Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Els suggeriments emergents apareixen quan passeu el cursor per sobre de la icona. A les pantalles tàctils per trucar a la pista, feu un sol toc a la icona corresponent.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Per suggerir la vostra traducció, feu doble clic / toqueu la icona corresponent o Ctrl + clic.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Si la traducció es mostra al text de la pàgina, per oferir la vostra pròpia versió de la traducció, feu doble clic / toqueu el bloc de traducció corresponent o Ctrl + clic.

Запитання й відповідіPreguntes i respostes

Найчастіше задавані питання

Індексація додається до твердої суми аліментів, чи як?

А чи враховує Вам розрахунок правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 04.06.2019 у справі №916/190/18, відповідно до якої нарахування інфляційних втрат за наступний період з урахуванням збільшення суми боргу на індекс інфля

В мене двоє дітей бивший чоловік зараз військовий скільки він зобов'язаний сплачувати аліментів і в нього ще є борг в сто тисяч

Відповідно до судового наказу нараховані аліменти 50% прожиткового мінімуму, якщо чоловік рік вже цей мінімум не сплачує, як буде нараховуватись борг, все ті ж 50% чи + пеня буде до суми? дякую.

Дата початку розрахунку пені 25.11.2021, але калькулятор починає рахувати з 10.01.2022. Чому?

Дуже класний калькулятор. А можна дізнатися формулу?

З кого стягуються відсотки, які отримує виконавча служба?

З кого стягуються судові витрати?A qui cobra les despeses judicials?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Segons quina fórmula s'ha de calcular la sanció per impagament o demora en el pagament de la pensió alimentària?

За якою формулою розраховуються 3% річних?Segons quina fórmula es calcula el 3% anual?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Quina és la fórmula per calcular els interessos de cada dia?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Quina és la fórmula per calcular els interessos de l'any?

Ким проводиться індексація аліментів?Qui indexa la pensió alimentària?

Мінімальна заробітна плата цеAquest és el salari mínim

Пеня нараховується на суму з ПДВ чи без?

Підкажіть,а якщо чоловік працює сам на себе,але зарплата ніде не фіксується,як вирахувати аліменти,бо заробляє він немало

Рахує добре.А як виділить ПДВ з суми. Якщо 20% ділили на 6- а якщо 14% на скільки ділить...

Скажіть будь ласка як правильно порахувати суму аліментів, якщо призначано 1/4 від всього доходу але не менше 50% від прожиткового мінімуму?

Скажіть будь ласка якщо мій чоловік уже є елеменщиком від попереднього шлюбу двоє дітей з 4 ,10 років присудили 33відсотки , я хочу подати також дитині 3 міс і я в декреті що зміниться для попереднього шлюбу і які виплати будуть мені

Скажіть будьласка, якщо я подала на чоловіка на аліменти на трьох дітей, але він вже є аліменшіком іншої дитини. Чи повліяє це на аліменти які він має виплачувати мені?

Скільки буде од чотириста тисяч гривень три процента годових

У мене чоловік сплачує аліменти на 4 дітей віком від 9 до 15 років. Яка сума аліментів повинна бути згідно закону? Працює офіційно на мінімальну заробітну плату. Останній раз отримала 238.28

Ціна позову цеEl preu de la demanda és aquest

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?L'import de la sanció pot superar la taxa de descompte doble del Banc Nacional d'Ucraïna?

Чи може суд зменшити штраф?El tribunal pot reduir la multa?

Чи можете роз'яснити наступну ситуацію. Ми підприємство, отримали Наказ від виконавця про стягнення аліментів з працівника на 2-х дітей віком від 8 до 15 років, де зазначено стягнення 1/3 заробітку. Провели утримання 33%. Зараз отримали з виконавчої претен

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?És possible imposar una multa i una sanció per endarreriment en el compliment de l'obligació?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Els termes del contracte poden excloure la responsabilitat per incompliment intencionat de l'obligació?

Чи підлягає індексації сума аліментів?La quantitat d'aliments està subjecta a indexació?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Hi ha responsabilitat per l'impagament de la pensió alimentària?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?És legal la sanció per cada dia de retard?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Quin és el pagament d'interessos per l'ús dels diners d'altres persones?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Quina és la sanció per l'import del deute fiscal?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Quin és el càlcul de les pèrdues per inflació?

Що таке облікова ставка Національного банку?Quina és la taxa de descompte del Banc Nacional?

Що таке процесуальні строки?Quins són els terminis de tràmit?

Що таке інфляція?Què és la inflació?

Я отримую аванс и зарплатню! З яких коштів вираховуються аліменти?

Як визначається розмір аліментів?Com es determina la quantitat d'aliments?

Як визначається ціна позову?Com es determina el preu de la reclamació?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Com resoldre un conflicte sobre l'import dels endarreriments d'aliments?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Com es té en compte la deflació a l'hora de calcular les pèrdues per inflació?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Com es fixa el salari mínim?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Com compensar els danys causats per l'incompliment dels termes del contracte?

Як порахувати інфляцію, коли взяв у забудівника квартиру у розтермінування. З 7 місяця вони почнуть рахувати інфляцію

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Com calcular l'import total de la sanció per impagament o demora en el pagament de la pensió alimentària?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Com calcular la pena d'aliments?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Com calcular la sanció al doble de la taxa de la NBU?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Com calcular la sanció a la taxa de descompte de la NBU?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Com calcular l'índex d'inflació agregat?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Quina és la responsabilitat del retard en el pagament dels serveis públics consumits?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Quina és la fórmula de percentatge de penalització per a cada dia?

Яка формула пені у відсотках річних?Quina és la fórmula de penalització com a percentatge anual?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Quina és la fórmula per calcular la sanció per l'import del deute fiscal?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Quina és la fórmula per calcular les pèrdues per inflació?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Quin és el procediment per meritar els interessos de la pensió alimentària?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Quin és l'import dels interessos de l'import del deute fiscal?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Quin és el termini de prescripció per sol·licitar al tribunal la recuperació de deutes per serveis públics?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Quin és el termini de prescripció per sol·licitar al tribunal una sanció per serveis públics?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Quin document normatiu regula l'establiment de sancions en el contracte?

Якщо ми визначаємо індексацію орендної плати в розмірі 1000 грн за 5 років. Підкажіть, орендна плати з урахуванням індексації розраховується шляхом: - Множення сталої орендної плати на індекс інфляції щороку, тобто 1000*1,02, наступний пі

Якщо у мене чоловік колишній інвалід 3 групи ,по суду 1/3 скільки повинен платити на двох дітей

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Quins són els costos del litigi?

Які правові підстави виникнення неустойки?Quins són els fonaments legals de la sanció?

Які підстави нарахування 3% річних?Quins són els motius per cobrar un 3% anual?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Quines són les sancions per retard en el compliment de les obligacions previstes per la llei?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Quines sancions es preveuen en les relacions econòmiques?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Quines sancions preveu el dret civil?

розмір відрахувань із зарплати боржника обчислюють із суми, яка залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ, із суми заробітку "до виплати" так?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. La calculadora legal és una eina útil per simplificar i optimitzar la implementació de càlculs legals d'acord amb la legislació vigent d'Ucraïna i més enllà.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. Depenent de les vostres necessitats, podeu utilitzar una calculadora separada o consolidada.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. En general, les capacitats de les calculadores individuals satisfan la majoria de les necessitats, però per a un advocat professional hi ha una solució professional. La calculadora professional proporciona un càlcul consolidat, us permet calcular el deute a la llista de documents primaris, tenint en compte els requisits de la llei, especificar terminis individuals, establir paràmetres individuals i desar el càlcul per a una posterior edició i recàlcul fins a la data. La calculadora professional us permetrà realitzar fàcilment fins i tot càlculs complexos, descarregar el document en un format convenient, fer els canvis necessaris i adjuntar-lo al paquet de documents legals sense gaire esforç.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): S'admeten els següents tipus de càlculs (la llista s'amplia constantment)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;càlcul de l'import del deute d'una o més obligacions;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;acumulació d'inflació sobre l'import del deute;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;meritació del 3% anual per retard en el compliment de les obligacions;
 • нарахування процентів за користування коштами ;meritació d'interessos per l'ús de fons;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;acumulació d'interessos per compliment tardà de les obligacions monetàries en forma de tipus d'interès o NBU;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;acumulació d'interessos per un import del doble de la taxa de descompte de la NBU;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;meritació d'interessos per un import del 120% de la taxa de descompte de la NBU;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;meritació d'interessos per serveis públics per un import del 0,01% per cada dia;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .meritació d'interessos per demora en el pagament d'aliments.
 • та інші ...i una altra ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Els càlculs es realitzen tenint en compte les dades actuals, incloses

 • індекси інфляції ,índexs d'inflació,
 • облікові ставки НБУ ,Taxes de descompte de la NBU,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,prescripcions generals i especials,
 • норми законодавства.normes de la legislació.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Els resultats del càlcul en forma de document de text inclouen

 • підсумок розрахунку;el resultat del càlcul;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;taules amb una llista de documents i càlcul del deute;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;fonamentació normativa dels termes aplicats i de les sancions meritades;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;fórmules utilitzades en el càlcul;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;taules amb càlculs de sancions a partir de dades d'usuari i índexs oficials;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Annexos: dades oficials de l'índex d'inflació de la NBU i/o taxa de descompte durant el període requerit.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент