Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Когато задържите курсора на мишката върху иконата, се появяват изскачащи подсказки. На сензорните екрани, за да извикате намек, направете еднократно докосване на съответната икона.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.За да предложите своя превод, щракнете двукратно / докоснете съответната икона или Ctrl + щракнете.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Ако преводът е показан в текста на страницата, за да предложите своя собствена версия на превода, щракнете двукратно / докоснете съответния блок за превод или Ctrl + щракнете.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:Размерът на дохода, от който се плаща издръжка (ако има такава), вкл

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівДата на изчисляване на издръжката

Кількість дітей віком до 6-ти роківБрой деца под 6 години

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиБрой деца на възраст от 6 до 18 години или до 23 години, ако пълнолетното дете продължава образованието си и се нуждае от финансова помощ

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Съгласно член 182 от Семейния кодекс на Украйна минималният гарантиран размер на издръжка за едно дете не може да бъде по-малък от 50 процента от издръжката за дете на съответната възраст.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:Съгласно член 183 от Семейния кодекс на Украйна, размерът на издръжката в дела от доходите (доходите) на майката, бащата на детето се определя

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяИнформация за връзка

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПоща, на която ще бъде изпратен резултатът от изчислението, както и бонуси ще бъдат натрупани

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Последни отзиви

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.Задължение на родителите е да издържат детето до навършване на пълнолетие. И по споразумение между родителите на детето, един от тях, който живее отделно от детето, може да участва в издръжката му в пари и (или) в натура (част 2 от член 181 от Семейния кодекс на Украйна). Ако обаче единият от родителите откаже да плаща издръжка, начинът на събиране на издръжка определя решението на съда по искане на другия родител на детето. Следователно има два начина за плащане на издръжка: доброволен или принудителен.

Добровільна сплата аліментівДоброволно плащане на издръжка

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Извършва се въз основа на заявление на един от родителите за приспадане на издръжка на дете от неговата заплата, пенсия, стипендия (част 1 от член 187 от Семейния кодекс на Украйна). Размерът и срокът за възстановяване на издръжката се посочват в заявлението, което може да бъде оттеглено по всяко време. Подава се от бащата (майката) по месторабота, обучение, орган на PFU, който извършва плащания, от които ще се удържа издръжка.

Примусове стягнення аліментівПринудително събиране на издръжка

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.Задължителната издръжка се удържа от дохода (дохода) на единия от родителите по съдебни документи и документи на публични или частни изпълнители. За целта един от родителите, при които детето живее, завежда дело, получава положително съдебно решение и изпълнителен лист.

Розміри аліментівРазмери на издръжка

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).Издръжката за дете се присъжда или като дял от дохода на майка му, баща му, или във фиксиран размер по избор на родителите или други законни представители на детето, с което детето живее (част 3 от член 181 от семейството Кодекс на Украйна).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).Делът от приходите (доходите) на майката, бащата, които ще бъдат събрани като издръжка на дете, се определя от съда (част 1 от член 183 от Семейния кодекс на Украйна).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).Въпреки това, както вече беше споменато, родителят или друг законен представител на детето, с което детето живее, има право да подаде молба до съда за съдебно разпореждане за събиране на издръжка в размер на: едно дете - 1/4, две деца - 1/3, за три или повече деца - 1/2 от дохода (дохода) на плащащия издръжка, но не повече от 10 минимума за издръжка на дете на съответната възраст за всяко дете (чл. 183, част 5 от Семейния кодекс). на Украйна).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.По искане на получателя съдът може да определи размера на издръжката във фиксиран размер (част 1 от член 184 от Семейния кодекс на Украйна). Този размер на издръжката обаче ще се индексира ежегодно в съответствие със закона, освен ако платецът и получателят на издръжката не са договорили друго.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.В същото време част 2 на чл. 182 от Семейния кодекс на Украйна гласи, че размерът на издръжката трябва да бъде необходим и достатъчен, за да осигури хармоничното развитие на детето.

Тому встановлені:Следователно инсталирани

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівИндексация на издръжка

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).Размерът на издръжката, определен от съд или споразумение между родителите във фиксирана парична сума, се индексира ежегодно в съответствие със закона, освен ако платецът и получателят на издръжката не са уговорили друго. Според заявлението на получателя на издръжка индексацията може да се извърши от съда за друг период (част 2 от член 184 от Семейния кодекс на Украйна).

З яких доходів утримують аліментиОт какъв доход се удържа издръжка

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.Списъкът на видовете доходи, които се вземат предвид при определяне на размера на издръжката за един от съпрузите, децата, родителите, други лица, определен с постановление на Кабинета на министрите от 26.02.1993 г. № 146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:Издръжката се удържа от всички видове доходи и допълнителни възнаграждения, както за основна работа, така и за работа на непълно работно време, в т.ч.

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Індексація аліментів Калькулятор інфляції Калькулятор пені Стаж роботи
Дивіться також:
порядок індексації аліментів розрахунок аліментів онлайн калькулятор індексації аліментів пеня за несплату аліментів розрахувати суму індексації аліментів калькулятор розрахунку аліментів розрахунок аліментів від зарплати в україні калькулятор по сплаті аліментів індексація аліментів онлайн калькулятор розмір аліментів розрахунок аліментів розмір аліментів на двох дітей нарахування аліментів розмір аліментів на 1 дитину на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина 1/3 частина аліментів це скільки розрахунок аліментів приклад добровільна сплата аліментів калькулятор аліментів онлайн індексація аліментів індексація аліментів калькулятор калькулятор аліментів розрахунок заборгованості зі сплати аліментів індексація аліментів в україні індексація аліментів приклад

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент