Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Когато задържите курсора на мишката върху иконата, се появяват изскачащи подсказки. На сензорните екрани, за да извикате намек, направете еднократно докосване на съответната икона.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.За да предложите своя превод, щракнете двукратно / докоснете съответната икона или Ctrl + щракнете.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ако преводът е показан в текста на страницата, за да предложите своя собствена версия на превода, щракнете двукратно / докоснете съответния блок за превод или Ctrl + щракнете.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Очаквайте скоро [в разработка]

Калькулятор знаходиться у розробці.Калкулаторът е в процес на разработка.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Можете да привлечете вниманието на разработчиците да ускорят работата, като щракнете върху бутона [Ускоряване]. Също така, за да получите съобщение, посочете това в съответното поле по-долу.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуИзпратете имейл на този калкулатор, за да започнете

Контактна інформаціяИнформация за връзка

Пошта, на яку буде вислане повідомленняПощата, на която ще бъде изпратено съобщението

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последни отзиви

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").Временна неработоспособност е неработоспособността на лице поради заболяване, нараняване или други причини, независимо от факта на неработоспособност (раждане, карантина, грижи за пациента и др.), която има временно отменяне под въздействието на лечение и рехабилитация, продължава до възстановяване или установяване на група инвалидност, а при други причини - до изтичане на причините за уволнение. Временната неработоспособност на осигурените лица се удостоверява с удостоверение за неработоспособност (параграф 1.3 от Правилника за изследване на временната неработоспособност).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".Обезщетението за временна неработоспособност се предоставя на осигуреното лице под формата на материална подкрепа, която напълно или частично компенсира загубата на заплата (доход), в случай на едно от застрахователните случаи в съответствие с член 22 от Закона на Украйна „За Задължително държавно обществено осигуряване".

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.В случай на временна неработоспособност на осигуреното лице през периода на решаване на спора за незаконосъобразност на неговото уволнение обезщетението за неработоспособност се предоставя при възобновяване на работа на осигуреното лице от датата на решението на съответния орган.

Розрахунковий період для отримання допомогиПриблизителен период за помощ

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиПреклузивен срок за подпомагане

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.Обезщетението за временна неработоспособност се предоставя на служители, подали заявление за това не по-късно от 12 пълни месеца, следващи месеца, в който се пада деня на възстановяването (инвалидата). Няма давност за изплащане на първите пет дни временна неработоспособност за сметка на работодателя.

Обчислення середньоденної заробітної платиИзчисляване на средната дневна заплата

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).Среднодневната заплата на болницата се определя отделно за всяко работно място (основно, непълно работно време).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).Средната дневна работна заплата (доход, парични обезщетения) се изчислява, като се раздели заплатата (доходите, паричните обезщетения), начислена за периода на изчисление (12 календарни месеца), на която се начислява единна вноска за задължително държавно обществено осигуряване и/или осигурителни вноски за съответните видове задължително държавно социално осигуряване (наричани по-нататък - единната вноска и/или осигурителни премии), броят на календарните дни на работа - според видовете осигуряване - периодът на заетост, извършване на работа (услуги) по гражданскоправни договори , сервизна, производствена дейност или други дейности, свързани с получаване на доходи директно от такива дейности) в периода на изчисление, без да се вземат предвид календарните дни, неотработени по уважителни причини,- временна неработоспособност, отпуск по майчинство, отпуск за отглеждане на дете до навършване на три и шестгодишна възраст на детето, съгласно медицинско заключение, отпуск без заплащане (по-нататък - уважителни причини).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Месеците от периода на сетълмент (от първия до първия ден), в които осигуреното лице не е работило по уважителни причини, се изключват от периода на сетълмент.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).Изчисляването на болничната средна дневна заплата включва плащания, включени в базата за събиране на СРС като част от работната заплата (основна заплата, надбавки, бонуси, надбавки, отпуск, стимули и компенсации).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Плащанията, които не са включени в ведомостта (болнична, майчинска, еднократна медицинска помощ), не се включват в изчисляването на болничните плащания. Всички плащания са свързани с месеца, през който са начислени и са отразени в отчета за СПТ. Отпуските се отнасят за месеците, за които се начисляват.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіРазмерът на обезщетенията за временна нетрудоспособност

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Лицата, които се намират в здравни заведения, както и в самоизолация под лекарско наблюдение във връзка с мерки, насочени към предотвратяване на възникването и разпространението на коронавирусна болест (COVID-19), както и локализиране и премахване на нейните огнища и епидемии , - 50 на сто от средната работна заплата (доход), независимо от трудовия стаж.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.Размерът на обезщетенията за временна нетрудоспособност (включително грижи за болно дете или болен член на семейството) на месец не трябва да надвишава максималния размер на базата за единна вноска, от която се плащат осигурителни вноски към Фонда за социално осигуряване на Украйна.

Нормативні документиРегламенти

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
онлайрозрахунок лікарняних розрахунок лікарняних онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн онлайн розрахунок лікарняних калькулятор нарахування лікарняних онлайн калькулятор лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор лікарняних онлайн розрахунок лікарняних калькулятор калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор розрахунок лікарняних онлайн калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор стажу для лікарняних калькулятор лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор днів лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних калькулятор неустойки по алиментам калькулятор

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент