Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Когато задържите курсора на мишката върху иконата, се появяват изскачащи подсказки. На сензорните екрани, за да извикате намек, направете еднократно докосване на съответната икона.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.За да предложите своя превод, щракнете двукратно / докоснете съответната икона или Ctrl + щракнете.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ако преводът е показан в текста на страницата, за да предложите своя собствена версия на превода, щракнете двукратно / докоснете съответния блок за превод или Ctrl + щракнете.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміСтрани по задължението под каквато и да е форма

Взаєморозрахунки:Взаимни разплащания

Назва та дата зобов'язання у довільній форміИме и дата на задължението във всякаква форма

Сума на яку нараховуються санкціїСумата, за която се налагат санкции

Дата з якої виникла заборгованістьДата, от която е възникнал дългът

Дата подачі позовної заяви до суду Дата на завеждане на дело

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Задайте различна крайна дата за изчислението

Дата, по яку будуть нараховані санкції Датата, на която ще бъдат наложени санкциите

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Общата давност е 3 години
Като се вземе предвид спирането на карантинен период (COVID-19)

Змінити Промяна

Строк позовної давності у роках Давност в години

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуКато се има предвид спирането на периода на карантина

Санкції:Санкции

Розрахувати інфляційні втратиИзчислете загубите от инфлация

Розрахувати суму процентівИзчислете размера на лихвата

Ставка може бути у процентах річних/в день Ставката може да бъде в проценти годишно / на ден

Розрахувати суму пеніИзчислете размера на неустойката

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Размерът на лихвата може да бъде процент годишно / на ден или кратен на лихвените проценти на НБУ

Контактна інформаціяИнформация за връзка

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПоща, на която ще бъде изпратен резултатът от изчислението, както и бонуси ще бъдат натрупани

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последни отзиви

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Калкулаторът взема предвид времето за карантина (по избор)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.По време на карантината, установена от Кабинета на министрите на Украйна, срокът на давност се изчислява, като се вземат предвид мерките за предотвратяване на появата, разпространението и разпространението на епидемии, пандемии на коронавирус (COVID-19) в съответствие със Закона на Украйна „За Изменения в някои законодателни актове на Украйна за предоставяне на допълнителни социални и икономически гаранции във връзка с разпространението на коронавирусна болест (COVID-19) „№ 540-IX от 30.03.2020 г.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давностіДавностен срок

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Общата давност е 3 години, съгласно част 1 на чл. 257 от Гражданския кодекс на Украйна. Установената със закон давност може да бъде увеличена по споразумение на страните. Споразумението за увеличаване на давността се сключва в писмена форма (част 1 на член 259 от Гражданския кодекс на Украйна).

Інфляційні нарахуванняИнфлационни такси

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Съгласно член 625 от Гражданския кодекс на Украйна, длъжник, който има просрочие, по искане на кредитора е длъжен да плати сумата на дълга, като вземе предвид установения индекс на инфлация за целия период на забава.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Съответните индекси се изчисляват от Държавния статистически комитет на Украйна (бивше Министерството на статистиката на Украйна), започвайки ежемесечно от август 1991 г. и се публикуват по-специално във вестник "Правителствен куриер". Тези показатели се публикуват в печатни медии във връзка с Държавния статистически комитет на Украйна в съответствие с членове 19, 21 и 22 от Закона на Украйна „За информацията“.

Розраховується за формулою: Изчислено по формулата

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Разходи за инфлация] = [Сума на дълга] × [Индекс на инфлация (%)] / 100% - [Сума на дълга]
Където:
[Сума на дълга] - размерът на просрочения дълг.
[Индекс на инфлация (%)] - произведението на месечните индекси за периода.

Три проценти річних від простроченої сумиТри процента годишно от просрочената сума

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Съгласно член 625 от Гражданския кодекс на Украйна, длъжникът, който е просрочен, по искане на кредитора е длъжен да плаща три процента годишно от просрочената сума, освен ако в договор или закон не е предвидено друго.

Розраховується за формулою: Изчислено по формулата

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Лихва] = [Размер на дълга] × [Лихва на ден (%)] / 100% × [Брой дни]
или:
[Лихва] = [Сума на дълга] × [Лихвен процент на година (%)] / 100% × [Брой дни] / [Брой дни в годината]
Където:
[Размер на дълга] - размерът на просрочено задължение;
[Лихвен процент (%)] - съответно лихвен процент на ден/година;
[Брой дни] - разликата между крайната дата на изчислението и началната дата на изчислението;
[Брой дни в годината] - брой дни в една календарна година.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньНеустойка за забавено изпълнение на парични задължения

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Съгласно изискванията на член 547 от Гражданския кодекс на Украйна сделките за гарантиране на изпълнението на задълженията се извършват в писмена форма.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Съгласно член 549 от Гражданския кодекс на Украйна, неустойка (неустойка) е парична сума или друго имущество, което длъжникът трябва да прехвърли на кредитора в случай на нарушение на задължението от длъжника. Неустойката е неустойка, изчислена като процент от размера на просроченото парично задължение за всеки ден забава.

Строк спеціальної позовної давності Давност

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). Специалната давност от една година се прилага по-специално за изискванията за събиране на неустойки (глоби, неустойки) (параграф 1 от част 2 на член 258 от Гражданския кодекс на Украйна).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Погасителната давност, установена със закон, може да бъде увеличена по споразумение на страните (част 1 на член 259 от Гражданския кодекс на Украйна).

Строк, через який припиняється нарахування пені Периодът, след който начисляването на лихвите се прекратява

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). Начисляването на неустойки за забавено изпълнение на задължението, освен ако не е предвидено друго в закон или договор, се прекратява шест месеца от датата, на която задължението е трябвало да бъде изпълнено (част 6 от член 232 от Гражданския кодекс на Украйна).

Обмеження розміру пені Лимит на наказанието

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). Неустойката се изчислява от размера на просроченото плащане и не може да надвишава двойния сконтов процент на Националната банка на Украйна, който е бил в сила през периода, за който е платена неустойката (член 3 от Закона на Украйна „За отговорността за Късно изпълнение").

Розраховується за формулою: Изчислено по формулата

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Лихвен процент за всеки ден:
[Неустойка] = [Сума на дълга] × [Наказателна ставка на ден (%)] / 100% × [Брой дни]
или лихвен процент като процент годишно:
[Неустойка] = [Размер на дълга] × [Лихвен процент на година (%)] / 100% / [Брой дни в годината] × [Брой дни]
или лихвеният процент е кратен на лихвените проценти на НБУ:
[Неустойка] = [Сума на дълга] × [Коефициент] × [лихвен процент на НБУ] / 100% / [Брой дни в годината] × [Брой дни]
Където:
[Сума на дълга] - размерът на просрочения дълг.
[Лихва на ден (%)] - прогнозен лихвен процент на ден
[Лихва на година (%)] - прогнозен лихвен процент като процент годишно
[Коефициент] - коефициентът, с който се умножава стека на НБУ
[НБУ курс] е дисконтовият процент на Националната банка на Украйна
[Брой дни в годината] - брой дни в годината
[Брой дни] - броят на просрочените дни.

Як розрахувати?Как да изчислим?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Юридичний Калькулятор пені Калькулятор інфляції Стаж роботи
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин інфляційні втрати розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент