Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Когато задържите курсора на мишката върху иконата, се появяват изскачащи подсказки. На сензорните екрани, за да извикате намек, направете еднократно докосване на съответната икона.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.За да предложите своя превод, щракнете двукратно / докоснете съответната икона или Ctrl + щракнете.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ако преводът е показан в текста на страницата, за да предложите своя собствена версия на превода, щракнете двукратно / докоснете съответния блок за превод или Ctrl + щракнете.

Запитання й відповідіВъпроси и отговори

Найчастіше задавані питання

З кого стягуються судові витрати?На кого се начисляват съдебните разноски?

За якою формулою має розраховуватися пеня за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?По коя формула трябва да се изчислява неустойката за неплащане или забава на издръжка?

За якою формулою розраховуються 3% річних?По коя формула се изчисляват 3% годишно?

За якою формулою розраховуються проценти за кожний день?Каква е формулата за изчисляване на лихвата за всеки ден?

За якою формулою розраховуються проценти за рік?Каква е формулата за изчисляване на лихвата за годината?

Ким проводиться індексація аліментів?Кой индексира издръжката?

Мінімальна заробітна плата цеТова е минималната работна заплата

Ціна позову цеЦената на делото е това

Чи може розмір пені перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України?Може ли размерът на неустойката да надвишава двойния сконтов процент на Националната банка на Украйна?

Чи може суд зменшити штраф?Може ли съдът да намали глобата?

Чи можна за прострочення виконання зобов'язання встановити і штраф і пеню?Възможно ли е да се наложи глоба и неустойка за забавено изпълнение на задължението?

Чи можуть умови договору виключити відповідальність за умисне порушення зобов`язання?Могат ли условията на договора да изключват отговорност за умишлено нарушение на задължението?

Чи підлягає індексації сума аліментів?Подлежи ли на индексация размерът на издръжката?

Чи є відповідальність за несплату аліментів?Има ли отговорност за неплащане на издръжка?

Чи є штраф за кожний день прострочення законним?Законна ли е санкцията за всеки ден закъснение?

Чим передбачена сплата процентів за користування чужими грошовими коштами?Какво е плащането на лихва за ползване на чужди пари?

Чим передбачено нарахування пені на суму податкового боргу?Каква е неустойката за размера на данъчния дълг?

Чим передбачено нарахування інфляційних втрат?Какво е изчисляването на загубите от инфлация?

Що таке облікова ставка Національного банку?Какъв е сконтовият процент на Националната банка?

Що таке процесуальні строки?Какви са процедурните срокове?

Що таке інфляція?Какво е инфлация?

Як визначається розмір аліментів?Как се определя размера на издръжката?

Як визначається ціна позову?Как се определя цената на иска?

Як вирішити спір щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів?Как да разрешим спор за размера на просрочените издръжки?

Як враховується дефляція при розрахунку інфляційних втрат?Как се взема предвид дефлацията при изчисляване на загубите от инфлация?

Як встановлюється розмір мiнiмальної заробiтної плати?Как се определя минималната работна заплата?

Як відшкодувати збитки завдані невиконанням умов договору?Как да се компенсират вреди, причинени от неспазване на условията на договора?

Як розрахувати загальну суму пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів?Как да изчислим общия размер на неустойката за неплащане или забавено плащане на издръжка?

Як розрахувати неустойку на аліменти?Как да изчислим неустойката за издръжка?

Як розрахувати пеню за подвійною ставкою НБУ?Как да се изчисли неустойката в двоен процент на НБУ?

Як розрахувати пеню по обліковій ставці НБУ?Как да изчислим неустойката по сконтовия процент на НБУ?

Як розрахувати сукупний індекс інфляції?Как да изчислим общия индекс на инфлация?

Яка відповідальність за несвоєчасну оплату спожитих комунальних послуг?Каква е отговорността за забавено плащане на консумираните комунални услуги?

Яка формула пені у відсотках за кожний день?Каква е формулата за процентно наказание за всеки ден?

Яка формула пені у відсотках річних?Каква е формулата на неустойката като процент годишно?

Яка формула розрахунку пені на суму податкового боргу?Каква е формулата за изчисляване на неустойката за размера на данъчния дълг?

Яка формула розрахунку інфляційних втрат?Каква е формулата за изчисляване на загубите от инфлация?

Який порядок нарахування пені по сплаті аліментів?Какъв е редът за начисляване на лихва върху издръжка?

Який розмір пені на суму податкового боргу?Какъв е размерът на лихвата върху размера на данъчния дълг?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення заборгованості за комунальні послуги?Каква е давността за подаване на заявление до съда за събиране на задължения за комунални услуги?

Який строк позовної давності на звернення до суду про стягнення неустойки за комунальні послуги?Каква е давността за подаване на заявление до съда за събиране на неустойка за комунални услуги?

Яким нормативним документом регулюється встановлення санкцій в договорі?Какъв нормативен документ урежда установяването на санкции в договора?

Які витрати, пов'язані з розглядом справи в суді?Какви са разноските по делото?

Які правові підстави виникнення неустойки?Какви са законовите основания за наказанието?

Які підстави нарахування 3% річних?Какви са основанията за начисляване на 3% годишно?

Які санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань передбачено законом?Какви са предвидените в закона санкции за забавено изпълнение на задължения?

Які санкції передбачено у господарських правовідносинах?Какви санкции се предвиждат в икономическите отношения?

Які санкції передбачено у цивільних правовідносинах?Какви санкции са предвидени в гражданското право?

Про Юридичний калькулятор

Юридичний калькулятор — це корисний інструмент для спрощення та оптимізації виконання юридичних розрахунків згідно з чинним законодавством України та не тільки. Правният калкулатор е полезен инструмент за опростяване и оптимизиране на изпълнението на правни изчисления в съответствие с действащото законодателство на Украйна и извън нея.

Залежно від потреб можна скористуватись окремим, або зведеним калькулятором. В зависимост от вашите нужди можете да използвате отделен или консолидиран калкулатор.

Загалом можливості окремих калькуляторів задовольнять більшість потреб, але для професійного юриста є професійне рішення. Професійний калькулятор надає можливості зведеного розрахунку, дозволяє розрахувати борг за переліком первинних документів з урахуванням вимог законодавства, вказати індивідуальні терміни, встановити індивідуальні параметри і дає можливість зберегти розрахунок з метою подальшого редагування та перерахунку на актуальну дату. Професійний калькулятор дозволить легко виконати навіть складний розрахунок, завантажити документ в зручному форматі, внести необхідні правки та приєднати до пакета юридичних документів без зайвих зусиль. Като цяло възможностите на индивидуалните калкулатори ще задоволят повечето нужди, но за професионален адвокат има професионално решение. Професионалният калкулатор осигурява консолидирано изчисление, ви позволява да изчислите дълга в списъка с първични документи, като вземете предвид изискванията на закона, да посочите индивидуални срокове, да зададете индивидуални параметри и ви позволява да запазите изчислението за по-нататъшно редактиране и преизчисление към днешна дата. Професионалният калкулатор ще ви позволи лесно да извършвате дори сложни изчисления, да изтеглите документа в удобен формат, да направите необходимите промени и да прикачите към пакета от правни документи без много усилия.

Підтримуються наступні види розрахунків (перелік постійно розширюється): Поддържат се следните типове изчисления (списъкът непрекъснато се разширява)

 • розрахунок суми боргу за одним , або кількома зобов'язаннями ;изчисляване на размера на дълга за едно или повече задължения;
 • інфляційне нарахування на суму боргу ;натрупване на инфлация върху размера на дълга;
 • нарахування 3% річних за прострочення виконання зобов'язання ;начисляване на 3% годишно за забава в изпълнение на задълженията;
 • нарахування процентів за користування коштами ;начисляване на лихви за ползване на средства;
 • нарахування пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у вигляді процентів, або ставок НБУ ;начисляване на лихва за забавено изпълнение на парични задължения под формата на лихви или проценти на НБУ;
 • нарахування пені у розмірі подвійної обліковой ставки НБУ ;начисляване на лихва в размер на двойния сконтов процент на НБУ;
 • нарахування пені у розмірі 120% обліковой ставки НБУ ;начисляване на лихва в размер на 120% от сконтовия процент на НБУ;
 • нарахування пені за комунальні послуги у розмірі 0,01% за кожен день ;начисляване на лихва за комунални услуги в размер на 0,01% за всеки ден;
 • нарахування пені за прострочення сплати аліментів .начисляване на лихва за забава на издръжка.
 • та інші ...и други ...

Розрахунки виконуються з урахуванням актуальних даних, включаючи: Изчисленията се извършват, като се вземат предвид текущите данни, вкл

 • індекси інфляції ,индекси на инфлация,
 • облікові ставки НБУ ,сконтови проценти на НБУ,
 • загальні та спеціальні строки позовної давності,обща и специална давност,
 • норми законодавства.норми на законодателството.

Результати розрахунку у формі текстового документу включають: Резултатите от изчислението под формата на текстов документ включват

 • підсумок розрахунку;резултатът от изчислението;
 • таблиці з переліком документів та розрахунком боргу;таблици със списък с документи и изчисление на дълга;
 • нормативне обґрунтування застосованих строків та нарахованих санкцій;нормативна обосновка на приложени срокове и начислени санкции;
 • формули, що застосовуються у розрахунку;формули, използвани при изчислението;
 • таблиці з розрахунками санкцій на основі даних користувача й офіційних індексів;таблици с изчисления на санкциите въз основа на потребителски данни и официални индекси;
 • додатки: офіційні дані щодо індексу інфляції та/або облікової ставки НБУ за потрібний період.Приложения: официални данни за индекса на инфлация на НБУ и/или сконтовия процент за необходимия период.

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів: 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор
податку на додану вартість (ПДВ)

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Дні та дати


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс кількість днів

Калькулятор суми
років, місяців та днів

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Супутні розрахунки


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Сукупна інфляція

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Число та сума прописом

Кодіфікатор списку статей

Прецедент