Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Когато задържите курсора на мишката върху иконата, се появяват изскачащи подсказки. На сензорните екрани, за да извикате намек, направете еднократно докосване на съответната икона.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.За да предложите своя превод, щракнете двукратно / докоснете съответната икона или Ctrl + щракнете.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ако преводът е показан в текста на страницата, за да предложите своя собствена версия на превода, щракнете двукратно / докоснете съответния блок за превод или Ctrl + щракнете.

Калькулятор строку позовної давності онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор розрахунку строку позовної давності

Вид відносин за предметом правового регулюванняВид отношения по предмета на правното регулиране

Тип позовних вимогВид искове

Додаткові параметри Допълнителни параметри

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуКато се има предвид спирането на периода на карантина

Контактна інформаціяИнформация за връзка

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПоща, на която ще бъде изпратен резултатът от изчислението, както и бонуси ще бъдат натрупани

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последни отзиви

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Калкулаторът взема предвид времето за карантина (по избор)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.По време на карантината, установена от Кабинета на министрите на Украйна, срокът на давност се изчислява, като се вземат предвид мерките за предотвратяване на появата, разпространението и разпространението на епидемии, пандемии на коронавирус (COVID-19) в съответствие със Закона на Украйна „За Изменения в някои законодателни актове на Украйна за предоставяне на допълнителни социални и икономически гаранции във връзка с разпространението на коронавирусна болест (COVID-19) „№ 540-IX от 30.03.2020 г.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 Цивільного кодексу України).Давността е срокът, в който дадено лице може да се обърне към съда за защита на своите граждански права или интереси (член 256 от Гражданския кодекс на Украйна).

Основи застосування позовної давності передбачені главою 19 ЦК України. Позовна давність нормами ЦК України поділена на загальну та спеціальну.Основите на давността са предвидени в глава 19 от Гражданския кодекс на Украйна. Давността е разделена на обща и специална от нормите на Централния комитет на Украйна.

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).Общата давност е три години (член 257 от Гражданския кодекс на Украйна).

Перебіг позовної давностіДавност

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 261 ЦК України).Давността започва да тече от деня, в който лицето е научило или е могло да научи за нарушаването на своето право или за лицето, което го е нарушило (член 261 от Гражданския кодекс на Украйна).

Перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (ч. 1, 2 ст. 264 ЦК України). Отже, переривання перебігу позовної давності передбачає, що внаслідок вчинення певних дій (або підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку, або подання кредитором позову до одного чи кількох боржників) перебіг відповідного строку, що розпочався, припиняється. Після такого переривання перебіг позовної давності розпочинається заново з наступного дня після підтвердження визнання боржником боргу чи іншого обов`язку або після подання кредитором позову до одного чи кількох боржників (правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 663/2070/15-ц).Давността се прекъсва с извършване на действие от лице, което показва признаване на негов дълг или друго задължение. Давността се прекъсва, ако лице заведе дело срещу един от няколко длъжника, както и ако предметът на иска е само част от вземането, на което ищецът има право (чл. Кодекс на Украйна). Така прекъсването на давността предполага, че в резултат на определени действия (или потвърждаване на признаването на дълг или друго задължение от длъжника, или вземането на кредитора срещу един или повече длъжници) съответният срок се прекратява. След такова прекъсване давността започва да тече отново в деня след потвърждаването на признаването на дълг или друго задължение от длъжника или след като кредиторът е предявил иск срещу един или повече длъжници (правно положение,

За змістом статті 264 ЦК України переривання позовної давності передбачає наявність двох строків - до переривання та після нього. Новий строк починає перебіг безпосередньо з того моменту, коли перервався первісний. Підстави переривання позовної давності є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають.Съгласно член 264 от Гражданския кодекс на Украйна прекъсването на давността предвижда два срока - преди и след прекъсването. Новият срок започва да тече веднага от момента, в който първоначалният срок е бил прекъснат. Основанията за прекъсване на давността са изчерпателни и не подлежат на разширено тълкуване.

Відповідно до ст. 263 ЦК України перебіг позовної давності зупиняється: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 2) у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом; 3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини; 4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан. У разі виникнення зазначених обставин перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.Съгласно чл. 263 от Гражданския кодекс на Украйна, давността се спира: 1) ако предявяването на иска е възпрепятствано от извънредно или неизбежно събитие при тези условия (непреодолима сила); 2) при отлагане на изпълнението на задължението (мораториум) на основания, установени със закон; 3) при спиране на действието на закона или друг нормативен правен акт, уреждащ съответните отношения; 4) ако ищецът или ответникът е член на въоръжените сили на Украйна или в други военни формирования, създадени в съответствие със закона и прехвърлени на военно положение. При тези обстоятелства давността спира за времето на тези обстоятелства. От датата на прекратяване на обстоятелствата, които са били основание за спиране на давността, давността продължава, като се вземе предвид времето, изтекло преди спирането му.

Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності.Оставянето на иска без разглеждане не спира давността.

Застосування позовної давностіПрилагане на давност

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовної вимоги. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє у задоволенні позову через його необґрунтованість. Лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла, і про це зробила заяву інша сторона спору, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності за відсутності поважних причин її пропуску, наведених позивачем. Саме такої позиції дотримуються суді при розглядів спорів (зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 367/6105/16-ц, від 7 листопада 2018 року у справі № 575/476/16-ц тощо).Съдът прилага погасителната давност само когато са налице основания за удовлетворяване на иска. Тоест, преди да приложи давността, съдът трябва да установи и да посочи в съдебното решение дали правото или правно защитен интерес на ищеца, за защитата на който той е обжалвал пред съда. Ако такова право или интерес не бъде нарушено, съдът отказва да удовлетвори иска поради неговата неоснователност. Само ако се установи, че правата на лицето или защитените от закона интереси са нарушени, но давността е изтекла и другата страна по спора е направила изявление, съдът отхвърля иска поради изтичане на давността. . Това е позицията на съдилищата по спорове (по-специално решението на Голямата камара на Върховния съд от 22 май 2018 г. по дело № 369/6892/15-ts,

Спеціальна позовна давністьСпециална давност

Статтею 258 ЦК України передбачено, що для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною трирічною позовною давністю.Член 258 от Гражданския кодекс на Украйна предвижда, че за някои видове искове законът може да установи специална давност: намалена или по-дълга в сравнение с общата тригодишна давност.

Спеціальна позовна давність передбачена нормами ЦК України, нормами Сімейного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України.Специалната давност се предвижда от нормите на Централния комитет на Украйна, нормите на Семейния кодекс на Украйна, Кодекса на трудовото законодателство на Украйна, законите на Украйна.

Судова практикаСъдебна практика

Питання застосування строків позовної давності хоча і залежить в кожній конкретній справі від обстави, проте це питання неодноразово переглядалося судами касаційної інстанції.Въпреки че въпросът за прилагането на давността зависи от обстоятелствата във всеки конкретен случай, този въпрос е многократно разглеждан от касационните съдилища.

Велика Палата Верховного Суду остаточно визначила, що оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов`язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 ЦК України, за весь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає з моменту порушення грошового зобов`язання до моменту його усунення і обмежується останніми трьома роками, які передували подачі такого позову, якщо основне зобов`язання боржником не виконано (постанова від 08.11.2019 року у справі № 127/15672/16-ц).Голямата камара на Върховния съд окончателно определи, че тъй като неизпълнението на длъжника на парично задължение дава на кредитора правото да получи сумите, предвидени в член 625 от Гражданския кодекс на Украйна за целия период на забава, т.е. е продължаващо нарушение.% годишно възниква от момента на нарушението на паричното задължение до неговото отстраняване и се ограничава до последните три години, предхождащи предявяването на такова вземане, ако основното задължение на длъжника не е изпълнено (решение от 08.11.2019 г. по дело № 127/15672 / 16-в).

Згідно правового висновку Великої Палати Верховного Суду, закон не пов`язує перебіг позовної давності з ухваленням судового рішення про порушення права особи. Тому перебіг позовної давності починається від дня, коли позивач довідався або міг довідатися про порушення його права, а не від дня, коли таке порушення було підтверджене судовим рішенням. Закон також не пов`язує перебіг позовної давності за віндикаційним позовом ані з укладенням певних правочинів щодо майна позивача, ані з фактичним переданням майна порушником, який незаконно заволодів майном позивача, у володіння інших осіб (постанова від 26.11.2019 року у справі № 914/3224/16).Според правното становище на Голямата камара на Върховния съд законът не свързва давността с постановяването на съдебно решение за нарушаване на правата на личността. Следователно давността започва да тече от деня, в който ищецът е научил или е могъл да научи за нарушението на правото си, а не от деня, в който това нарушение е потвърдено със съдебно решение. Законът също така не обвързва давността на ревандикационния иск, нито със сключването на определени сделки относно имуществото на ищеца, нито с реалното прехвърляне на имущество от нарушителя, който незаконосъобразно е отнел имуществото на ищеца на други лица (решение от 26.11. .2019 г. по дело 3224/16).

Терміни «довідався» та «міг довідатися», які вжиті у статті 261 ЦК України - Велика Палата Верховного Суду зазначила, що порівняльний аналіз цих термінів, дає підстави для висновку про презумпцію можливості й обов`язку особи знати про стан її майнових прав. Тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення його цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести те, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права (постанові від 11 вересня 2019 року у справі № 487/10132/14-ц).Термините „научен“ и „може да се научи“, използвани в член 261 от Гражданския кодекс на Украйна - Голямата камара на Върховния съд отбеляза, че сравнителният анализ на тези термини дава основание за заключение на презумпцията за възможността и задължението на дадено лице да знае състоянието на правата му на собственост. Следователно доказването на факта, че ищецът не е знаел за нарушението на гражданския си закон и поради тази причина не е потърсил защита по съдебен ред, не е достатъчно. Ищецът трябва също да докаже, че не е могъл да разбере за нарушаването на гражданските си права (решение от 11 септември 2019 г. по дело № 487/10132/14-ц).

Корисні калькулятори:

Калькулятор інфляції Кількість днів Процесуальні строки Число та сума прописом Калькулятор пені
Дивіться також:
розрахунок строку позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності covid калькулятор терміну позовної давності онлайн covid-19 калькулятор терміну позовної давності covid-19 калькулятор терміну позовної давності карантин термін позовної давності за жкх covid-19 калькулятор терміну позовної давності онлайн covid19 калькулятор терміну позовної давності sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності covid розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid19 термін позовної давності по жкх карантин розрахунок терміну позовної давності covid19 калькулятор терміну позовної давності онлайн sars-cov-2 розрахунок терміну позовної давності калькулятор covid калькулятор терміну позовної давності онлайн ковід калькулятор терміну позовної давності covid19 калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid розрахунок строку позовної давності під час карантину калькулятор розрахунку терміну позовної давності covid19 розрахунок строку позовної давності sars-cov-2 калькулятор терміну позовної давності за кредитом covid розрахунок строку позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності ковід калькулятор терміну позовної давності онлайн covid розрахунок строку позовної давності карантин

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент