Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Когато задържите курсора на мишката върху иконата, се появяват изскачащи подсказки. На сензорните екрани, за да извикате намек, направете еднократно докосване на съответната икона.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.За да предложите своя превод, щракнете двукратно / докоснете съответната икона или Ctrl + щракнете.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ако преводът е показан в текста на страницата, за да предложите своя собствена версия на превода, щракнете двукратно / докоснете съответния блок за превод или Ctrl + щракнете.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСВид съдебен процес, регламентиран от ГПК, ГПК или КАС

Судова інстанція, яка розглядає справуСъдът, който разглежда делото

Судове провадженняСъдебни спорове

Процесуальний строкПроцесуален срок

Контактна інформаціяИнформация за връзка

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПоща, на която ще бъде изпратен резултатът от изчислението, както и бонуси ще бъдат натрупани

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последни отзиви

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Внимание!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.По време на карантината, установена от Кабинета на министрите на Украйна, срокът на давност се изчислява, като се вземат предвид мерките за предотвратяване на появата, разпространението и разпространението на епидемии, пандемии на коронавирус (COVID-19) в съответствие със Закона на Украйна „За Изменения в някои законодателни актове на Украйна за предоставяне на допълнителни социални и икономически гаранции във връзка с разпространението на коронавирусна болест (COVID-19) "№ 540-IX от 30.03.2020 г., изменен със Закона на Украйна" За промени в някои законодателни Закони на Украйна относно процесуалните срокове за действие "карантина, установена от Кабинета на министрите на Украйна с цел предотвратяване разпространението на коронавирусна болест (COVID-19)" № 731-IX от 18.06.2020 г.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.По време на карантината, установена от Кабинета на министрите на Украйна за предотвратяване разпространението на коронавирусна болест (COVID-19), съдът по искане на страните и лицата, които не са участвали в делото, ако съдът реши за техните права, интереси и (или) задължения (ако имат право да предприемат съответните процесуални действия, предвидени в този кодекс), подновяват процесуалните срокове, установени с нормите на този кодекс, ако признае причините за тяхното пропускане за валидни и поради ограничения, наложени във връзка с карантината. Съдът може да поднови съответния срок както преди, така и след изтичането му.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.Съдът по искане на лицето удължава установения от съда процесуален срок, ако невъзможността за извършване на съответното процесуално действие в посочения срок се дължи на ограничения, наложени във връзка с карантината.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Задачите на съдебната власт са правилното и своевременно разглеждане на делата. Най-важният фактор, определящ ефективността на правосъдието, е навременната защита на правата и законните интереси на лицата, участващи в делото. За изпълнение на задачите, поставени пред правосъдието, процесуалният закон предвижда установяването на процесуални срокове.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Процесуалният срок е определен период от време, който се установява със закон или е определен от съда за извършване на определени процесуални процедури.

Види судочинств Видове съдебни спорове

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Гражданският съдебен процес е форма на упражняване на съдебната власт, в процеса на която се разрешават правни конфликти, произтичащи от граждански, семейни и някои други правоотношения. Гражданското производство се води от съдилища с обща юрисдикция. Тази процедура е регламентирана от Гражданския процесуален кодекс.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Търговският съдебен процес е форма на упражняване на съдебната власт, в процеса на която се разрешават правни конфликти, възникнали в областта на стопанските отношения. Търговските дела се водят от специализирани търговски съдилища, които са част от системата на съдилищата с обща юрисдикция. Процедурата му е уредена от Търговския процесуален кодекс.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Административният съдебен процес е форма на упражняване на съдебната власт, в процеса на която се решават правно значими дела, възникнали в областта на административните отношения при наличие на обществен интерес. Административното производство се води от специализирани административни съдилища, които са част от системата на съдилищата с обща юрисдикция, по реда, установен с Административнопроцесуалния кодекс.

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Калькулятор інфляції Кількість днів Стаж роботи Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор строків у період карантину калькулятор процесуальних строків валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор строків під час карантину калькулятор строків covid калькулятор строків карантинні особливості розрахунок процесуальних строків поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків під час дії карантину калькулятор строків covid19 калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор поновлення процесуальних строків калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор строків калькулятор строків карантин калькулятор строків ковід калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор строків між датами калькулятор строків covid-19

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент