a percentatge de l'import de l'obligació monetària vençuda per cada dia de retard.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. En cas d'incompliment de les condicions de l'obligació monetària, el creditor té dret a aplicar sancions financeres, en particular a meritar una penalització per l'import especificat en el contracte.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La sanció és una sanció calculada com a percentatge de l'import de l'obligació monetària vençuda per cada dia de retard. No es meriten interessos sobre interessos. El pagament de la sanció no allibera el deutor del seu deure en espècie.

Пеня у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день розраховується за формулою: La sanció del 0,01% de l'import del deute per cada dia es calcula mitjançant la fórmula

[Пеня] = [Сума боргу] × 0,01% / 100% × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. [Pena] = [Import del deute] × 0,01% / 100% × [Nombre de dies]
On:
[Import del deute]: la quantitat del deute vençut.
[Nombre de dies]: el nombre de dies vençuts.

Корисні калькулятори:

Подвійна ставка НБУ Інфляція та проценти Калькулятор пені Професійний
Дивіться також:
розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції пеня за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення ковід розрахунок пені за кожен день прострочення карантинні особливості розмір пені за кожен день прострочки розрахунків як розрахувати 3 річних від суми боргу санкції за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення sars-cov-2 облікової ставки нбу, діючої на день виникнення такого податкового боргу як розрахувати пільги на комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення у період карантину комунальні послуги" розрахувати комунальні послуги санкції за комунальні послуги карантин розрахунок пені за кожен день прострочення калькулятор пільг на комунальні послуги борг за комунальні послуги розрахунок пені за кожен день прострочення covid розрахунок пені за кожен день прострочення covid19 розрахунок пені за кожен день прострочення карантин розрахунок пені за кожен день прострочення під час дії карантину розрахунок пені за кожен день прострочення під час карантину санкції за комунальні послуги під час карантину пеня за комунальні послуги під час дії карантину розрахунок пені за кожен день прострочення covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент