Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Калькулятор інфляційних втрат онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Розрахувати інфляцію

Сума на яку нараховується інфляціяImport sobre el qual es merita la inflació

Дата початку періодуData d'inici del període

Дата кінця періодуData de finalització del període

Інфляційні втрати, згідно ст. 625 ЦК УкраїниPèrdues inflacionistes, segons l'art. 625 del Codi Civil d'Ucraïna

Сукупний індекс інфляції розраховуються шляхом множення щомісячних індексів за період існування боргуL'índex d'inflació agregat es calcula multiplicant els índexs mensuals per al període d'existència del deute

Контактна інформаціяInformació de contacte

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиCorreu al qual s'enviarà el resultat del càlcul, així com s'acumularan bonificacions

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Últimes ressenyes

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Avís!

Для врахування особливостей розрахунку строку позовної давності під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, скористуйтеся наступними калькуляторами:Utilitzeu les calculadores següents per tenir en compte les peculiaritats del càlcul de la prescripció durant el període de quarantena establert pel Consell de Ministres d'Ucraïna.

Позовна давність Юридичний ЖКП Інфляція та проценти Юридичний Професійний

Згідно з частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Segons la segona part de l'article 625 del Codi Civil d'Ucraïna, el deutor que ha vençut l'obligació monetària, a petició del creditor està obligat a pagar l'import del deute, tenint en compte l'índex d'inflació establert per a tot el període de retard.

Сума боргу з урахуванням індексу інфляції повинна розраховуватися, виходячи з індексу інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якийсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція) [постанова Вищого господарського суду України від 05.04.2011 № 23/466 та лист Верховного Суду України "Рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ" від 03.04.1997 № 62-97р]. L'import del deute, tenint en compte l'índex d'inflació, s'ha de calcular a partir de l'índex d'inflació per a cada mes (any) de retard, independentment de si en algun període l'índex d'inflació va ser inferior a un (és a dir, no hi va haver inflació sinó deflació). [Decisió del Tribunal Econòmic Suprem d'Ucraïna del 05/04/2011 № 23/466 i la carta del Tribunal Suprem d'Ucraïna "Recomanacions sobre el procediment per a l'aplicació dels índexs d'inflació en casos judicials" del 03/04/1997 № 62-97].

Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012). Les pèrdues per inflació es calculen multiplicant l'import del deute per l'índex d'inflació agregat per al període de pagament vençut. L'import del deute sorgit de l'1 al 15 dies del mes s'indexa tenint en compte aquest mes, i si l'import del deute va sorgir dels 16 als 31 dies del mes, el còmput s'inicia el mes següent. De la mateixa manera, si el deute es paga d'1 a 15 dies del mes, les pèrdues per inflació es calculen sense tenir en compte aquest mes, i si de 16 a 31 dies del mes, les pèrdues per inflació es calculen tenint en compte aquest mes (En el pràctica del Tribunal Comercial Suprem d'Ucraïna normes separades de dret substantiu del 17.07.2012 № 01-06 / 928/2012).

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів. Таким чином, інфляційне збільшення нараховується на суму боргу і є видом відшкодування втрат при недобросовісному виконанні грошових зобов'язань. El dret legal del creditor a exigir el pagament del deute, tenint en compte l'índex d'inflació, són maneres de protegir els seus drets i interessos de propietat, l'essència dels quals és compensar les pèrdues materials del creditor per la depreciació dels fons a causa de la inflació. Així, l'augment de la inflació es merita sobre l'import del deute i és un tipus de compensació per pèrdues en el compliment de mala fe de les obligacions monetàries.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 ЦК України). При цьому чинне законодавство не пов'язує припинення грошового зобов'язання з наявністю судового рішення про стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції чи відкриттям виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення (див. постанови Верховного Суду України від 04.07.2011 № 13/210/10 та від 12.09.2011 № 6/433-42/183 і постанову Вищого господарського суду України від 16.03.2011 № 11/109). L'obligació s'extingeix amb el compliment adequat (article 599 del Codi civil d'Ucraïna). Paral·lelament, la legislació vigent no vincula l'extinció de l'obligació monetària amb l'existència d'una resolució judicial sobre cobrament de deutes tenint en compte l'índex d'inflació establert ni l'obertura d'expedients d'execució per fer complir aquesta decisió (vegeu Tribunal Suprem de Ucraïna de 04.07.2011 № 13/210 / 10 i de 12.09.2011 № 6 / 433-42 / 183 i la decisió del Tribunal Econòmic Suprem d'Ucraïna de 16.03.2011 № 11/109).

Розраховується за формулою: Calculat per la fórmula

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Càrregues d'inflació] = [Import del deute] × [Índex d'inflació (%)] / 100% - [Import del deute]
On:
[Import del deute]: la quantitat del deute vençut.
[Índex d'inflació (%)] - el producte dels índexs mensuals del període.

Як розрахувати?Com calcular?

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Інфляція та проценти Калькулятор пені Подвійна ставка НБУ Калькулятор процентів
Дивіться також:
калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних нарахувань калькулятор нарахування інфляційних втрат калькулятор інфляційних збитків розрахунок інфляційних втрат формула нарахування інфляційних втрат розрахунок 3 річних та інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат розрахунок інфляційних втрат калькулятор інфляційних збитків розрахунок 3 річних та інфляційних розрахунок інфляційних втрат калькулятор онлайн розрахунок інфляційних збитків онлайн калькулятор інфляційних втрат розрахунок інфляційних витрат калькулятор інфляційних втрат та 3 річних розрахунок інфляційних розрахунок інфляційних та 3 річних калькулятор інфляційних стягнення 3 річних та інфляційних формула розрахунку інфляційних втрат калькулятор інфляційних та 3 процентів річних розрахунок інфляційних втрат та 3 річних розрахунок інфляційних онлайн калькулятор розрахунку інфляційних втрат

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент