Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор нарахування пені за договором Більше можливостей у новій версії

Розрахувати пеню

Сума на яку нараховується пеняL'import sobre el qual es merita la sanció

Дата початку періодуData d'inici del període

Дата кінця періодуData de finalització del període

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ La quantitat d'interès pot ser un percentatge anual/per dia, o un múltiple de les taxes NBU

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avís!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilitzeu les calculadores següents per tenir en compte les peculiaritats del càlcul de la prescripció durant el període de quarantena establert pel Consell de Ministres d'Ucraïna.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно вимог ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. D'acord amb els requisits de l'art. 547 del Codi Civil d'Ucraïna transaccions per garantir el compliment de les obligacions es fa per escrit.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. D'acord amb l'article 549 del Codi Civil d'Ucraïna, una pena (pena) és una suma de diners o altres béns que el deutor ha de transferir al creditor en cas d'incompliment de l'obligació per part del deutor. La sanció és una sanció calculada com a percentatge de l'import de l'obligació monetària vençuda per cada dia de retard.

За порушення строків виконання грошового зобов'язання, кредитор має право застосовувати фінансові санкції, зокрема нараховувати пеню у розмірі, встановленому у договорі. En cas d'incompliment de les condicions de l'obligació monetària, el creditor té dret a aplicar sancions financeres, en particular a meritar una penalització per l'import especificat en el contracte.

Пеня – це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Проценти на пеню не нараховуються. Сплата пені не звільняє боржника від виконання свого обов'язку в натурі. La sanció és una sanció calculada com a percentatge de l'import de l'obligació monetària vençuda per cada dia de retard. No es meriten interessos sobre interessos. El pagament de la sanció no allibera el deutor del seu deure en espècie.

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку. La taxa de descompte del Banc Nacional és un dels instruments monetaris utilitzats pel Banc Nacional per establir un punt de referència per als participants del mercat monetari sobre el valor dels fons prestats i col·locats durant el període rellevant i és el tipus d'interès principal que depèn dels processos macroeconòmics. , àrees pressupostàries i mercat monetari.

Залежно від умов договору, пеня розраховується за однією з формул: En funció de les condicions del contracte, la penalització es calcula segons una de les fórmules

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Taxa d'interès percentual per a cada dia:
[Pena] = [Import del deute] × [Taxa de penalització per dia (%)] / 100% × [Nombre de dies]
o tipus d'interès com a percentatge anual:
[Pena] = [Quant del deute] × [Tipus d'interès anual (%)] / 100% / [Nombre de dies per any] × [Nombre de dies]
o el tipus d'interès és un múltiple dels tipus NBU:
[Pena] = [Quant del deute] × [Ratio] × [Taxa NBU] / 100% / [Nombre de dies per any] × [Nombre de dies]
On:
[Import del deute]: la quantitat del deute vençut.
[Tipus d'interès per dia (%)] - tipus d'interès estimat per dia
[Tipus d'interès anual (%)] - tipus d'interès estimat com a percentatge anual
[Coeficient] - el coeficient pel qual es multiplica la pila NBU
[Taxa NBU] és la taxa de descompte del Banc Nacional d'Ucraïna
[Nombre de dies per any] - nombre de dies per any
[Nombre de dies]: el nombre de dies vençuts.

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Калькулятор 3% річних Калькулятор процентів Професійний
Дивіться також:
калькулятор нарахування пені за договором підряду карантин калькулятор нарахування пені за договором підряду під час карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду covid19 нарахування пені за договором карантин нарахування пені за договором covid-19 нарахування пені за договором sars-cov-2 нарахування пені за договором під час дії карантину нарахування пені за договором під час карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду порядок нарахування пені за договором covid калькулятор нарахування пені за договором підряду covid калькулятор нарахування пені за договором підряду ковід нарахування пені за договором covid19 порядок нарахування пені за договором нарахування пені за договором ковід нарахування пені за договором covid порядок нарахування пені за договором covid19 порядок нарахування пені за договором ковід калькулятор нарахування пені за договором підряду під час дії карантину нарахування пені за договором порядок нарахування пені за договором covid-19 калькулятор нарахування пені за договором підряду sars-cov-2 калькулятор нарахування пені за договором підряду у період карантину калькулятор нарахування пені за договором підряду карантинні особливості

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент