Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Когато задържите курсора на мишката върху иконата, се появяват изскачащи подсказки. На сензорните екрани, за да извикате намек, направете еднократно докосване на съответната икона.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.За да предложите своя превод, щракнете двукратно / докоснете съответната икона или Ctrl + щракнете.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ако преводът е показан в текста на страницата, за да предложите своя собствена версия на превода, щракнете двукратно / докоснете съответния блок за превод или Ctrl + щракнете.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміРазмерът на издръжката, определен от съда във фиксиран размер

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівОсновният месец за установяване на издръжка

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Последен месец на изчисление (включително)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Изчисляването на индекса на потребителските цени за индексиране на размера на издръжката, определен от съда във фиксирана парична сума, се извършва от месеца, през който е назначена издръжката.

Контактна інформаціяИнформация за връзка

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПоща, на която ще бъде изпратен резултатът от изчислението, както и бонуси ще бъдат натрупани

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последни отзиви

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).Индексирането на паричните доходи на населението е механизъм за увеличаване на паричните доходи на населението, установен със закони и други нормативни правни актове на Украйна, който дава възможност за частично или пълно компенсиране на нарастващите потребителски стоки и услуги (член 1 от Закона за Украйна „Относно индексирането на паричните доходи“).

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Съгласно член 184 от Семейния кодекс на Украйна размерът на издръжката, определен от съд или споразумение между родителите във фиксиран размер, подлежи на годишна индексация в съответствие със закона, освен ако платецът и получателят на издръжка не са се договорили друго. По искане на получателя на издръжка индексацията може да се извърши от съда за друг период.

Умови проведення індексаціїУсловия за индексиране

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Параграф 104 от Процедурата за индексация на паричните доходи на населението, одобрена от Кабинета на министрите на Украйна от 17 юли 2003 г. № 1078 (наричана по-нататък - Процедурата) гласи, че изчисляването на индекса на потребителските цени за индексиране на издръжката се определя от съда във фиксиран размер, в който се назначава издръжка.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.За издръжка, определена от съда във фиксирана парична сума, която е определена преди юни 2016 г., изчисляването на индекса на потребителските цени за индексиране се извършва от датата на влизане в сила на Закона на Украйна от 17 май 2016 г. № , 1368-VIII „За изменение на някои закони на Украйна относно индексирането на размера на издръжката, определена от съда във фиксирана парична сума“, тоест от юни 2016 г.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.В този случай размерът на издръжката, определен от съда във фиксиран размер, заедно със сумата на индексацията, не трябва да надвишава 50% от паричния доход на платеца на издръжка.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).Индексацията на паричните доходи на населението се извършва, когато стойността на индекса на потребителските цени надвиши прага на индексация, който е определен на 103% (втора алинея на параграф 11 от Процедурата).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Издръжката подлежи на индексация в рамките на издръжката, установена за дете на съответната възраст.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Съгласно параграф 6 от Процедурата индексацията на размера на издръжката, определен от съда във фиксиран размер, се извършва от предприятия, институции, организации, физически лица - предприемачи, които извършват подходящи удръжки на издръжка от дохода на техния платец.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Индексацията на такава издръжка се извършва за сметка на платеца на издръжка.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.Индексацията на размера на издръжката, определена във фиксиран размер, се извършва, освен ако не е предвидено друго в изпълнителния документ или в споразумението между родителите за изплащане на издръжка на дете, изпълнителят по начина, предписан от Кабинета на министрите на Украйна. Индексацията на издръжката се извършва ежегодно, считано от втората година след определяне на размера на издръжката.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.В случай на индексиране на размера на издръжката, определена от съда във фиксирана парична сума от държавен или частен изпълнител, изчисляването на индекса на потребителските цени се извършва с натрупване, като се започне от следващата година от месеца, съответстващ на към месеца на установяване размера на издръжката.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".Ако ищецът изпрати изпълнителния документ директно на предприятие, институция, организация, физическо лице - предприемач или физическо лице, посочено в част първа на член 7 от Закона на Украйна "За изпълнителното производство", индексация на размера на издръжката, определена във фиксиран размер се извършва, освен ако не е предвидено друго в изпълнителния документ или в споразумението между родителите за изплащане на издръжка на дете, в съответствие със Закона на Украйна „За индексирането на паричните доходи на населението“.

Проведення індексації за минулий часИзвършване на индексиране за минало време

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Съдът може да присъди издръжка за миналото, но не повече от десет години (част втора от член 191 от Семейния кодекс на Украйна). В същото време трябва да се индексират и събраните за минало време пари. Плащанията ще се индексират отделно за всеки период, в зависимост от това как се е променил издръжката през всяко тримесечие.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Інтервал часу Кількість днів Дата прописом Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор індексації державна служба статистики калькулятор по сплаті аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор онлайн калькулятор індексації калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор індексації боргу калькулятор індексації орендної плати за землю порядок індексації аліментів калькулятор індексації орендної плати калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор індексації з плати калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації грошового забезпечення калькулятор індексації аліментів калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації пенсії калькулятор аліментів онлайн розрахувати суму індексації аліментів калькулятор індексації калькулятор розрахунку індексації індексація аліментів калькулятор калькулятор індексації зарплати калькулятор аліментів калькулятор індексації заробітної плати

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент